Rüyada Zahmet görmek

İhya: Zahmet ve meşakkat çektiğini görmek rahata kavuşmaya yahut kaçınılması gereken şeyleri yapmaya delalet
eder. ( Ayrıca Bakınız; Sıkıntı.)


Molla Cami: Rüyada zahmet çekmek, rahatlığa işarettir.Rüyada zahmet çekmek memuriyetinde hile yapmaya, haksız ve batıl yollu insanların mallarını yemeye işarettir. Bu tabir, rüya sahibi zengin olduğu takdirdedir. Eğer rüya sahibi fakir olursa rüya sahibinin perhiz yapmasınave rahatlığa işarettir. Bazen de rüyada zahmet çekmek kaçınılması gereken şeyleri yapmaya işarettir.Diyanet: Bir insanın rüyasında zahmet çektiğini görmesi; o kiminin mutluluk ve huzur içinde yaşadığına işaret eder. İmam-ı Nablusî’nîn yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında zahmet çektiğini görmesi; o kimsenin haksız kazanç elde edeceğine ve ıram yollardan eline mal geçeceğine, bir rivayete göre de o kişinin kaçınılması gereken işleri yaptığına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada meşakkat ve zahmet çekmek, rahatlığa delalet eder. Bundan dolayı rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini gören kimse, rahata kavuşur.
Rüyada meşakkat ve zahmet çekmek memuriyetinde hile yapmaya, haksız ve batıl yollu insanların mallarını yemeye delalet eder. Bu tabir, rüya sahibi zengin olduğu takdirdedir. Eğer rüya sahibi fakir olursa rüya sahibinin perhiz yapmasına ve rahatlığa delalet eder.
Bazen de rüyada meşakkat ve zahmet çekmek kaçınılması gereken şeyleri yapmaya delalet eder.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts