Rüyada Ekin görmek

Diyanet: Rüyada ekin görülmesi değişik şekillerde tabir edilmektedir. Şimdi ünlü rüya tabircilerinin rüyada ekin görülmesi; Câbiru’l-Mağribî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında tor tarlada ekin biçtiğini görmesi; savaşa ve düşmanlığa, mevsiminde arpa biçtiğini görmesi; hayır ve menfaate, o yılın ucuzluğuna, kişinin rüyasında ekinlerde yanık ve benzeri bir hastalığı görmesi; o mıntıkada kıtlık olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ekin suladığını görmesi; o kimsenin din ve dünyasına faydalı olacak bir şeyin husule geleceğine, kişinin rüyasında ekinin başaklarını yerlerde veya hayvanların ayakları altında görmesi; ekin sahibinin zarara uğrayacağına, eğer ekin sahibi bilinmiyorsa bu takdirde rüya sahibinin zarar göreceğine delalet eder. Kirmânî’nîn yorumuna göre: Rüyada ekin ekildiğinin görülmesi kadın ile yorumlanır. Kişinin rüyasında ve mevsiminde yeşil ekin görmesi; o mıntıkada rızkın ve nimetin bol olacağına, eğer rüyada görülen yeşil ekin rüya sahibinin kendi tarlasında ise bu takdirde nimet ve rızkın ona ait olacağına delaletle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ekini olduğunu ve vaktinde kemâle erdiğini görmesi; o kimsenin muradının hasıl olacağına, kişinin rüyasında yeşil bir ekinin kuruduğunu görmesi; bir musibet ve felâkete maruz kalınacağına, bir kimsenin kendi tarlasında ekin görmesi; o kişinin zengin olacağına, kişinin rüyasında vakitsiz olarak ekin biçtiğini görmesi; o mıntıkanın halkı arasında veba hastalığının zuhur edeceğine ve büyük bir felâketin vuku bulacağına işaret eder. İsmail el-Eş’as’ın yorumuna göre: Rüyanızda vaktinde ekin biçtiğinizi görmeniz; sizin ilâhî emirlere bağlı olduğunuza ve Allah’ın sizi muvaffak kılacağına işaret eder. Kişinin rüyasında cinsi ne olursa olsun ot biçtiğini görmesi; eğer o biçilen ot halkın makbul saydığı bir ot ise hayra, değilse şerre yorumlanır.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts