Rüyada Sıçramak görmek

İhya: İnsana ıstırap veren duruma yada güç ve kuvvet bulmaya; Birinin üzerine atladığını görmek o kimseye galip
gelmeye, Yerden göğe doğru sıçramak Mekke ya da uzak bir yere yolculuk yapmaya, Bir yerden bir yere
sıçramak, bir halden bir hale geçmeye; sıçradığıı yer iyi ise olumlu değişikliğe, değilse olumsuz değişikliğe,
Havaya sıçramak ve durmaksızın yükselmek vefat etmeye; havaya sıçrayıp dilediği gibi hareket ettiğini
görmek, arzu ettiği şeylere kavuşmasına, Kuyu yahut akarsuya sıçramak hızla iyi bir duruma gelmeye, Bir
ayağı ile sıcramak bir yere naklolmaya, fazla sıçrarsa yolculuğa, Tek ayakla atlamak diğer ayağın
rahatsızlığından dolayı ise malının yarısını yitirmesine delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Atlamak, Uçmak.)


Diyanet: Kirmânî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir yerden bir yere sıçradığını (atladığını) görmesi; o kimsenin halen bulunduğu bir yerden başka bir yere gideceğine veya halinin değişeceğine, yani zengin ise fakir, fakir ise zengin olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında uzun bir mesafeye sıçradığını görmesi; o kimsenin uzun sürecek bir yolculuğa çıkacağına işaret eder. Bir kişinin rüyasında bir yerden sıçrarken elinde baston ve benzeri bir şeyin bulunduğunu görmesi; o kimsenin bir mevkiye yükselebilmesi için bir tanıdığının aracılığından istifade edeceğine yorumlanır. Rüyanızda bir yerden bir yere sıçradığınızı görmeniz; sizin halinizi değişeceğine işaret eder. Şöyle ki: Bir kimsenin rüyasında iyi bir yel den kötü bir yere sıçradığını görmesi; o kimsenin iyi bir halden kötü bir hale geçeceğine, kişinin rüyasında kötü bir yerden iyi bir yere sıçradığını görmesi; o kimsenin kötü bir halden iyi bir hale geçeceğine delalet eder. Bir memurun rüyasında yüksek bir yerden aşağıya atladığını görmesi; o memurun görevine son verileceğine, eğer zengin ise parasını kaybedeceğine, eğer tüccar ise zarara uğrayacağına ve halktan birisi ise yine zarar edeceğine işaret eder. Rüyada küçük bir çocuğun sıçrayıp atladığının görülmesi; o çocuğun çok zeki ve çalışkan bir çocuk olacağına yorumlanır.Nablusi: Rüyada insanın sıçraması, onun üzerine veya ondan vuku bulacak istila ve galebeye delalet eder. Bu rüya bazan da,ıstırap ve şiddetinden dolayı kişiyi huzursuz edecek ve sıçratacak bir hastalığa delalet eder.
Rüyada bir adamın üzerine sıçradığını gören kimse, o adama galip ve onu aciz bırakır. Sıçramak bünyenin kuvvetinden gelir. Bundan dolayı rüyada sıçradığını gören kimsenin, bünyesi kuvvetlenir.
Rüyada yerden kalkıp göğe vardığını gören kimse, Mekke’ye veya uzak bir yere yolculuk yapar. Rüyada bir yerden diğer bir yere sıçradığını gören kimse, bulunduğu mevkiden daha yüksek bir mevkiye geçer ve ona hayır isabet eder. Bu iki mevkinin iyilik yönünden farkı, atladığı yerlerin farkı kadardır.
Bir kimsenin rüyada yerden sıçradığını ve o yer ile gök arasında yükseldiğini görmesi, o kimsenin ölümüne, cenazesinin kaldırılmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada sıçramasıyla havada dilediği gibi hareket ettiğini ve arzu ettiği yere ulaştığını görse, bu rüya o kimsenin istediği gibi halden diğer bir hale geçmeye muktedir olacağına delalet eder.
Rüyada bir nehire veya bir kuyuya yahut bir çaya sıçradığını gören kimsenin, bir halden diğer bir hale nakletmesine veya kötü olan bir şeyden kurtararak acilen selamete çıkmasına delalet eder. Rüyada birisinin kendi üzerine sıçradığını gören kimse, o kişiye mağlup olur.

Rüyada bir ayağı ile sıçramak, bir yerden diğer bir yere nakletmeye delalet eder. Eğer fazlaca sıçrarsa, o kimse yolculuğa çıkar.
Bir kimse rüyada bir ayağında bulunan hastalıktan dolayı bir ayağı üzerine sıçradığını görse, o kimsenin malının yarısına zarar ve ziyan erişir; geriye kalan yarısıyla da güçlükle geçinir.
Bir kimse rüyada top ve değirmi bir şey üzerinde sıçradığını ve ayaklan ile oynadığını görse, bu rüya böyle bir şekilde sıçramak ve oynamak adeti olan kimse hakkında hayra delalet eder. Bu gibi şeyleri adet edinmemiş kimse hakkında da, o kimsenin çok şiddetli bir şeye delalet eder.


Seyyid Süleyman: Kirmani demiştir ki: Rüyasında bir yerden başka bir yere sıçradığını gören ya bulunduğu yeri değiştirir yahutta durumunda bir farklılık olur. İyi bir mahalden fena bir yere sıçramak; iyi halin kötüye tebdil etmesidir. Uzun bir mesafede sıçradığını gören, uzak yola gider. İstediği gibi ve arzuladığı yere sıçrayan, faydalı bir yolculuk yapar. İstediği yere sıçrayamayanın muradı yarım kalır. Bastona dayanak sıçradığını gören, işlerinde bir zata dayanır. Bir nehirden, kuyudan veya hendekten sıçrayanın; vaziyeti düzelir, selamete çıkar.
Ebu Said’ül Vaaz şöyle diyor: Bir kimsenin üzerine sıçradığını gören, o kimseyi hükmü altına alır. Sıçrayarak havada kaybolduğunu gören, vefat eder.
Bu rüyanın diğer tabirleri şöyle; Yüksek bir yerden aşağıya atlayan, memursa, azl edilir, zenginse, malını kaybeder, tüccarsa işi bozulur. Bu herkes için zararla yorumlanır. Yerinde durduğu halde sıçradığını gören, itibarını zedeleyecek bir iş yapar. Küçük bir çocuğun, sıçrayıp atladığını görmek; onun zeki ve çalışkan olacağına işarettir.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts