Rüyada Yaralanmak görmek

Molla Cami: Bir kimse rüyada bedenini yaralanmış görse, çalışması ile eline geçecek mala işarettir.Eğer sağ elinin yaralandığını görse, erkeklerden kendisine yakın olanlardan, sol eli yaralı ise kadın akrabaları tarafından istifade edeceği mala işarettir.Sol ayağın yaralanması, o kimsenin ekin ve ziraat vasıtası ile elde edeceği maldır. Eğer yara ökçesinde ise, çocuğu tarafından nail olacağı mala işarettir. Kendisinin yaralandığını, halbuki yarasından kan akmadığını görenkimse, kendisine ait olan fazilet ve meziyete yaklaşmıştır.Yaralansa o yarasından da kan aksa, eline mal geçer ve o malın eseri o kimsede belli olur. Sol elinin yaralandığını görse o kimsenin askeri fazlalaşır ve iki misline çıkar. Sağ elinin yaralandığını görse, elinde bulunan şey, mal ve mülkü fazialaşır ve iki misline çıkar.Bedeninden yaralandığını görenin malı fazlalaşır ve iki misline çıkar. Bacağından yaralandığını görenin aşiret ve kabilesi çok olur.Baldırından yaralandığını görenin ömrü kat kat ziyadeleşir.iki ayaklarından yaralandığını görse onun memleketinde sebatı, devamı ve saltanatı uzun olur. Bir kimseyi rüyada diğer birisi yaralasa, yaralayan kimse diğerine musallat olur ve ona hakkı tebliğ etmeye çalışır. Yaralandığı yaradan kan çıksa, yaralayan günahkar olur ve yaralanan kimse sevaba nail olur. Bir kimse rüyada bir kafiri yaraladığını ve kan akıttığını görse, o kimse, kendisine düşmanlığı aşikare olan bir kimse üzerinemusallat olur ve ona hak söz söyler.Bir kimse birisini yaralasa ve kan çıkmasa, yaralanan adam hakkında cevap veremeyeceği doğru bir söz söyler.Bıçak veya demirden bir şeyle birisini yaraladığını gören kimse, diğerinin kötülüklerim izhar ve onda asla hayır olmadığına işarettir.Bir kimsenin karnında yaralandığını görse, çocuğu ve çocuğunun çocuğu tarafından kendisine mal isabet eder.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts