Rüyada Tavassut görmek

Nablusi: Rüyada tavassut etmek, izzet ve şerefe delalet eder. Bazı tabirciler, aldatmaya, bazıları da, kendi çalışması karşılığında olmayarak bir iyilik ve zenginliğe nail olmaya delalet eder, dediler.
Bir kimse rüyada kıyamet gününü ve halkın peygamberlerin huzuruna gelip onlardan şefaat talep ettiklerini, peygamberlerin de şefaat etmediğini görse, bu rüyanın tabiri işlerin durgunluğuna, kendi kavminin ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda gayret sarfedilmemesine delalet eder. Çünkü kıyamet günü Nabiler kendilerinden şefaat talep edildiğinde dururlar ve «ben şefaat etmeye ehil değilim» derler. Zira Allah’ü Teala kıyamet gününde şefaat Seyyidü’l-Mürselin Hz. Mu-hammed (S.A.V.)’e tahsis buyurmuş ve onu kıyamet gününde şefaat sahibi kılmıştır.
Kıyamet gününde komşunun şefaati muteberdir. Bundan dolayı bir kimse rüyasında kıyamet gününde kendisi hakkında komşusunun şefaat ettiğini görse, tabiri rüya sahibinin komşusundan menfaat ve fayda göreceğine, arkadaşlarından birisi vasıtasıyle rahata kavuşacağına veya ihtiyaçlı ve kötü zamanında bildiği ve tanıdığı bir kimse tarafından yararlılık gösterileceğine delalet eder.
Çocuğunun kendisi için şefaat ettiğini gören kimsenin, onunla menfaatlenmesine veya onun tarafından kendisine bir faide gelmesine delalet eder. Başkası hakkında şefaat etmesinin tabiri de böyledir.

Kur’an-ı Azimüşşanın kendisine şefaat ettiğini görse, ilimden faydalanır ve yüksek mertebeye nail olur.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts