Rüyada Zırhlı Gemiler görmek

Seyyid Süleyman: (Zırhlı savaş gemileri hakkındaki tabir, Kitabın yazarı Seyyid Süleyman tarafından benzer yorumlar dikkate alınarak yapılmıştır.)Demirden gemi; melik ve sultan ile tabir olunduğundan, harp gemilerinin tamamı padişaha nispet edilir. Diridnot denilen büyük savaş gemisi, kudretli bir sultanla ifade edilir. Sıralanmış harp gemileri, vezirler ve amirlerle manalandırılır. Kruvazör; ordu ve fırka kumandanları; muhripler; subaylar, torpidolar;…

Rüyada Zırh Yapan görmek

Nablusi: Rüyada zırh yapan kimseyi görmek, çetin ve müşkil işleri kolaylaştırmaya ve niyet ettiği şey hakkında meydana gelecek yumusaklığa, bekar için evlenmeye delalet eder.Zırh yapan,halka edeb ve ilim öğreten ve onlara iyi ahlakı gösteren ve kendisinde nifak bulunan bir kimsedir.Rüyada zırh yapan kimseyi görmek, halka ünsiyet ve ülfet etmeye, güzel söz söylemeye delalet eder.Rüyada zırh…

Rüyada Zindan görmek

Molla Cami: Rüyada zindana girmek veya görmek, üzüntü, keder, zarar ve ziyana işarettir. Diyanet: Bir kimsenin rüyasında bir zindan görmesi; o kimsenin yalnızlık ve yoksulluk içinde geçmekte olan yaşantısının bir süre daha devam edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir zinden bekçisi görmesi; o kimsenin çok önemli bir hastalığa yakalanmasının muhtemel olduğuna delalet eder. Seyyid…

Rüyada Zincir görmek

İhya: Ömrü uzun olan kadına, helal mala, korkutulmaya, işlerin durgunlaşmasına ve çetinleşmesine, Elinde yahut yanında zincir görmek işlenen günahlara, Boynunda zincir görmek huysuz bir kadınla evlenmeye, Zincirle bağlanmak üzüntü ve kedere, Eski hükümdarlarınn zincirini görmek mazlum için yardım ve galibiyete, ülke insanları için adeletli yöneticilere delalet eder. Molla Cami: Rüyada görülen zincir, ömrü uzun olan…

Rüyada Zilzal Suresi görmek

Molla Cami: Rüyada Zilzal süresini veya ondan bir parçayı okuduğunugörmek; rızka ve mala sahip olmaya işarettir. Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin’in kavline göre İza Zülzile Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, Adil ve insaflı olup, hayırlı ameller işler.Kirmani demiştir ki: Zulümle mal kazanır.Cafer-i Sadık şöyle diyor: Onun vasıtasıyle kafir bir topluluk mahvedilir.Abdulgani diyor…

Rüyada Zilkade Ayı görmek

İhya: Geçici gam ve kedere, Molla Cami: Bu ayda görülen rüyalarda pek hayra yorumlanmaz. Yolculuğaçıktığını gören kimse, sefere çıkmasın. Diyanet: Bu ayda görülen rüya bolluğa ve berekete işaret ederse; rüya sahibine misafirliğe gitmemesi tavsiye edilir. Eğer rüya keder ve üzüntüye delalet ederse; rüya sahibinin mukim halinde kendisine hâ­kim olarak her türlü kötülük ve günah işlemekten…

Rüyada Zilhicce Ayı görmek

İhya: Hacca gitmeye, borçlardan kurtulmaya, tövbe ve hidayete; Devlet adamlarının azledilmesine, yönetimin el değiştirmesine delalet eder. Molla Cami: Rüyada Zihhicce ayında olduğunu veya kurban kestiğini veyahut kurban bayram namazı kıldığını gören kimsenin, bu rüyası borçlarım ödemesine, yaptığı adakları yerine getirmesine, tevbe etmesine ve sapıklıktan so a hidayete erişmesine işaret eder. Bazen de bu rüya, alimlerin…

Rüyada Zikretmek görmek

İhya: Bir dostu yahut tanıdığı hatırlamak ondan haber gelmesine ya da onunla karşılaşmaya, İyi ve güzel şeyleri ve salih kulları anmak rahmetin devamlılığına ve ilahi lutuf ve ihsana, Önemli bir olayı yahut durumu hatırlamak hadiselerden gerekli dersi çıkarmayya ve yapıbilecek bir yanlıştan dolayı uyarılmaya, Allahu Teala’yı zikretmek ve O’nu en güzel isim ve fiilleriyle hatırlamak…

Rüyada Zikir görmek

Diyanet: Bir kimsenin rüyasında Allah Teâlâ Hazretlerini bir topluluğu veya kendisinin bizzat Allah’ı zikrettiğini görmesi; senin işlerinde her zaman ve her konuda başarı göstereceğine dualarının kabul olunacağına ve herkesin yanında saygınlı olacağına işaret eder. Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Rüyada Zihar görmek

İhya: Eşine zihar yaptığını görmek, üzüntü ve kederi gerektirecek gizli şeylerin açığa çıkmasına delalet eder. (Kişinin, kendi hanımına, ‘ Sen bana annemin sırtı, karnı, uyluğu vs. gibisin’ şeklinde, kendine helal olmayan yakınının mahrem yerlerine eş tutması şeklinde benzetme yapmasına denir.) Nablusi: (*) Rüyada hanımına zihar yaptığını görmesi, keder ve üzüntüyü icap ettiren gizli şeylerin meydana…

Rüyada Zeytinyağı görmek

İhya: İlme, berekete, hidayete, batın” nura, helal rızka, göz ve kalp nuruna, Bununla yağlanmak şifaya, Temiz zeytinyağının kötü kokması sözü bozmaya; Zeytinyağı satan kimseyi görmek meliklere yakın olmaya, ilim sahiplerine hizmet etmeye; hidayet ve ilme delallet eder. Molla Cami: Rüyada görülen zeytinyağı, rızık ve helal mal, onunla yağlanan kimse için de şifadır. Rüyada zeytinyağını içtiğini…

Rüyada Zeytin Ağacı görmek

Diyanet: Rüyada zeytin ağacı görülmesi iyiye yorumlanır. İyi bir kimsenin rüyasında zeytin ağacı görmesi; o kişinin elinde bulunan nimetlerin çoğalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında zeytin ağacı satın aldığını görmesi; o kimsenin hayır ve menfaat göreceğine, bolluk ve berekete nail olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında zeytin ağacı diktiğini görmesi; o kimsenin rızkının bol olacağına,…

Rüyada Zerde görmek

İhya: Bakınız; Tatlılar. Nablusi: (*) Rüyada görülen zaferansız beyaz zerde, menfaate, zaferanlı ve sarı olursa hastalığa delalet eder. Yine ktndisinde sarılık.olan her şeyin’ tabiri böyledir.(*) Zaferan, pirinç ve şekerle yapılan bir çeşit tatlı Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Rüyada Zengin görmek

İhya: Paralı kimse görmek hayra delalet eden şeyler de görülürse ticarette para kazanmaya, hayra delalet eden şeyler görünmesi ise iflas etmeye, Kişinin kendisine ‘paralı adam’ dendiğini görmesi, salih biri ise sermayesiz kar ve kazanç elde etmesine, fasık biri ise sözüne güvenilmez biri olduğuna; Zengin biri olduğunu görmek yoksulluğa, kanaat sahibi olmaya delalet eder. Molla Cami:…

Rüyada Zencefil görmek

Molla Cami: Rüyada zencefil görmek, üzüntü ve kedere işarettir.Zencefil yediğini görmek, zarar, düşmanlık ve münakaşa yapmaya işarettir. Seyyid Süleyman: Rüyada zencefil görmek; üzüntüye, zarara, düşmanlığa, mal ve itibar kaybına işarettir.İbn-i Şirin diyor ki: Zencefil yediğini gören, hastalanır, neticesinde vefat eder. Zencefil ile resim yaptığını veya boyadığını gören, batıl şeylerle mağrur olur. Zencefil ile Kur’an-ı Kerim’e…

Rüyada Zemzem görmek

İhya: Zemzem suyu içmek dert ve hastalıktan şifa bulmaya, mal ve faydalı ilme, takva ve iyilik yönünden bir hayra ermeye, murad ettiği şeye nail olmaya delalet eder. Molla Cami: Bir kimse rüyada zemzem içtiğini görse, dert ve hastalıklardan şifa bulur. Özellikle, zemzemi mal kazanmak yahut ilim öğrenmek gibi muayyen bir husus için içerse o kimse…

Rüyada Zembil görmek

İhya: Hasırdan örülerek yapılmış kulplu torlayı (zembili) görmek eş ve çocukları için arzu ettikleri şeyleri hazırlayan kimseye; Zembil bazen evin hanımına, çocuğa, hizmetçiye, dürüst ve güvenilir hamala; Tekke vb. yerlerde görülen zembil, oranın hizmetçisine ve vakfedilmiy yere delalet eder. İhya: Bakınız; Zembil. Molla Cami: Rüyada zembil görmek, aile ve çocukları için arzu ettikleri şeyi hazırlayan…

Rüyada Zelzele görmek

İhya: Bakınız; Deprem. Molla Cami: Rüyada görülen zelzele korkuya işarettir. Bazıları da bilinen bir yerde meydana gelen zelzele bir yerden bir yere göç etmeye işarettir, dediler.Rüyada herhangi bir dağın sarsıldığını veya yerinden ayrıldıktan so a tekrar yerine geldiğini görse, ora halkına şiddet ve korku isabet eder.Bir kimse rüyada bir yerde zelzele olduğunu ve orada birtakım…

Rüyada Zekeriyya (a.s.) görmek

İhya: Hanımının ıslah olmasına, huyunun güzelleşmesine ve geç yaşta müttaki bir evladı olmasına delalet eder. Diyanet: Bir kimsenin rüyasında Zekeriyyâ Peygamberi görmesi; o kimsenin doğacak çocuğunun salih bir kimse olarak yetişeceğine veya yaşayacağına, bol rızık ve ilim sahibi olacağına, sıkıntı ve kederlerden selâmete çıkacağına, Hz. Peygamberin sünnetini yerine getireceğine, duâ ve niyazlarının Allah katında kabul…

Rüyada Zekat görmek

İhya: Zekat verdiğini görmek o yıl içinde malın armasına ve bereketlenmesine, namazı vaktinde kılmaya, gece namazına devam etmeye, borcu ödemeye, Zekat vermak bazen sevdiği birini kaybetmeye yahut borca; Fitre vermek namaz ve tehbihatı çok yapmaya, borcu varsaa ödemeye, o yıl hastalık görmemeye ve diğer menfaatlere, Fitre ve zekatını vermekten kaçındığını görmek hayırlardan ve imanın tadını…

Rüyada Zehirlenmek görmek

Molla Cami: Bir kimsenin rüyada zehirlenmiş görmesi, inat etmeye, üzüntüve kedere düşmeye, zehirlenerek öldüğünü görmek ise, bir hayra erişmeye işarettir.Bazı tabirciler zehirlenmek, haram bir mal yemeye işarettir demişlerdir. Seyyid Süleyman: Rüyasında zehirlenmiş olduğunu gören, ciddi saydığı bir işte inat eder. Bir rivayete göre, üzüntüye düşer. Zehir yiyen, haram mala malik olur.Bir kısım tabirciye göre zehir…

Rüyada Zehir görmek

İhya: Zehir ve onu içmek mala, İçtiği zehirden vücud şişerse mal ve dünyalğa, şişmez ise üzüntü ve kedere, Öldürücü zehir – şişlik meydana gelmez ise- ölüme, Birine zehir içirmek, onun hanımı ile zina yapma arzusuna, Zehir içmek ömrün uzun olmasına delalet edeer. ( Ayrıca Bakınız; Panzehir.) Molla Cami: Rüyada zehir görmek, mala işarettir. Bundan dolayı…

Rüyada Zebercet görmek

İhya: Zümrüde benzeyen bu değerli taşı görmek dindar, akıllı, cesaret ehli ve asil kimseye, doğru söze, temiz ve helal mala delalet eder. (Ayrıca Bakınız; taş.) Molla Cami: Rüyada görülen zeberced, temiz, şecaatlı, doğru, dindar, takva sahibi ve asıllı kimseye işarettir. Nablusi: Rüyada görülen zeberced, temiz, şecaatlı, doğru, dindar, takva sahibi ve asıllı kimseye delalet eder….

Rüyada Zayıflık görmek

İhya: Zafız olduğunu yahut zafiyet hissettiğini görmek kuvvet bulmaya, hayırlı işlere güç yerirebilmeye; Rüyada hissedilen zayıflık, insanın yaratılış itibariyle karşı cinse olan zaafına, evlenme arzusunun fazlalığına; Zayflık bazen aşk ve üzüntüye, üzüntü ve kedere, madden acze düşmeye delalet eder. Molla Cami: Rüyada hissedilen zayıflık kuvvettir.Bazı tabirciler, rüyada vücudunun zayıf olduğunu gören kimsenin dini zayıf olur…