Rüyada Ağız GörmekAğız görmek işlerin anahtarı ve  fatihası , yiyeceklerinin kaynağı, geçiminin ve kuvvetinin yeriyle tabir olunur. Ağzına bir ilaç koyduğunu görme dindarlığa, gıda olan bir şey koyduğunu görmek dünya mutluluğuna ,faydası olmadığı halde mide bulandıracak bir şey koyduğunu görmek üzüntü ve kedere, tatlı bir yiyecek koyduğunu görme güzel geçime , ağzına acı bir şey koyduğunu görmek haram mala delalet eder.

Rüya yorumcusu İbn-i Sirin’e göre ;ağzının üzerinde bulunan bir bağın kapalı olduğunu görmek beş şekilde yorumlanır: Ölüm, ağır hastalık, mübalağa, dilsizlik, sessizlik. Ağzının eğri olduğunu, onu düzeltip yerine getirmenin mümkün olmadığını görmek iyi değildir ve bu rüyada hayır yoktur. Ağzını pek büyümüş görmek iyidir, rızık  malının çokluğun delalet eder .Ağzını küçülmüş görmek aksine rızık ve geçiminin darlığına işaret olduğundan hiç  hayırlı değildir.

Ağzının güzel koktuğunu görmek, ondan güzel söz, Allahı zikir ve teşbih gibi şeylerin çıkmasına , kötü koktuğunu görmek fena sözler, küfür ve azar gibi şeylerin çıkacağına delalet eder.

Ağzının etinin çürüyüp koptuğunu   görmek kötülük ve zarara ,ağzından bir şey çıktığını görmek  -eğer çıkan şey iyiyse – temiz söz, güzel övgüye ,Allah’ı zikre, – eğer çıkan şey kötüyse – küfre , azara, hakarete, sövüp saymaya ; ağzının üzerine mühür vurulduğunu görmek  mühür vuranı tanımazsa rüya sahibi için açık ve güzel konuşma yeteneğine  sahip olmaya mühür vuran tanıdık biriyse ondan susmasını gerektirecek bir zorlama görmeye işarettir.

Cafer Sadık’a göre, ağız görmek yedi şekilde tabir olunur :Mevki, sığınılacak yer, ilmin hazinesi, işlerin anahtarı, çarşı, kapıcı, vezir.

İbn-i kesir’e göre, ağız görmek ilim, zikir ve vaaz kaynağı, küfür ve isyan sözlerinin çıktığı yerle tabir edilir.

Ağzından bir ak su aktığını görmek eğer yeterliyse ilim ve hikmetinden , vaaz ve nasihatından halkı yararlandıracağına , eğer yeterli değilse güzel konuşmalarıyla halkın hürmet ve saygısını kazanacağına; ağzından kan veya irin aktığını görmek  söz ve konuşmalarıyla herkesi inciteceğine , ağzından çıkan sözlerden dolayı günah kazanacağına ; ağzından şerbet veya süt aktığını görmek Allah’ı zikir ve teşbihle uğraşacağına , tatlı diliyle herkesi memnun edeceğine ,; ağzından acı, ekşi veya sıcak su aktığını görmek, sapıklık ve Allaha ortak koşmaya dair sözler söyleyip halkı doğru yoldan saptırmaya ya da sert ve şiddet içeren konuşmalarıyla insanları incitmeye delalet eder.