Rüyada Akbaba GörmekAkbaba görmek , miskin, itaatkar ve zararsız yabancı bir kimseye tabir olunur. Yanında akbabaya ait bir şey bulunduğunu (et, tüy gibi … )görenin eline, fakir ve kimsesiz birinden bir miktar mal veya başka bir şey geçer. Bir  rivayete göre gurbete gider yoksul düşer. Yanında bir akbaba yavrusunun bulunduğunu görenin evladı fakir düşer. Dişi bir akbaba aldığını gören farklı bir kadınla evlenir.

Kirmani: ‘’ Kendine bir akbaba verildiğini gören dindar olmanın yanı sıra sabreden ve şükreden fakir biri olur. Akbaba sürüsü otardığını gören miskin ve yoksul bir topluluğa reis olur. Akbaba sesi duymak hüzün ve kederden kurtulmak demektir, ‘’ diyor.