Rüyada Zırhlı Gemiler görmek

Seyyid Süleyman: (Zırhlı savaş gemileri hakkındaki tabir, Kitabın yazarı Seyyid Süleyman tarafından benzer yorumlar dikkate alınarak yapılmıştır.)
Demirden gemi; melik ve sultan ile tabir olunduğundan, harp gemilerinin tamamı padişaha nispet edilir. Diridnot denilen büyük savaş gemisi, kudretli bir sultanla ifade edilir. Sıralanmış harp gemileri, vezirler ve amirlerle manalandırılır. Kruvazör; ordu ve fırka kumandanları; muhripler; subaylar, torpidolar; gaziler ve mücahitlerle tabir olunurlar. Denizaltılar; askeri teknik kıt’alara işaret ederler. Toplu halde iseler hükumetle yorumlanırlar.
Büyük bir diritnotun denizde sür’atle ilerlemesi, padişahın kudretinin artmasına ve düşmana karşı zaferine delalettir. Bir diritnota binen, sultanın lutfuna mazhar olur. Diridnottan inen, azledilir. Diritnota binmek; bütün halkın ve padişahın menfaatiyle de tabir olunur. Diridnotun sallandığını görmek, hükümdarın sarsıntı geçirdiğine siyasette değişikliğe işarettir. Diridnotun batması, padişahın vefatına veya mağlubiyetine delalet eder. Diridnotun karaya oturması, hükümdarın müşkülata uğramasına işarettir. Tekrar yüzmesi, sultanın durumunun düzeleceğinin ifadesidir. Diridnotun hasar görerek bir tarafa yatması, kuvvet ve kudrette zayıflıktır, zaaftır. Diridnotun (büyük savaş gemisinin) karada denizdeki gibi yürümesi, padişahın harikulade zaferine işarettir.
Diridnotun giderken sağa sola dönmesi, sultanın mütereddid davranacağına yani tereddüt edeceğine, kararsızlık göstereceğine delalet eder. Büyük bir donanmanın limanda demirlemesi, memleketin huzur ve emniyet içinde olduğunu gösterir. Bütün donanmanın birden gittiğini görmek; orduların cihada sevk edileceklerine işarettir. Diridnotun (büyük savaş gemilerinin) etrafa toplarıyla ateş etmesi, sultanın emirlerine delalettir. Bu ateşin isabet kaydetmesi, padişahın nüfuzuna ve kudretine işarettir. Diğer harp gemileri de yukarıdaki gibi tabir olunurlar.


Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts