Rüyada Ferah görmek

Nablusi: Rüyada çok mesrur olup, içinin açıldığını gören kimse günahkâr ise tevbe eder, kâfir ise Müslüman olur. Eğer rüyayı gören sıkıntıda ise sıkıntısı gider ve rahatlığa kavuşur.
Rüyada ferahlık eğer gönlünün razı ve memnun kalmadığı bir maldan dolayı ise: «O vakit kavmi şöyle demişdi: «Suvarma. Çürkü Allah şımarıkları sevmez.» (*) mealindeki âyet gereğince, üzüntü ve kedere delâlet eder. Bazan ferahlık; ibadet ve itaat etmekten uzak kalmaya delâlet eder.
Rüyada ferahlık, bir hapisin kurtulması veya bir hastanın iyileşmesi gibi hayırlı haberden dolayı ise sevinmeyi icap ettiren şeylere ve güzel hallere delâlet eder. Rüyada aslında üzüntü ve keder olan bir haberi kendisine ferahlık ve sevinci icap ettiren bir haber şeklinde söylense, şöyle ki: Kendisine rüyada —ölen bir kimse hakkında — filân kimse yolculuktan geldi dense; bu, rüya o kimsenin suç, cinayet, din ve diyet sebebiyle uğramış olduğu kederinin gitmesine ve kazanca erişmesine veya kazancının din, diyet ve borç gibi şeyler uğrunda harcanmasına ve bu gibi şeylere intikal etmesine delâlet eder. Rüyada sevinmek üzüntü ve kederdir. Bundan dolayı rüyada sevindiğini gören kimse üzülür.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts