Rüyada Sur Kapıları görmek

Molla Cami: Rüyada büyük sokak veya sur kapılarının tabiri, şehir ve kasaba kapılarının tabiri gibidir. Bundan dolayı bir kimsenin gündüz vakti bu kapıları kapanmış olarak görmesi, şehrin kapılarının kapanmasını icab ettirecek bir surette şehirde bir hadisenin olmasına işarettir. Bazen de bukapıları görmek, rüya sahibinin barındığı meskenine işarettir.Bu kapılar yenilik ve eskilik gibi şeylerden meydana gelen durum zikredilen şeylere ait olur. Bu büyük kapılara girmek, tüccarın ticaretine yahut bir valinin vilayetine yahut bir meslek sahibine işarettir.Bir kimse açık ve büyük bir kapı görse o kimse bir işçinin işine girer.


Nablusi: Rüyada büyük sokak veya sur kapılarının tabiri, şehir ve kasaba kapılarının tabiri gibidir. Bundan dolayı bir kimsenin gündüz vakti bu kapılan kapanmış olarak görmesi, şehrin kapılarının kapanmasını icab ettirecek bir surette şehirde bir hadisenin olmasına delalet eder. Bazan da bu kapılan görmek, rüya sahibinin cariyesine veya barmdığı meskenine delalet eder.
Bu kapılar yenilik ve eskilik gibi şeylerden meydana gelen durum zikredilen şeylere ait olur. Bu büyük kapılara girmek, tüccarın ticaretine yahut bir valinin vilayetine yahut bir sanatkarın sanatına delalet eder.
Bir kimse açık ve büyük bir kapı görse o kimse bir işçinin işine girer.


Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts