Rüyada Sel görmek

İhya: Düşman hücumuna, hastalık ve eziyete, zahmetli yolculuğa, batıl ve yalan söze, Sel bazen yağa, bala, Sel
görmek bir habercinin gelmesine, Taşan her çeşit su üzüntü, keder ve musibete, Kan ve pislik akan sel ilahi
gazaba delalet eder.


Molla Cami: Rüyada düşmanın hücum etmesi, selin gelmesine işaret ettiği gibi, selin gelmesi de düşmanın hücumuna işarettir.Rüyada yağmurdan meydana gelen seli gören kimseye, eziyet yahut hastalık isabet eder. Veya zahmetli ve meşakkatli bir yolculuğa çıkar. (Sure-i Zariyat, ayet: 18}Diyanet: Rüyada sellerin her tarafı basıp sular altında bıraktığının görülmesi; o bölgede yaşayan halkın başına bir belânın geleceğine veya üzerlerine bir düşman saldıracağına ya da salgın bir hastalığa yakalanacaklarına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendisini sele kaptırdığını ve sonra da kurtulduğunu görmesi; o kimsenin devlet tarafından bir zorluğa uğrayacağına ve sonra da feraha çıkacağına delalet eder. Rüyasında sel ile uğraştığını gören kimsenin düşmanı ile uğraşacağına, eğer selin önüne set çekerek yönünü değiştirebilirse o takdirde düşmanına üstün geleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sel nedeni ile gitmek istediği yere gidemediğini görmesi; o kimsenin başına bir aksilik gelerek keder ve üzüntüye maruz kalacağına ve de isteklerine kavuşamayacağına işaretle ta¬bir olunur. Bir kişinin rüyasında selden kurtulup karaya çıktığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder.


Nablusi: Rüyada düşmanın hücum etmesi, selin gelmesine delalet ettiği gibi, selin gelmesi de düşmanın hücumuna delalet eder.
Rüyada yağmurdan meydana gelen seli gören kimseye, eziyet yahut hastalık isabet eder. Veya zahmetli ve meşakkatli bir yolculuğa çıkar.
Rüyada selin, dükkanların üzerine çıktığının görülmesi, suların taşmasına yahut sultanm zulmüne delalet eder.
Rüyada, selin bir nehri bastığını gören kimse, kuvvetli bir adamdan yardım isteyerek melik tarafından olan düşmanını def eder. Ve onun şerrinden kurtulur. Kuvvetli olan o adam da balta, kürek veya kazma ile tabir edilir.
Rüyada selin evine girmemesi için çalıştığını gören şahıs, ailesine ve akrabalarına,yapacağı zarardan düşmanını men eder.
Rüyada evleri yıkan, ağaçları zayi eden, hayvanatı öldüren, yahut insanları boğan bir selin görülmesi, düşmanına delalet eder.
Selin temiz ve tatlı olmasından dolayı halkın ondan istifade ettiği görülürse, birbirini takip eden hayırlı kervanların gelmesine ve halkın bunlardan istifade etmesine delalet eder.
Sel batıl ve yalan söze de delalet eder. Selin kan ve pislikle akması, Cenab-ı Hakkın (C.C.) gazabına delalet eder.
Rüyada sel görmek, yağmur yağmasına ve rüya sahibinin arkadaşının konuşmasma delalet eder. Özellikle selin kendi evine akması, kötü sözlü ve şerli bir kadına delalet eder.

Sel görmek, görüldüğü taraftan önce bir atlının sonra da yayp olan bir habercinin gelmesine delalet eder. Bazan da sel, bal, süt, zeytinyağı gibi akıcı şeylere delalet eder.
Bir kimse rüyada seli toplayıp bir kab içine koyduğunu ve halkın bundan sevindiğini ve saklayarak ondan yiyip içtiklerini görse, bal, süt veya zeytinyağı gibi şeylerin ucuzluk ve bolluğuna delalet eder.
Bazan da sel, muharib, arslan, ejderha veya yılan gibi şeyler tarafından yolun kesilmesine delalet eder. Bazan da mevsimsiz gelen sel, selin geldiği taraftan bir bid’atm çıkacağına delalet eder.
Rüyada yeryüzünün su ile kaplanmasının görülmesi, afet ve belaya, halka vurulacak vergiye onlara hücum edecek düşmana veya tutulacakları taun ve veba hastalığına delalet eder. Ancak o sel yağmur suyu ise hayret, imdat, yardım ve halk için meydana gelecek berekete delalet eder.
Bir kimse, rüyada selin bir takım insanların evlerine girdiğini, mal ve hayvanatı götürdüğünü görse, onları yağma edecek bir düşmana veya onlara inecek bir belaya delalet eder.
Taşkın olan her suda hayır yoktur. Kuyu, ırmak yahut nehirden bilinen veya bilinmeyen bir yere çokça akan su gerek bulanık, çok veya az olsun bunların hepsi üzüntü ve kederdir.
Şer, tecavüz, afet ve belasından korkulmayan, az ve saf olan her su rüyada ona malik olan veya onun için ya da ondan her hangi bir şeye nail olan kimse için güzel hayat ve iyi geçimdir.

Kış gününde görülen sel, marifetsiz ve anarşi çıkaran kötü bir kavme delalet eder.
Rüyada yüzerek karaya çıktığını gören kimse, zalim bir sultandan kurtulur. Suyu geçmekten aciz olarak geri dönme mecburiyetinde kaldığını gören kimse, zalim bir hakimin yanında oturmaktan kaçınsın ve amirine asi olmasın.
Seli, evine dolmaktan men ettiğini gören kimse, düşmamyla anlaşır ve kendisine gelecek zarardan düşmanını men eder.
Selin bir şehre girmesi eğer halkta taun ve veba hastalığı varsa veya selin rengi kan renginde yahut bulanık ise hastalığın oraya girmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada sel sularının yeryüzünü kapladığını görmek; halk için felaket, düşman yahut bulaşıcı hastalıktır. Sel sularına kapıldıktan sonra, kurtulduğunu gören; devlet idarecileri yüzünden sıkıntıya duçar olur. Bilahare kurtulur. Sel sularıyla uğraşan, düşmanla mücadele eder. Selle başa çıkabilirse, düşmanını yener. Gitmek istediği bir yerle arasına, sel sularının girdiğini gören; aksiliklerle karşılaşır, üzülür, arzusuna ulaşamaz.
Bazılarına göre sel; zalim bir idareciyle yorumlanır.
Cabir’ül Mağribi’ye göre, sellerin taşarak yeryüzünü örtmesi, orada yaşayanlara azap ineceğine delalettir. Sel sularının binaları, temelleri tahrip etmesi, padişahın zulmüdür.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla yorumluyor: Büyük düşman, zalim melik, galip asker ve şiddetli fitne.
Abdulgani’ye göre rüya; düşman, zarar, zulüm, fesat ve emsaliyle yorumlanır. Yağmur sularının çokluğu dolayısıyle meydana gelmiş sel gören, hasta olur, eziyet çeker yahutta uzak ve zahmetli bir yola gider. Sel sularının dükkanları istila ettiğini görmek; bela ve zulümdür. Selin önünü açarak nehre akıtan; düşmanını yener veya birinin yardımı ile düşmanın şerrinden kurtulur. Selin hanesine girmesine mani olan, düşmandan ailesiyle beraber muhafaza olur.
Bazı tabirciler, halkın sel sularından istifade etmesini fayda bereketle yorumlamışlardır. Bir rivayete göre sel; boş ve yalan sözlerdir.
Selde kan ve pislik olduğunu görmek; Cenab-ı Hakk’ın gazabını haber verir. Rüyada sel sularını bir kaba doldurup, halka yedirmek; yenilen şeylerin ucuzlayacağına delalet eder. Taşkın olmayan ve zararından korkulmayan sel sularından içmek veya ona malik olmak, güzel bir hayat ve bol rızkla yorumlanır.
Sel içinden yüzerek karaya çıkan, zulümden kurtulur. Bunu başaramamak aksiyle tabir olunur. Rüya sahibi zalim bir hükümdarın huzurunda bulunmaktan veya başka bir büyüğe muhalefet etmekten çekinmelidir. Bulanık ve kanlı sel suları; veba gibi bir hastalığa, çekirge istilasına, kıtlık yahut zulme işaret eder. Sel sularının bir yeri basması, oranın düşman tehlkesiyle karşı karşıya kalacağına delalettir. Selin önünde kaçan, düşmandan kurtulur ama epeyce zahmet çeker. Her şeyi söküp atan sel suları, düşmanla yorumlanır. Bir kavle göre, selin hanesine girdiğini gören; ahlaksız ve inatçı bir kadınla evlenir. Sel; yağ, bal, süt v.b. akıcı maddelere delildir.
Kirmani şöyle diyor: Soğuk yerlerde sel görmek, zarardır. Sıcak memleketlerde hayır, menfaat ve sevinçtir. Kuvvetli bir selin girdiği mekanı tahrip ettiğini görmek, orada yaşayanların helakine işarettir.
Suyun sıcak ve bulanık olması, iyi sayılmaz. Kaynakta, nehirde, kuyuda v.b. yerde taşkın ve bulanık su görmek hayır değildir. Su ile lgili rüyalarda dikkate alınacak husus budur.


Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts