Rüyada Elbise görmek

İhya: Yeni elbise memur için bir üst derece, tüccar için kazanç, zengin için ziyade mal, yoksul için refah, ziraatçi için
bereket, dier insanlar için ucuzlukla, Yeni elbise helal mala, Temiz elbise kalp temiziliğine, kirli elbise kalp
kirliliğine, Yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse evladı olmaya, yırtığı dikemezse hapse
girmeye, Yamalı elbise işçi için hastalık, diğerleri için nimete, İnce ve parlak elbise hayırlı işe niyet etmeye, içi
dışı bir olmaya, sevinç ve sürura; böyle birelbise kadın için hayır ve nimete erişmeye, İpek elbise takva ehli ve
alimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere, İşlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim
ehli için takva ve mertebeye, fasıklar için cezayı gerektirecek birsuç işlemeye, çocuklar için çiçek hastalığına,
Kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine, Yün veyla keten elbise kadın-erkek herkes
için hayra, böyle bir elbiseyi toplamak yahut saklamak mala, Kullanılmış elbise hastalık yahut yolculuğa, İpek
ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zerafete, Kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise fitne
ve dedikoduya, Kırmızı renk elbise erkek için dünyanın ona meylederek ahireti ihmal etmesine, Yırtık pırlık, lime
lime elbiseleri üst üste giymek vefat etmeye, Elbisenin enine yırtılması gam ve kedere, boyuna yırtılması gam
ve kederden kurtulmaya, Kadının elbisesinin yırtılması ayıplı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksulluk
çekmeye, Elbisenin ıslanarak vücuda yapıştığını

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts