Rüyada Selam Vermek görmek

İhya: Selam vermek, selam verdiği kimse tarafından hayra, emniyet ve ferahlığa ermeye, Dargın olduğu kimseye
selam vermek onunla barışmaya, düşmanına selam vermek ona galip gelmeye, onun düşmanlığından ve
şerrinden emin olmaya, Tanınmayan bir yaşlıya selam verrmek ilahi azaptan kurtulmaya, tanınan bir ihtiyara
selam vermek dikilmiş ağaçlara ve bol meyveye kavuşmaya, Bir gence selam vermek düşmanına galip
gelmeye, Bir kadını yahut kızı isteyen, kendinden evlenmeye yardımcı olmasını istediği birine selam verseve o
adam da onun selamını alsa, o kimsenin arzu ettiği kadınla evlenmesine, Düşmanın selam vermesi barışma
teklifine, Selam vermek ve el sıkışmak safi hayra, Selam borcu yerine getirmeye, kardeşlik ve sevgiye, dünya
ve ahiret hayırlarına, güzel söz işitmeye ve buna mukabelede bulunmaya delalet eder.


Diyanet: Rüyanızda bir dostunuzla selâmlaştığınızı görmeniz; uzak bir yerden hiç beklemediğiniz bir haber ve bir miktar para alacağınıza yorumlanır.
Rüyada selâm vermek, güzel söz işitmeye ve onun mislini söylemeye delalet eder. Bir kimsenin rüyasında düşmanıyla selâmlaşıp sarıldığını görmesi; aralarındaki düşmanlığın dostluğa dönüşeceğine işaret eder.Nablusi: Rüyada arasında düşmanlık olmayan bir kimseye selam verdiğini gören kimseye, selam verdiği adam tarafından ferahlık, emniyet ve hayır erişir.
Eğer aralarında bir düşmanlık varsa, o kimse selam verdiği adama galip gelir ve onun düşmanlığından ve şerrinden emin olur.
Eğer selam verdiği adam ihtiyar ve tanınmıyorsa, o kimse Allah’ın (C.C.) azabından kurtulur.
Eğer selam verdiği adam ihtiyar ve kendisini de tanıyorsa, o kimse dikilmiş ağaçlara ve çok meyvelere nail olur. Selam veren kimse genç ve tanınmıyorsa, o kimse düşmanından emin olur.
Eğer selam veren kimse selamını alan adamdan evlenmek için bir kadın istiyorsa, o adam ondan istenilen kadını evlendirir. Eğer selamını almazsa, istediği hammı nikahlamaz.
İki kişi arasında bir ticaret olsa, birisi tarafmdan diğerine verilen selamı diğeri alsa, o ticaret onların arasında meydana gelir. Eğer selamın cevabını vermezse, aralarındaki ticaret tamamlanmaz.
Bir kimseye rüyada düşman selam verse ve düşmaniyle beraber bir hediye de olsa, düşmanının ondan sulh talep etmesine ve ona olan borcunu ödemesine veya zimmeti kabul etmesine delalet eder. Bazı tabirciler de bir kimse kendisini bir erkek üzerine selam veriyor görse, o kimse üzüntüye düşer, dediler.
Adeti üzere birisiyle musafaha yaptığını, selam vererek onunla kucaklaştığını görmesi, sırf hayırdır.

Rüyada selam vermek, güzel söz işitmeye ve onun mislini söylemeye delalet eder.
Bir kimsenin rüyada düşmaniyle selamlaşıp sarılması, aralarındaki düşmanlığın gitmesine delalet eder.
Bir kimse meliklerin kendisine selam verdiğini görse, Allahu Teala Hazretleri (C.C.) ona basiret ve hayırlı gelecekler ihsan eder.
Rüyada selam vermek, üzerine selam verilen için boyun eğmek ve itaat etmektir. Bazan da selam vermek, selam veren kimsenin onun selamını alan kimseye muhtaç olmasına delalet eder.
Eğer birisi tarafından verdiği selamı almırsa, o kimsenin arzu ettiği şeyde kazanç ve faydası ve ticareti meydana gelir. Eğer selamı alınmazsa, o kimsenin malı geçmez yahut halk arasında sözü dinlenmez olur.
Bir kimse bir ihtiyaç isteğinde bulunsa ve söze selamla başlamasa, o kimsenin isteğinin yerine gelmesi mümkün olmaz.
Bir kimsenin rüyada, bir cemaata selam vermeden konuşmasının görülmesi, o kimsenin sünnet-i seniyyeye muhalefet etmesine ve bid’at şeyleri işlemesine delalet eder.
Birisi kendisine selam verse, o da selamını almasa, yahut selamını işaretle alsa, yine tabir böylecedir.
Bazan da selam vermek, Müslüman olmaya delalet eder.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts