Rüyada Yemek Yemek görmek

Nablusi: Rüyada bir kapta yemek yediğini gören kimse kanaatkar olur. Ancak yemek yediği kap, altın ve gümüş gibi haram olan şeylerden ise, bu rüya haram mal ve çok borca delalettir. İnsanlar arasında yemek yemek, şöhrettir.
Yiyeceği şeyi çiğnediğini görmek, kazanç ve işini benimsemeyerek hafife almaktır. Çiğnediği şeyi yuttuğunu görmesi borcunun acele istenmesidir.
Rüyada yediği şeyin tadı kendisinden daha iyi bir tada döndüğünü görenin rüyası iç temizliğine, ac^ ve ekşiye dönmesi ise işinden ve ailesinde bir değişikliğin husule gelmesine delalettir.
Sağ eliyle yemek yediğini gören sünnete uyar. Sol eliyle yem’k yemek ise düşmana itaat, dosta cefadır.
Yemeği başkasının eliyle yediğini gören kimse namuslu ve kanaatkar olarak Allah’a itimad ve tevekkül ile rızıklandırılır. Bazen de rüyayı gören hasta olur, kendisi yemek yemeden aciz olur.
Kötü renkli bir yiyecek yediğini görmek, rüya sahibinin kadr ve kıymetinin düşeceğine delalettir.
Beyaz mantar yediğini görmesi, emre, nehye, işte acele etmeyip itidal üzere olmaya, uzun ömre, hasta için şifaya ve hastalığa delalettir.
Kabak yemek, sünnet-i seniyyeye tabi olmaya, hidayete ve zekaya delildir.
Kuşluk yemeğine davet edildiğini görmesi, uzak yolculuğa, öğle yemeğine daveti, sıkıntılardan kurtulup lahata kavuşmasına, akşam yemeğine davet edilmesi ise kendisine hile edilmek istenip o’na hile etmeden kendisinin hileyi düşünene hile etmesi ile tabir edilir.
Yemeği yiyip hazmettiğini gören kimse iş ve sanatında haris olur ve çok çalışmaya mecbur kalır.
Kendi etini yediğini gören kimse, biriktirdiği malından yer.
Başkasının etini çiğ olarak yediğini gören kimse, etini yediği kimseyi ya da onun akrabalarını çekiştirir ve zemmini yapar.
Pişirilmiş olarak yediğini görmesi ise başkasının sermayesini yemesi ile tabir edilir.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts