Rüyada Zelzele görmek

İhya: Bakınız; Deprem.


Molla Cami: Rüyada görülen zelzele korkuya işarettir. Bazıları da bilinen bir yerde meydana gelen zelzele bir yerden bir yere göç etmeye işarettir, dediler.Rüyada herhangi bir dağın sarsıldığını veya yerinden ayrıldıktan so a tekrar yerine geldiğini görse, ora halkına şiddet ve korku isabet eder.Bir kimse rüyada bir yerde zelzele olduğunu ve orada birtakım insanların yere battığını ve birtakımının da kurtulduğunu görse, devlet başkanı oraya gelir. Bazılan da bu rüya, şiddetli bir hastalığa işarettir, dediler.Yer sarsıntısının olduğu yerde devlet başkanı halka zulmeder.Bir kimse rüyada yerin sarsıldığını görse, o kimsenin iş ve geçiminde, meydana gelecek canlılığa işarettir. Rüyada yerin sarsıldığını görse, bir taraftan o yere inecek belaya yahut orada meydana gelecek dolu, kıtlık veya şiddetli korkuya işarettir. Rüyada görülen zelzele feryat etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına işarettir. Bazen de zelzele hastalık sebebiyle ölümden kurtulmakla beraberi halkın düşeceği izdırap ve kedere, eğer duvarlar yıkılırsa öleceğine işarettir.Bazen de zelzele, rüyayı gören şahsın öleceğine işarettir.Rüyada kıtlık olan bir yerde meydana gelen zelzele ziraatle o yerleri ihya etmeye ve denizde yolculuk yapmaya, dans, oyun ve deniz yolculuğunu terketmeye, hanımlar tarafından görülecek sıkıntıya işarettir.Rüyada görülen zelzele, eğer bostanda olursa mahsulatın çok olacağına ve yaz yemişlerinin bolluğuna işarettir.Zelzele köyde meydana gelecek fitnelere işarettir.Diyanet: Rüyanızda zelzele olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmeniz; sizin bir devlet büyüğünden bir felâkete maruz kalacağınıza, bir yoruma göre de sizin bir yolculuk yapacağınıza işaret eder. Rüyanızda herhangi bir dağın zelzele sonucu yer değiştirdiğini görmeniz; bulunduğunuz bölgeye birtakım felâketlerin geleceğine delalet eder. Bir kimsenin bir zelzele sonucu evinin yıkıldığını ve ev halkı içinden sadece kendisinin kurtulduğunu görmesi; o kimsenin vefatının yakın olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir yerde zelzele olduğunu ve insanların sağa sola kaçıştıklarını ve bir kısım insanların da yere gömüldüklerini görmesi; o kimsenin bulunduğu yerde iskân eden insanların başlarına zahmet ve sıkıntı verecek bir felâketin geleceğine yorumlanır. Rüyada zelzele olduğu, yerin sallandığı ve evlerin yıkıldığının görülmesi; devlet tarafından bir kısım mallara zam yapılacağına ve insanların bundan oldukça sıkıntıya düşeceklerine işaret eder.


Nablusi: Rüyada görülen deprem sultandan korkmaya delalet eder. Bazıları da bilinen bir yerde meydana gelen zelzele bir yerden bir yere göç etmeye delalet eder, dediler.
Bazı tabirciler, zelzele melik tarafından meydana gelecek bir hadisedir, dediler.
Eğer zelzele her tarafta olmuşsa, hadise de umumi olur. Eğer zelzele belli bir yerde olmuşsa, o hadise zelzelenin olduğu şehrin halkına mahsustur.
Rüyada herhangi bir dağın sarsıldığını veya yerinden ayrıldıktan sonra tekrar yerine geldiğini görse, ora halkmm sultanına veya büyük kimsesine şiddet ve büyük korku isabet eder.
Bir kimse rüyada bir yerde zelzele olduğunu ve orada birtakım insanların yere battığını ve birtakımının da kurtulduğunu görse, sultan oraya gelir. Ve halka işkence eder. Bazıları da bu rüya, şiddetli bir hastalığa delalet eder, dediler.
Yer-sarsıntısının olduğu yerde melik halka zulmeder ve onların sırlarını ifşa eder.
Bir kimse rüyada yerin sarsıldığını ve göğün de müztarip de olduğunu görse, o şehrin halkı sultanın kahrına uğrar. Hastalıkları sebeb yle ;malları ve canları gider.
Biı kimse rüyada yerin sarsıldığını görse, o kimsenin iş ve geçiminde meydana gelecek canhlığa delalet eder.
Rüyada yerin sarsıldığın görse, bir taraftan o yere inecek belaya yahut orada meydana gelecek çekirge, dolu, kıtlık veya şiddetli korkuya delalet eder.

Rüyada görülen zelzele feryad etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına delalet eder. Bu rüyayı bir kadm görse, çocuğunu doğurur.
Bazen de zelzele hastalık sebebiyle ölümden kurtulmakla beraber halkın düşeceği ızdırap ve kedere, eğer duvarlar yıkılırsa öleceğine delalet eder. Bazen de zelzele, rüyayı gören şahsın öleceğine delalet eder.
Rüyada kıtlık olan bir yerde meydana gelen zelzele ziraatle o yerin mahsulünde meydana gelecek büyüme ve berekete, ölü olan yerleri ihya etmeye ve denizde yolculuk yapmaya, dans, oyun ve deniz yolculuğunu terketmeye, hanımlar tarafından görülecek sıkıntıya delalet eder.
Eğer zelzele ile evler yıkıldı ise, Bazen de bu halde zelzele tamirle ilgili aletleri yapan sanatkarların kazanç sağlamalarına delalet eder. Bu tabir, halkın onlara ve onların yanındaki çeşitli aletlere ihtiyaçlarından dolayıdır.
Rüyada görülen zelzele, eğer bostanda olursa mahsulatın çok olacağına ve yaz yemişlerinin bolluğuna delalet eder.
Zelzele köyde meydana gelecek fitnelere de delalet eder.
Bir kimse rüyada zelzele olduğunu görse ve bu rüya da mayıs ayının gerek gece ve gerek gündüzünde görülse, halk arasında çıkacak kavgaya ve devamlı meydana gelecek fitnelere delalet eder.

Zelzeleyi haziran ayında ve geceleyin görse, şerli kimselerin helak olacağına, gündüzün görürse alimler için yeni bir makama kavuşacaklarına delalet eder.
Zelzeleyi temmuz ayında görse, şanlı ve ulu bir kimsenin öleceğine delalet eder. Eğer ağustos ayında görse, zelzele olan yere yönelecek bir düşmana delalet eder. Eylül ayında görse, o yere gelecek garip bir adama ve orada meydana gelecek ve onu takip edecek acı ve ağrılara delalet eder.
Ekimde görse, hastalığa ve hamile hanımların kurtulacaklarına ve hububatta ucuzluk ve bolluk olacağına delalet eder. Kasımda görse, hamile kadınların çocuk düşüreceklerine delalet eder.
Aralıkta görse, şiddetli bir hastalığın meydana geleceğine ve düşmandan kurtulmakla beraber ölüme delalet eder.
Ocakta görürse, gençlerin öleceğine delalet eder. Şubatta görürse, açlığa ve düşük yapmaya delalet eder. Mart ayında görse, ucuzluk ve bolluğa delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bkz. Yer Yarılması ve Çökmesi ve Sallanma.


Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts