Rüyada Tanınmayan İhtiyar Adam görmek

Nablusi: Rüyada görülen ve tanınmayan yaşlı adam, eğer kuvvetli olursa, rüya sahibinin kuvvetine delalet eder. Eğer zayıf olursa ve onu da hangi şekilde görürse görsün, yani görünüşü ister çirkin isterse güzel olsun, rüya sahibinin çalışması, o şekilde olur.
Tanımadığı yaşlı bir adamın yukarıdan aşağıya doğru kendisine baktığını görse, rüya sahibinin hayırlı bir iş yapmaya kadir olduğuna delalet eder.
Tanımadığı yaşlı bir adama uyup arkasından gittiğini gören kimse, hayra uyar ve bolluğa erişir. Rüyada gördüğü ihtiyar, köylü olursa, o ihtiyar o kimsenin çok samimi bir dostudur.
Gördüğü ihtiyar, dinsiz bir Türk olursa, o ihtiyar o kimsenin vefasız dostudur. Eğer Müslüman bir Türk olursa, o kimse o vefasız dostunun şerrinden emin olur.
Eğer gördüğü ihtiyar, Deylemi kabilesinden olursa, o yaşlı kimse onun sadık bir dostu ve emin bir kimsesidir.
Bir kimse rüyada tanımadığı ihtiyar bir adamı görse ve gördüğünde de o ihtiyarı sevmese ve ondan hoşlanmasa, o kimsenin kendisine öğüt ve nasihat eden bir dostu zuhur eder. Ancak, o kimse, o dostuna buğzedip onun nasihatini kabul etmez. Eğer ihtiyarı gördüğünde ondan hoşlansa ve onu sevse, o kimsenin dostu ona öğüt verir, o da öğüdünü kabul eder, din ve dünyaca dostuna muvafakat eder.

Bir kimse, rüyada bir sohbet meclisinde birbirlerine dost birtakım kimselerin toplandıklarını ve onlarm yaşlı mı, yoksa genç mi olduklarını bilmese, o kimse için hayır kapıları açılır.
Rüyada gençlerin yanlarında bulunmak, zenginlere karışmak ve ihtiyarların yanlarında bulunmak ise, dostlara karışmaktır.
Bir kadının rüyada tanımadığı yaşlıvltir adam görmesi, o kadının dünyalığına delalet eder. j
Genç bir kimse rüyada ihtiyar bir adama dönüştüğünü’ görse, o genç ilim ve edep öğrenir.
Bir kimse tanımadığı yaşlı bir adama arkadaş olsa veya o yaşlı adama bir şeyler söylese yahut ona emretse ve o ihtiyar da güzel bir şekilde bulunsa, izzet, şöhret ve yükselmeye delalet eder.
Rüyada yaşlı bir Yahudi görmek, insanın helak olmasını isteyen düşmana delalet eder. Yaşlı bir Hıristiyan görmek, zararı olmayan bir düşmana delalet eder. Kafir olan ihtiyar, eski bir düşmana delalet eder.
Yaşlı bir kimse kendisinin genç olduğunu görse, onun kuvvetine ve rızkının genişlemesine delalet eder.
Bazı tabirciler o yaşlı kimsenin ferahlık ve sevinci yenilenir, dediler. Bazı tabirciler de o ihtiyarın din ve dünyalığında noksanlık zuhur eder, bazıları ise, o yaşlı adam vefat eder, dediler. Tabircilerden bazıları da, ihtiyarın bu rüyası onun hars ve temahına delalet eder, dediler.
Yaşlı bir adamın rüyada, anasının kendisini doğurduğunu görmesi, ölümüne delalet eder.
Eğer hasta olmayıp, fakir olursa onun rızık ve geçimi genişler zengin ise, rızık ve geçimi darlaşır ve kazanç ve tasarrufunda birtakım maniler çıkar. Ve bir arıza sebebiyle malını tasarruf etmesinden menedilir.
İhtiyar bir adam kendisinin çocuk olduğunu görse, yapacağı bir işte cahillik eder.
Rüyada yaşlı ve salih bir kimseyi görmek, izzet, şeref, rızık, bereket ve uzun ömür, çok ihtiyar bir adam görmek ise, üzüntü ve kederdir. Bazen de ihtiyar görmek acizlik, korkaklık, tenbellik, zayıflık ve usanca delalet eder.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts