RÜYA TABİRLERİ ARA

Gece veya gündüz uyuduktan sonra birçok insan rüya görür. Bu rüyaların yaşamsal faaliyetlerle doğrudan ilgilisi bulunmaktadır. İlk insandan beri merak edilen rüyaların anlamları, doğrudan ilk yıllarda büyücülerle birlikte anılmaktadır. Gelişen insan zihnin çevre ve insanın etkileşimini yorumlamaya başlamasıyla yıldızlarla yani astroloji ile rüyaların hayatımızda ki yeri yeniden şekil aldı. Bu doğrultuda insan, rüyalarının gündelik hayatta ki öneminin daha çok farkına vardı. Bu farkında olma durumu ile yapılan ilkel deneyler sonucu, rüyaların geçmişe, ana ve geleceğe dair işaretler barındırdığı görüldü. Ayrıca rüya, rüyet kelimesinden türemiştir. Ve rüyet, görmek anlamına gelmektedir. Yani uyku halinde görülen şeylerin adlandırılması içinde, rüya kelimesi türetilmiştir.

Gündelik hayatın seyri ilerlerken, uykuya daldıktan sonra gördüğümüz rüyaların yaşamımızla ilgili bulunduğu ortada olmaktadır. Bu durum hem bilimsel açıdan hem de dini açıdan kanıtlanmış bir olgudur. Bu olgunun oluşmasında kişinin geçmişte yaşadıklarının olasılıklarının zihnine yansıması süreciyle, geleceği dahi etkileyen rüyalar ortaya çıkmıştır. Birçok alim hem dini açıdan hem de astroloji kapsamında bu rüyaları yorumlamıştır. Yorumlanan ve hayata yön veren rüyalar, insanların ilgisini çekmekle beraber, tabirlerin ne anlama geldiğini, nelerden etkilendiğini, sözlüğünün nasıl kullanıldığını, rüya yorumcularının kimler olduğunu merak etmektedir.

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Birçok alimin hem astroloji bilgisine dayanarak, hem de dini bilgilerden yararlanarak ortaya koyduğu rüya yorumlarına rüya tabirleri denir. Modern Dünya’nın gelişmesi ile gün içinde yaşanılan iş, eğitim, aile ve aşk gibi birçok kavram yaşamsal faaliyet gösteren insanın hayatında ayrı bir yer haline gelmiştir. Bu durumdan kaynaklı doğrudan yaşanılan zamanın içinde kaybolan insan, gece yatağına yatıp gördüğü rüyalardan etkilenir hale gelmiştir. Her ne kadar gece uyurken görülen rüyaların bir kısmı hatırlansa da, o hatırlanan rüyaların içerisinde geçmişin ve yarının ipuçları bulunmaktadır. Bu ipuçları geçmişten günümüze dek yorumlanmış ve yorumlar doğru kaynaklarla denendiğinde, doğrulukları ortaya koyulmuştur. İslami açıdan da bakıldığında rüyaların içinde işaretler olduğu söylenmektedir. Bu doğrultuda birçok İslami alim tarafından yorumlar günümüze kadar taşınması adına, yazılmış ve saklanmıştır. Bu belgelerin kaynak niteliğinde incelenmesi ve tabirlerin araştırılmaları, rüyasını gören kişiye gündelik hayatta destek sunabilir.

rüya tabirleriRüya Tabirlerini Neler Etkiler?

Hayatın içerisinde olan rüyalar birçok kişi tarafından yorumlanarak günümüze taşınmıştır. Fakat bu yorumlar incelendiğinde nelere dikkat edilmesi gerektiği, rüyaların tabirlerini nelerin etkilediği ile alakalıdır. Bugün yattığımız yerin önemi dahi tabirin anlamını etkilemektedir. Aynı zamanda sıkıntıları olan bir kişinin rüya yorumu sıkıntılı olduğu duruma ya da sıkıntılı olmama durumuna göre farklı yorumlanmaktadır. Bu kapsamda incelenen rüyaların tabirleri doğru kaynaktan yapılması ve detaylı incelenmesi gerekmektedir. O yüzden rüya tabirleri kişinin ruh hali, maddi koşulları, sağlık durumu, yaşam tarzı, çalıştığı iş şartları ile doğrudan etkilidir. Birçok dinin ortak olarak savunduğu konulardan biri olan rüyaların yorumlanması, aynı zamanda astroloji ile doğrudan ilgili olduğundan, kişinin bireysel ve çevresel faktörlerinden gördüğü etkilere göre de rüyalarını yorumlaması gerekmektedir. Büyük bir evrenin içinde yaşadığını bilen insan, yıldızlarla ve gezegenlerle etkileşim halinde bir mikro güç iken, geniş ve enerjisi çok yüksek, makro olan evrenle etkileşimi kalamaz. Bu etkileşim uyku halinde olan insanın düşen enerjisinden kaynaklı kişi üzerinde etki alanını yüksek hissettirmektedir. Haliyle rüyaların görünmesi ile rüya içerisinde hissettirdiği düşünceler, o düşüncelerin rüya halinde görselleşmesi ile hayatın bir parçası olduğunu ve doğru yorumlandığında, mesajlar verdiğini göstermektedir. Rüya yorumunu etkileyen unsurlardan mikro da incelendiğinde ise, kişinin kendi özellikleri ve yakın çevresinin özellikleri olmaktadır. Bu özellikler arasında, cinsiyet, yaş, yaptığı iş, ailesi, kardeş sayısı gibi unsurlar yer almaktadır. Geniş kapsamlı bir yorum araştırmak isteyen kişiler, araştırdıkları rüya yorumuna bu bilgileri de ekleyerek sonuç çıkartmalıdır. Bu etki alanıyla da sonuca ulaşmak, doğru sonuca yaklaştıracaktır.

Rüya Tabirleri Nereden İncelenebilir?

Kişinin uykudan uyandıktan sonra hatırladığı rüyaları doğru yorumlaması için, düzenli ve güvenli bir kaynağa ihtiyacı vardır. Genel olarak rüya tabirleri büyük ilgi gören, rüyalarının anlamlarını merak eden kişilerin ihtiyaç duyduğu ve yüzlerce rüya faaliyetinin anlamını açıklayan kaynaklar tarafından insanlara aktarılmaktadır. Binlerce yorumu bir arada toplamış rüya tabirleri sözlüğü bu kaynak olmaktadır. Sözlük içinde A’dan, Z’ye kadar birçok rüya içerisinde görülmüş öğrenin rüya tarzı ve etki alanına göre yorumu bulunmaktadır.

Rüya Tabirleri A-dan Z-ye

İnsan bir gecede yüzlerce rüya görmektedir. Bunlardan sadece bir kaçını hatırlamaktadır. Hatırlanan rüyalar ise, tam olarak hatırlanmamak ile beraber, uyanmaya yakın zamanda olan rüyalar olmaktadır. Haliyle bütün bir ömre vurursak, insan ömründe milyonlarca rüya görülmekte, bunlardan da on binlercesi hatırlanmaktadır. Bugüne kadar Dünya’ya gelmiş ve gelecek insanları da düşündüğümüzde, rüyaların hepsinin bugüne kadar yorumlanması mümkün görülmemektedir. Ancak birçok insanın gördüğünü bazı imgeler, rüyaların doğrudan içyapısını ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda bu imgelerin yorumlanıp, sınıflandırılarak belli bir düzende kaydedildiği yer rüya tabirleri sözlüğü olmaktadır. Sözlüğün bir diğer amacı ise tarihsel olarak eser halinde kalıp, geleceğe saklanması için doğrudan bir bilgi deposu olmasıdır. Böyle bir depo, iyi anlaşılabilmesi içinde alfabetik olarak sıralanmış bir sözlüktür. Tıpkı sıradan sözlüklerin gündelik hayattaki sözcüklerin anlamını ifade ettiği gibi, alimlerce yorumlanmış rüyaların, kişilerin okuması ve hayatlarına yön vermeleri adına, rüya tabirleri sözlüğü içerinde A’dan Z’ye kadar sıralanarak aktarılmaktadır. Ayrıca bu durum yorumlara kolay ulaşılmak içinde hazırlanmıştır. Bu kolaylık sayesinde, kullanımı için rüyada görülmüş, aranmak istenen imge kolayca bulunmaktadır.

Rüya Tabircileri Kimlerdir?

Bir rüyayı yorumlayan kişiye rüya tabircisi denir. Rüya tabircileri doğrudan bir yeteneğe sahip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda bugün kullanılan rüya tabirleri sözlüğü içerisinde ki yorumlar, birçok alimin aktardığı kaynaklarca oluşturulmaktadır. Tecrübeli ve büyüğünden el alarak sahip olduğu yetenekler rüyaları bugüne yorumlayan kişiler, rüya tabilerinin içeriğinden kendi ile ilgili araştırma yapan kişilere yol göstermektedir. Bilinen ünlü rüya tabircilerinden bazıları; Halifelerden Hz. Ebubekr, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hzç. Ali, Alimlerden İmami Nablusi, Ibn Raheveyh, El-Buveytî ve Ibn Raheveyh, El-Buveytî olmaktadır. Yine Hz. Peyhamber (s.a.v.) birçok rüya hakkında tabirde bulunarak, günümüzde yaşayan kişinin gündelik hayatının kolaylaşması için yol göstermiştir. Genel olarak incelendiğinde belirli bir tecrübe, bilgi, özel yetenek sahibi kişiler ve biliminde ışığıyla astroloji alanında uzmanlaşmış kişilerce rüyalar yorumlanmaktadır. Bu yorumlar dikkatli incelendiğinde hem yol göstericidir, hem de gözlemlendiğinde doğrulukları ortaya çıkmıştır.

Rüya Tabirleri Sözlüğü İçinde En Çok Hangi Rüyalar Araştırılmıştır?

Gelişen internet teknolojisi sayesinde insanlar rüyalarının yorumlarını sanal ortamda da araştırmaktadır. Bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken konu, ulaşılan bilgilerin doğru olup olmaması durum olmaktadır. Dini yorumlara ya da astroloji kapsamında ki yorumlar incelendiğinde kaynakların önemi gereklidir. Çünkü yanlış bilgiler insan hayatına yön gösteren yorumlarla elde edildiğinde, yaşamsal hatalara sebep olmaktadır. Bu kapsamda yapılan araştırmalara göre birçok bilgi yanlışlık ve kirlilik oluşturmaktadır. Bu doğrultuda internet üzerinden yapılan araştırmalarda insanların en çok hangi yorumları merak ettiğini inceledik. Bu yorumlardan başlıcaları arasında; “Rüyada canavar görmek.”, “Rüyada kağıt ve ya bozuk para görmek.”, “Rüyada zengin olmak.”, “Rüyada vedalaşmak.”, “Rüyada balık görmek.” yer almaktadır.