Rüyada Sidik görmek

İhya:

 • Rüyada küçük abdestini bozmak yoksul için zenginliğe, sıkıntıda olan için bundan kurtulmaya, tüccar için zarar ve ziyana,
 • Uygun bir yere bevlettiğini görmek üzüntüden kurtulmaya,
 • uygun olmayan yere işemek malı helal olmayan bir işe harcamaya yahut zina eetmeye,
 • Sidiğin bir kısmını tutup bir kısmını işemek sıkıntıdan kurtulmaya mukabil malın bir kısmının elden gitmesine,
 • Kolaylıkla işediğini görmek kolay rızık kazanmaya,
 • zorlukla bevletmek geçimde zorluğa uygunsuz işlere yönelmeye,
 • Ayakta işemek malını cahilce ve ahmakça harcamaya,
 • Gömleğine işemek evlenmeye yahut çocuğa,
 • Sidiğinin pis koktuğunu yahut işerken insanların kendisine baktığını görmek, rezil olacağı bir iş yapmaya,
 • Kendi burnuna işediğini görmek haram olan şaylere yakınlık duymaya,
 • Sokakta,çarşı ve pazarda işediğini görmek, bevlettiği yerin muhasebe işlerini üzerine almaya,
 • Bevlettiğini ve sidiğinden çıkan buharın gökyüzünü kapladığını görmek, sidik buharının kapladığı alana hükmedecek bir evladı olmasına,
 • Kutsal kitap üzerine bevlettiğini görmek hafız bir evladının olmasına,
 • Elbisesi üzerine bevletmek, malını ailesi için harcamaya,
 • Kendi işediği sidikle insanların yüzlerini yıkadığını görmek, insanlar için yararlı bir evladı olmasına,
 • Çamur veya toprak işediğini görmek, abdestini tam olarak almadığına,
 • Kan işediğini görmek sakat evlada,
 • Bilinmeyen bir yerde işemek, yabancı bir kadınla evlenmeye,
 • Kendine ait bir kaba işemek, tekrar geri dönecek bir işe parasını yatırmaya,
 • Ticari bir eşya üzerine işemek, o eşyadan zarar etmeye,

  ……………….


  Nablusi: Rüyada sidik ettiğini görmesi, helal olmayan bir şeye malını sarfetmesi, yahut haram olan bir kadınla zina etmesi ile tabir edilir.
  Sidiğinin çokça akmasını görmek, rızkının çok olmasına ve içte olan bir şeyin kaybolmasına delalet eder.
  Bir kimsenin rüyasmında sidiğini tutması ve bunu müşkül duruma kadar vardırması, bazan işlerinde acele etmesine ve tutuğu işin yanlışlığına delalet eder. Zira, sidik ve büyük abdestini tutan kimse kendisine azab etmiş olacağından, bunları defetmediği müddetçe sükun ve rahata kavuşamayacağı tabiidir. Bazan da su kanallarının kapanacağma delalet eder. Rüyada sidik, haram mala da delalet eder.
  Bir kimsenin rüyada kendisinin bilinmeyen bir yere sidik ettiğini görmesi, o yerden bir hanımla evlenmesi, yahut o yerden bir cariye alması ile tabir edilir.
  Bazı tabirciler, rüyada sidik ettiğini gören kimsenin rüyasını, geçimleri üzerine lazım olan kimselere yapacağı infak ile tabir etmişlerdir.
  Bir kuyu içerisine sidik ettiğini gören, helal kazancından tasad-duk eder. Bir kumaş üzerine sidik ettiğini gören, o gibi meta ve kumaştan zarar eder. Mihraba sidik ettiğini gören kimsenin alim ve fazıl bir çocuğu olur.
  Rüyada Kur’an-ı Kerîm üzerine sidik ettiğini gören kimsenin hafız bir evladı olur.
  Sidiğinin bir kısmını akıtıp diğer bir kısmını tuttuğunu gören kimse, zengin ise-malının bir kısmı elinden çıkar ve zayi olur.
  Eğer mihnet ve meşakkat içerisinde ise bu şiddet ve meşakkatinin bir kısmı gider.
  Kendisiyle beraber başkasının da bir yere sidik ettiğini ve sidiklerinin birbirine karıştığını gören, birbirlerine hısım (biri diğerine da-mad) olur.
  Rüyada sidiğini tutan kimse hanımına kızar.
  Sidiğinin kendisini sıkıştırdığını görmesi, malım muhafaza etmek için yer arayıp bulamayacağına delalettir.
  Helaya sidik ettiğini ve sidiğin orada birleştiğini gören kimse, fakir ise zengin olur, zengin ise malında noksanlık ve ziyan olur.
  Sidiğini, insanların üzerlerine sürdüklerini görse, o kimsenin bir çocuğu olur ve o insanlar o çocuğa tabi olurlar.
  . Eğer maruf ve meşhur adamın kendi üzerine sidik ettiğini görse, malmı rüyayı görene infak ederek o kimseyi küçük ve hakir düşürür.
  Rüyada çokça sidik ettiğini gören kadının erkeklere şehvet ve isteği çok olur.
  Süt olarak sidik yaptığını gören kimse, asıl fifratını kaybeder. Bu sütü de tanıdığı bir adam içse, rüyayı gören, o adama helal malından infakta bulunur.
  Kan olarak sidik ettiğini gören, bilmeyerek boşanır veya mahremi olan bir kadına yakınlıkta bulunur.
  Zaferan olarak sidik ettiğini görenin devamlı hasta olan bir çocuğu olur.
  Üzüm suyu olarak sidik ettiğini gören, malım lüzumsuz yere israf eder.
  Toprak ve çamur olarak sidik yapan kimse abdestini güzel olarak almayan ve bunu muhafaza etmeyen bir kişi olduğuna delalet eder.

  Ateş olarak sidik ettiğini görenin devlet sahibi bir evladı olur.
  Necis olarak sidik ettiğini gören ehlinden çirkin bir iş işler.
  Sidik yerine kusuntu çıkardığını görse, haram bir çocuğa delalet eder.
  Kedinin sidik ettiğini görse, deniz sahillerinden olan bir hanımdan bir kızı olur.
  Kuş bevlettiğini görenin bir çocuğu olur ve o çocuğun fıtratı İyilik ve kötülükte kuşun fıtratına münasip olur.
  Ayakta sidik ettiğini gören, malmı rastgele yere sarf ve infak eder.
  Gömleğine sidik edenin bir çocuğu olur, hanımı yoksa evlenir.
  Burnuna sidik ettiğini gören kimse kendisine haram olan şeylere yakınlık eder.
  Sokak ve çarşılara sidik ettiğini gören kimse o sokak ve çarşının muhasebesini üzerine alır ve yürütür.
  Rivayet edilir ki, Erdeşir’in babası Sasan koyun çobanı idi. Bir rüya görmüştü. Rüyasında sidik etmiş ve bu sidiğin buhanndan bütün gökyüzü dolmuştu. Rüyasını zamanın meşhur tabircisi Babek’e tabir ettirmek istediğinde, Babek, Sasan’a, «sulbünden gelecek bir çocuğu bana nisbet etmediğin müddetçe rüyanı tabir etmem demişti. Sasan’-danbunisbet etmeyi söz alınca «Ya Sasan! Senin sulbünden bir çocuk zuhur eder ki, bütün memlekete sahip olur dedi. Gerçekten tabir aynen meydana çıktı ve Sasan’ın oğlu da Babek’e nisbet edilerek Erde-şir b. Babek denilirdi. Halbuki Erdeşir’in babası Sasan’dır.

  Rüyada kendisini bir kavmin evine, mahallesine, yahut camisine, veyahut şehir ve köyüne sidik ettiğini görse, o kimse o mahalle, köy veya şehirden bir hammla evlenir ve hayatını o hanımla birleştirir. Eğer mescide sidik ederse, muhsin, salih ve müttakî bir çocuğu olur.
  Kendisini bir şişeye, leğene, topraktan yapılmış bir kaba, bilinmeyen bir kuyu veya harabeye sidik ettiğini görmesi, bir kadınla evlenmesine delalet eder.
  Deniz’e sidik ettiğini gören öşür ve zekat ve bunlardan başka denizden çıkardığı bir malı da devlet hazinesine verir.
  Küçük kurtlara sidik ettiğini görenin evladı çok olur ve etrafa dağılırlar.
  Zekerinin deliğinden kalem çıktığını görenin her ilim ve fende selahiyetli bir çocuğu olur. Çünkü her ilim ve fen kalemle hıfz ve zapt edilir. Yılan çıktığını görenin bir çocuğu olur ve bu çocuk babasına düşman olur.
  Bir kimse adeti hilafına olarak çok sidik ettiğini, sidiğin etrafma bulaştığını ya da çok pis kokulu olduğunu, yahut da sidik ederken halkın kendisine kötü bakışlarla baktığını görse, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna, veya işleyeceği bir şer sebebiyle insanlar arasında rezil ve rüsvay olacağına delalet eder.
  Rüyada sidik içmek, kazançta ve haram malda şüpheye düşmek, çetinlik ve şiddete delalet eder. Çünkü sidik ancak şiddet zamanda kullanılır.


 • Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

  Similar Posts