Rüyada Çalar Saat görmek

Diyanet: Bir kimsenin rüyasında bir çalar saat görmesi; artık çalışma hayatında yorgunluk ve bitkinlik duyduğundan dolayı işlerinin sevk ve idaresini bir başkasına devretmeyi düşündüğüne yorumlanır. Böyle bir rüyanın tabiri saatin zil çalış adedine göre yapılmalıdır. Saatin bir defa zil çalması; rüya sahibine bir uyarı olduğuna; iki defa zil çalması; rüya sahibinin yeni bir işe teşebbüs edeceğine, üç defa zil çalması; rüya sahibinin yeni bir işe başlayacağına, dört defa zil çalması; rüya sahibinin yaptığı işinde sermaye artırma cihetine gitmesi gerektiğine; saatin beş defa zil çalması; rüya sahibinin yeni birtakım ticarî sahalar araştırması lazım geldiğine, saatin altı defa zil çalması; rüya sahibinin ticarî ortaklıklar kuracağına, saatin yedi defa zil çalması; rüya sahibinin yeni personele ihtiyacı olduğuna, saatin sekiz defa zil çalması; rüya sahibinin işlerini fabrikasyona dökeceğine, saatin dokuz defa zil çalması; rüya sahibinin vergi ve kazanç bilânçosu çıkaracağına, saatin on defa zil çalması; rüya sahibinin birtakım yeni teşebbüslerine, saatin onbir defa zil çalması; rüya sahibinin yorgunluğuna, saatin oniki defa zil çalması; rüya sahibinin işlerini varislerine devredeceğine yorumlanır.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts