Rüyada Fıkıh Alimleri görmek

Seyyid Süleyman: Rüya aleminde meşhur fukahadan birini görmek; hayır ve sevinçtir. Tanımadığı bir fakihi görenin bulunduğu bölgeye dindar ve iyi bir adam gelir.
Bu vazifeye layık biri rüyasında fakih olduğunu görürse, şeref ve makam sahibi olur. Yüksek mevkide ise, derecesi daha da artar. Fukahaya mahsus elbise giyen; bu mesleğe layıksa, ilmi artar. Değilse, cahilliğine rağmen bilgili bir fakih gibi görünmek ister. Riyakarlık eder. Bir rivayete göre, cahil biri bu rüyayı görürse, izzet ve makam kazanır. Başka bir görüşe göre, işini değiştirir. Terbiye edici bir fakih olduğunu gören, salahiyet sahibi olacağı bir vazifeye girer. Çocuklara fıkıh dersi verdiğini gören, başkalarına faydalı olacağı bir mevkie gelir.
Fukahadan biri rüyasında fakih olmadığını görürse, mesleğini terk eder, ilmini unutur ve bid’ate düşer. Fakih-ler ile şakalaştığını gören; onların ilminden istifade eder ve fukaha zümresinden olur. Bir fakih ile tartıştığını, mücadele ettiğini gören, bid’ate sapar. Dine zarar vermeğe çalışır.
Fakih tarafından azarlanan ve dövülen, onun ilminden ve olgunluğundan hayır görür. Fakihin elini öpen Hz. Peygamberimizin sünnetine tabi olur fakihlere uyar. Bir fakihin yatıp uyuduğunu görmek; onun ilmini terk edeceğine, halkın meselelerine ehemmiyet vermeyeceğine işarettir. Fakihın yüksek yere çıktığını görmek; halk arasında şöhret ve itibarının artmasına delalettir.
Yüksekten indiğini veya düştüğünü görmek ise, bunun aksidir.
Fakih olup halka fetvalar vermekle iştigal ettiğini görmek; halkın din ve dünya işlerinde istifade edecekleri bir amele işarettir. Acele talep edilen bir fetvayı vermekten kaçınmak, onun ilmine rağmen halka faydalı olmayacağına delalettir.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts