Rüyada Ağaçlar görmek

Seyyid Süleyman: Rüyada ağaçlar görmek; o ağacın cinsine ve mensup olduğu şahsa göre tabir olunur. Dallar; evlat ve akraba, yapraklar ise; nakit para ile yorumlanır.
Kirmani demiştir ki: Uyku aleminde meyveli ağaçlar görenin eline, mal geçer. Bu ağaçların yapraklarından toplamakta servete işaret eder. Bir rivayete göre bazı ağaçların yaprakları haram mala delalettir. Oturduğu yerden ağaçların yaprak ve meyvelerini topladığını gören, rızkını zahmet çekmeden kazanır. Ağaç köklerindeki sürgünleri yahut dökülmüş yaprakları veya meyveleri topladığını gören, biriyle kavga eder ve galip gelir. Uzun bir ağacın üzerinde olduğunu gören, büyük bir zata bağlanır ve korktuğundan kurtulur. Bekarsa, evlenir. Ağaçtan indiğini veya düştüğünü görenin, kendisi ile o zat arasındaki işi yarım kalır.
Ağaçtan düşerek sakatlanan yahut vefat eden, büyük bir adamın veya zalim bir padişahın elinde helak olur. Şayet ağaç kırılıp kendisiyle beraber düşerse, o büyük zat da vefat eder. Eğer kırılan bir dal ise, cemaatin büyüklerinden biri yahut yukarıda bahsedilen büyük zatın oğlu ölür. Bazı ağaçlara sahip olan, bir topluluğun başına geçer. Meçhul ve yapraksız bir ağaç görmek, üzüntü habercisidir. Tamamıyle kurumuş ağaç görmek; hayır değildir. Bir rivayete göre, cimrileri temsil eder. Avlusunda veya mahallesindeki ağacın bazı taraflarını kurumuş görenin hastası varsa, vefat eder. Gurbetteki kimsesi helak olur.
Evinde bitmiş yeşil bir ağaç gören, berekete kavuşur. Bu ağacın rüzgarla beraber sallanıp uzadığını görenin, şöhreti ve kıymeti yücelir.
Kendisine ait meyveli fakat yapraksız bir ağaç görenin; dini ve ibadeti eksik, ahlakı kötü olur.
Bir ağacı yerinden söktüğünü, kestiğini yahut onun kuruduğun gören, şiddetli bir hastalık neticesinde vefat eder ve ismi unutulur. Bir rivayete göre, akrabasından biri ölür. Eğer ağaç başkasının malı ise, o şahsın akrabası vefat eder. Yahut bir kimsenin işine ve geçimine mani olur. Bazı tabirciler için meyveli ağaç kesmek; cömert bir insanla münasebeti sona erdirmeye delalettir. Ağaç yetişmesi mümkün olmayan bir yerde ağaç bittiğini görmek; o mekana evlilik, iş ortaklığı vb. sebeplerle girmiş bir şahsa işaret eder. Evinin içinde veya dışında çeşitli ağaçlarla beraber bazı çiçekler bittiğini görmek; o mekanda bir musibetin meydan geleceğine, kadınların ağlayacaklarına delalettir.
Rüyasında bir ağaç diken, şeref sahibi olur. Yahut değerli bir kimse ile dostluk kurar. Diktiği ağacın gelişmediğini gören, üzütüye uğrar. Kah büyüyen, kah küçülen bir ağaç gören, bazen öfkelenip gücenen, bazen de iyi olan bir kimse ile arkadaş olur.
İbn-i Şirin demiştir ki: Ağacın dalları; erkek kardeş, evlat ve akraba ile yorumlanır. Bir ağacın dallarının arttığını görenin, aile fertleri ve akrabaları çoğalır. Dalların azalması, bu yorumun tersidir.
Başkasının ağacından bir dal kestiğini gören, ailesinden birini yanından uzaklaştırır. Ağacın bir dalının kuruduğunu görenin, akrabalarından biri helak olur. Ağaç başkasının malı ise, onun bir akrabası vefat eder. Kendisine bir dal verilen, evlada kavuşur. O daldan bir şey yiyen, oğlunun malından yer. Hurma ağacının dalı, kavmin büyüklerine delalettir.
Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Halk tarafından makbul sayılan her ağaç; çok kıymetli, şerefli bir zat ile yorumlanır. Ahalinin değer vermediği ağaçlar ise, hakir insanların temsilcileridir. Meyveli ağaçlar; zengin şahısları, meyvesizler; fakir kişileri ifade ederler. Her ağaç kendinin bulunduğu iklimin ehli ile tabir edilir. Bir bostanda ağaçlar görmek; o bostan sahibinin eline mal geçeceğine işaret eder. Ağacı kökünden çıkaran, bir kimseyi makamından düşürür. Elindeki ni’metlerden mahrum bırakır.
Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Meyvesinin tadı ve kokusu güzel olan her ağaç, dinde salaha (kurtuluşa) işarettir. Meyvesi lezzetsiz ve kötü kokulu ağaçlar ise, dinde fesada delalet ederler. Sahibi belli bir ağacın yer değiştirmesi, o zatın gurbete düşeceğinin habercisidir. Ağacın sahibi meçhul ise, aynı yorum rüya sahibi için geçerlidir.
Evine ağaç dikip, üzerinde meyve bittiğini gören, o meyvenin temsil ettiği bir şahsın damadı olur. Sağlam ve yüksek bir ağaca çıkıp orada rahat rahat oturduğunu görenin şanı yücelir, muradına erer.

İsmail El-Eş’as demiştir ki: Ağacın altından yaprak toplayan, muradına mutlaka nail olur. Herhangi bir suretde mal kazanır. Ağaçtan meyve toplamak; evlada işarettir. Çeşitli meyvelerle dolu ağaçlara malik olan; güzel ve uzun bir ömür sürer. Makamı yükselir. Düşmanına galip gelir.
Cafer-i Sadık’a göre rüya şunların temsilcisidir: Melik, zevce (kadın eş), tacir, alim, mü’min, kafir, yardımcı, düşmanlık, nifak ve tartışma.
Bazıları demişlerdir ki: Boylu, güzel ve çiçekli ağaçlar görmek; iyi sözlere işarettir. Bu vasıfları taşımayan ağaçlar kötü sözlere dedikoduya ve iftiraya işarettir.
Ağacın kökleri ve püskülleri, sahibinin diyanetine delalettir. Bunların gelişmesi, kuvvetlenmesi zekatı tam vermeye işaret eder. Aksi ise zekat vermemekle yorumlanır. Ağacın kabuğu oruçla ifade edilir. Meyvesi; dini, yaprakları; huyun temsilcisidir.
Bazıları ağacı, kadınlarla tabir etmişlerdir. Yeşil fakat, dalsız ağaç; toplumun rezillerinin sembolüdür. Bitki olması mümkün olmayan bir yerde dikenli ağaç görmek; ahlakı bozuk bazı insanların münasip olmayan yerlerde toplanacaklarına delalettir.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts