Rüyada Sureler görmek

Tiflisi: ABESE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Abese suresini okumak;
zayıflara ve düşkünlere iyilikte bulunacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Kibirleneceğinize ve
yüzünüzü insanlara ekşiteceğinize…

» Kirmanî: Çokça oruç tutacağınıza
işarettir.

ADİYAT SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Adiyat suresini
okumak; Ehlibeyt’i (a.s) sevdiğinize…

» Kirmanî: Bir matem meclisine gidip
orada matem tutacağınıza işarettir.

AHKAF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Ahkaf suresini okumak;
ilginç şeyler göreceğinize…

» Müellif: Anne-babanıza
itaat eden iyi bir evlat olacağınıza…

» Kirmanî: Anne-babanıza iyilikte
bulunacağınıza işarettir.

AHZAB SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Ahzab suresini okumak;
hayır işler yapacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Para bulacağınıza ve bunu
sahibine iade edeceğinize…

» Kirmanî: Resul-i Ekrem’i (s.a.a) rüyanızda göreceğinize
işarettir.

ALAK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Alak suresini okumak; iyi
huylu ve alçakgönüllü biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Kurân ilimleri
öğreneceğinize işarettir.

ÂL-İ İMRAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Âl-i
İmran suresini okumak; iman gücünüzün artacağına, dünya ve ahiret saadeti elde
edeceğinize, dinî konularda parmakla gösterilen biri olacağınıza ve
hacetlerinizin reva olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Kötülüklerden
arınacağınıza ve insanların yanında beğenilir bir kişi olacağınıza…

» Kirmanî: Akıbetinizin iyi olacağına…

Aynı surede
“Gulillâhumme…”[190] ayetini okuduğunuzu görmek; izzet ve
makam bulacağınıza ve arzu ettiğiniz şeylere ulaşacağınıza işarettir.

ANKEBUT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Ankebut suresini okumak;
düşmana galip geleceğinize…

» Müellif:
Ölüm vaktinde iman edeceğinize ve Allah’ın himayesi altında olacağınıza işarettir.

ÂRAF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Âraf suresini okumak;
insanların sizden hoşnut olacaklarına…

» İbn-i Sîrîn: Mümin ve ihlas sahibi biri
olacağınıza ve akıbetinizin iyi olduğuna…

» Kirmanî: Sina Dağı’nı ziyaret etmeden
ölmeyeceğinize işarettir.

BAKARA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Bakara suresini okumak;
doğru sözlü olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Ömrünüzün uzayacağına ve
belalara karşı sabırlı olacağınıza…

» Kirmanî: Muradınıza ereceğinize ve
düşmandan güvende olacağınıza işarettir.

BELED SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Beled suresini okumak; düşkünlere
ihsanda bulunacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: (Fakirlere) sadaka
vereceğinize…

» Kirmanî: İnsanlara iyilik edeceğinize
işarettir.

BEYYİNE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Beyyine suresini okumak;
bir grup insanı doğru yola hidayet edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Tövbe ederek dünyadan
göçeceğinize…

» Kirmanî: İnsanları doğru yola irşat
edeceğinize işarettir.

BURUC SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Buruc suresini okumak;
üzüntülerden kurtulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Dünyada üzüleceğinize, ama
ahirette mutlu olacağınıza…

» Kirmanî: Ahirette yüceleceğinize
işarettir.

CASİYE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Casiye suresini okumak; günahkâr
biriyseniz, günahlarınızdan dolayı tövbe edip rabbinize döneceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Tövbe etmek için gayret
sarf edeceğinize…

» Kirmanî: Dünyaya yüz çevireceğinize,
yaptıklarınızdan dolayı pişmanlık duyacağınıza ve tövbe edeceğinize işarettir.

CİN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Cin suresini okumak;
cinlerden yana bir zarar görmeyeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Şeytandan ve cinden
korkacağınıza işarettir.

CUMA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Cuma suresini okumak;
hayır işler yapacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Allah’ın size tevriye
ilmini ilham edeceğine…

» Kirmanî: Saygınlık elde edeceğinize
işarettir.

DUHA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Duha suresini okumak;
zavallı ve kimsesizleri sevdiğinize…

» İbn-i Sîrîn: Sizden bir şey
isteneceğine ve onu vereceğinize…

» Kirmanî: İnsanlara iyilik edeceğinize
işarettir.

DUHAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Duhan suresini okumak; zengin
ve ihsan ehli biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Geceleri çok ibadet
edeceğinize ve iyi işler yapmaya muvaffak olacağınıza…

» Kirmanî: Doğru sözlü biri olacağınıza
ve hakka yardım edeceğinize işarettir.

EN’AM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada En’am suresini okumak; (insanlara)
bağışta bulunacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Dünya ve ahiret saadeti
elde edeceğinize…

» Kirmanî: Hayvancılıkla uğraşacağınıza
ve çok sayıda hayvanınız olacağına işarettir.

ENBİYA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Enbiya suresini okumak;
ilim ehli biri olacağınıza ve bir süre sıkıntı yaşadıktan sonra genişliğe çıkacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Allah’ın size ilim ve
ahlak ihsan edeceğine…

» Kirmanî: Dünya ve ahiret saadeti elde
edeceğinize işarettir.

ENFAL SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Enfal suresini okumak;
istikbalinizin iyi olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Düşmanlara karşı zafer
kazanacağınıza ve bol miktarda mal ve ganimet elde edeceğinize…

» Kirmanî: Makamınızın artacağına ve
işlerinizin düzene gireceğine işarettir.

FATIR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Fatır suresini okumak;
nimet kapısının yüzünüze açılacağına…

» İbn-i Sîrîn: Akıbetinizin güzel
olacağına işarettir.

FATİHA SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Fatiha suresini
okumak; ömrünüzün uzayacağına ve işinizin iman üzere olacağına işarettir.

FECR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Fecr suresini okumak; saygınlığınızın
azalacağına…

» İbn-i Sîrîn: Hayır işlerle meşgul
olacağınıza…

» Kirmanî: Hacca gideceğinize işarettir.

FELAK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Felak suresini okumak; dünyevî
afetlerden güvende olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Size bir büyü yapılacağına,
ancak bir etkisi olmayacağına…

» Kirmanî: Kötülerin şerrinden güvende
olacağınıza ve bol miktarda gelir elde edeceğinize işarettir.

FETİH SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Fetih suresini okumak;
Allah’ın sizi dünyada muvaffak kılacağına…

» Müellif:
Düşmana galip geleceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Allah’ın inayetiyle hayır
kapılarının yüzünüze açılacağına…

» Kirmanî: Allah tarafından
günahlarınızın bağışlanacağına, bir takım sıkıntılar yaşayacağınıza, ancak bu
durumu çabucak atlatıp muradınıza ereceğinize işarettir.

FURKAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Furkan suresini okumak; batıldan
hakka yöneleceğinize…

» İbn-i Sîrîn: İnsanlar arasında iyi ile
kötüyü birbirinden ayırt edebileceğinize…

» Kirmanî: İnsanlara karşı adil ve
insaflı olacağınıza işarettir.

FUSSİLET SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Fussilet suresini okumak;
ömrünüzün uzayacağına…

» İbn-i Sîrîn: Ahiret azabından güvende
olacağınıza işarettir.

GAŞİYE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Gaşiye suresini okumak; makamınızın
yükseleceğine ev adınızın hayırla anılacağına…

» İbn-i Sîrîn: Kıyametten korkacağınıza
ve tövbe ederek bu korkudan güvende kalacağınıza…

» Kirmanî: Günahlardan dolayı tövbe edeceğinize ve amellerinizde Allah’ın
rızasını arayacağınıza işarettir.

HAC SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hac suresini okumak; din
yolunda mücadele eden eşsiz bir zahit olacağınıza…

» İbn-i
Sîrîn: Malınızı Allah yolunda harcayacağınıza…

» Kirmanî: Güzel şeyler yapacağınıza
işarettir.

HADİD SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hadid suresini okumak;
din yolundaki uğraşlarınızla adınızdan övgüyle söz edileceğine…

» İbn-i Sîrîn: Zahmetle mal elde
edeceğinize…

» Kirmanî: İbadet ehli olacağınıza
işarettir.

HAKKA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hakka suresini okumak;
hak yolunda çaba göstereceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Allah’ın size verdiği
nimetin azalmasından korkacağınıza…

» Kirmanî: Hak yolunu seçeceğinize ve hak
ehline yardım edeceğinize işarettir.

HAŞR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Haşr suresini okumak;
düşmana galip geleceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Kurtuluş ehli muhlis
kimselerle haşredileceğinize…

» Kirmanî: Salih kişilere ve âlimlere
karşı muhabbet besleyeceğinize işarettir.

HİCR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hicr suresini okumak;
insanlar arasında saygınlığınızın artacağına…

» İbn-i Sîrîn: Allah katında makbul biri
olacağınıza…

» Kirmanî: Arzu ettiğiniz şeyleri elde
edeceğinize işarettir.

HUCURAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hucurat suresini okumak;
insanlarla dostluk kurup kaynaşacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: İnsanları lakaplarıyla
çağıracağınıza ama dedikodu etmeyeceğinize…

» Kirmanî: İnsanlara eziyet etmeyen ve
onları incitmeyen biri olacağınıza işarettir.

HUD SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hud suresini okumak;
doğru sözlü ve emin biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Çok yolculuk edeceğinize
ve genç yaşta çeşitli çileler çekeceğinize ama sonunda muradınıza ereceğinize…

» Kirmanî: Emin biri olduğunuza ve
çeşitli sıkıntıların ardından saygınlık kazanacağınıza işarettir.

HUMEZE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Humeze suresi okumak; düşmana
galip geleceğinize ve fetih gerçekleştireceğinize…

» İbn-i
Sîrîn: Halk arasında çok konuşan
biri olarak tanınacağınıza…

» Kirmanî: Dünya malına düşkün
olacağınıza ve akıbetinizi önemsemeyeceğinize işarettir.

İBRAHİM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İbrahim suresini okumak;
Allah katında aziz ve değerli olacağınıza…

» İbn-i
Sîrîn: Daima hayır işlerle ve
ibadetle meşgul olacağınıza…

» Kirmanî: Dünya hayatınızın güzel
olacağına işarettir.

İHLÂS SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İhlâs suresini
okumak; dünya ve ahiret saadetini elde edeceğinize ve geçiminizin güzel olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Din yolunda eşsiz biri
olacağınıza ve ibadetle meşgul olacağınıza…

» Kirmanî: İnanç konusunda temiz biri
olduğunuza ve inancınızın doğruluğuna işarettir.

İNFİTAR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İnfitar suresini okumak;
söz sahibi kimseler yanında saygın bir konum elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: İlahî azaptan
korktuğunuza…

» Kirmanî: Dünya malına düşkün biri
olduğunuza işarettir.

İNSAN, DEHR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İnsan suresini okumak; cömertlikte
bulunmak ve Allah’a şükrünüzü yerine getirmek için tevfik bulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Yoksullara yemek
vereceğinize ve Allah’ın rızasını arayacağınıza…

» Kirmanî: İnsanlara iyilik edeceğinize
işarettir.

İNŞİKAK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İnşikak suresini okumak;
neslinizin çoğalacağına…

» İbn-i Sîrîn: Amel defterinizin sağ
elinize verileceğine…

» Kirmanî: Kıyamette hesabınızın kolay
olacağına işarettir.

İNŞİRAH SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İnşirah suresini okumak;
zorluklardan kurtulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Zorlukların kolaylaşacağına…

» Kirmanî: Kapalı işlerin Allah
tarafından önünün açılacağına işarettir.

İSRA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İsra suresini okumak; temiz
ve doğru bir inanca sahip olduğunuza…

» İbn-i Sîrîn: Hem Allah hem de Allah
kulları yanında makam bulacağınıza, iman ve takva sahibi olacağınıza…

» Kirmanî: Düşmana karşı zafer elde
edeceğinize ve muradınıza ereceğinize işarettir.

KADİR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kadir suresini okumak; saygınlığınızın
artacağına…

» İbn-i Sîrîn: Kadir Gecesi’nin sevabını
idrak etmeden ölmeyeceğinize…

» Kirmanî: Ömrünün uzayacağına ve arzu
ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize işarettir.

KAF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kaf suresini okumak;
Allah’ın inayetiyle rızkınızın artacağına…

» İbn-i Sîrîn: İbadet ve itaatle meşgul
olacağınıza işarettir.

KÂFİRUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kâfirun suresini okumak;
Allah yolunda sağlam bir yapıya sahip olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Bidat yolunda olacağınıza ve dünyaya aldanacağınıza…

» Kirmanî: Hayır işler yapmaya muvaffak
olacağınıza işarettir.

KALEM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kalem suresini okumak; Allah’ın
inayetiyle güzel konuşma sanatını öğreneceğinize…

» İbn-i
Sîrîn: Sadaka vermeyi ve hayır
işler yapmayı seveceğinize…

» Kirmanî: Herkese iyilik ve ihsan
edeceğinize işarettir.

KAMER SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kamer suresini okumak;
mal ve nimet elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Düşmanlarınıza karşı zafer
elde edeceğinize…

» Kirmanî: Zorlukların kolaylaşacağına
işarettir.

KARİA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Karia suresini okumak;
insanlar tarafından saygı göreceğinize…

» Müellif:
İyi amellerinizin kıyamet terazisinde daha ağır geleceğine…

» Kirmanî: İşleriniz konusunda çıkmaza
gireceğinize, ancak daha sonra işinizin düzeleceğine işarettir.

KASAS SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kasas suresini okumak;
bol miktarda mal elde edeceğinize…

» Müellif:
Mal ve nimet edeceğinize ve Allah’ı yâd edeceğinize…

» Kirmanî: Allah yolunda çaba
göstereceğinize işarettir.

KEHF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kehf suresini okumak;
arzu ettiğiniz şeylere ulaşacak kadar uzun yaşayacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Bütün belalardan güvende
kalacağınıza ve Allah yolunda ihlâsla çalışacağınıza…

» Kirmanî: Ömrünüzün uzayacağına ve
ahiret sevabı elde edeceğinize işarettir.

KEVSER SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kevser suresini okumak;
çokça hayır işler yapacağınıza ve sevap kazanacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Bolluk ve bereket
göreceğinize, ancak az çocuk sahibi olacağınıza…

» Kirmanî: Saygın birinden bağış
alacağınıza işarettir.

KIYAMET SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kıyamet suresini okumak;
yemininizi bozacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Şehadet vaktinde iman edeceğinize
ve tövbeyle dünyadan göçeceğinize…

» Kirmanî: Allah’ın azabından
korkacağınıza işarettir.

KUREYŞ SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kureyş suresini okumak;
iyiliksever biri olacağınıza ve insanlar tarafından sevileceğinize…

» Müellif:
Korkudan yana güvende olacağınıza…

» Kirmanî: Birine nasihat edeceğinize ve
onu doğru yola davet edeceğinize işarettir.

LEYL SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Leyl suresini
okumak; ihtiyaç sahipleri sizden bir şey istediklerinde malınızı onlardan
esirgemeyeceğinize ve malınızın zekâtını vereceğinize…

» Kirmanî: Allah’ın inayetiyle
işlerinizde muvaffak olacağınıza işarettir.

LOKMAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Lokman suresini okumak; insanların
ilim ve hikmetinizden faydalanacağına…

» Müellif: Abit,
akil ve âlim biri olacağınıza…

» Kirmanî: Dindar biri olacağınıza
işarettir.

MAARİC SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Maaric suresini
okumak; bol bol hayır göreceğinize işarettir.

MAİDE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Maide suresini okumak;
sağlığınızın yerinde olacağına ve dürüst işler yapacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Bulunduğunuz bölgedeki
insanlar arasında saygınlık elde edeceğinize…

» Kirmanî: Bolluk ve bereket içinde
yaşayacağınıza, dünya ve ahiret saadetini elde edeceğinize işarettir.

MAUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Maun suresini okumak; düşmanlarınıza
karşı zafer elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Namazlarınızı
azaltacağınıza veya vaktinde kılmayacağınıza…

» Kirmanî: Allah yolunda biriyle arkadaş
olacağınıza…

» Cabir Mağribî: İyi bir iş yapacağınıza
işarettir.

MERYEM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Meryem suresini okumak;
bir iftirayla karşılaşacağınıza, daha gerçeklerin ortaya çıkacağına ve dürüstlüğünüzün
anlaşılacağına…

» İbn-i Sîrîn: Kıyamet gününde Allah’ın
azabından güvende olacağınıza…

» Kirmanî: Doğru yolu seçeceğinize ve
Resul-i Ekrem’in (s.a.a) sünnetini yerine getireceğinize işarettir.

MUHAMMED (S.A.A) SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Muhammed (s.a.a) suresini
okumak; ahlak ve erdem sahibi biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Düşmanlarınıza karşı zafer
elde edeceğinize…

» Kirmanî: Allah’ın sizi afetlerden
koruyacağına işarettir.

MUTAFFİFİN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mutaffifin suresini
okumak; insanlara karşı insaflı olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Tartıda dürüst olacağınıza
ve Allah’tan çekinerek O’nun itaatine yöneleceğinize…

» Kirmanî: Dürüst biri olacağınıza
işarettir.

MUZZEMMİL SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Muzzemmil suresini
okumak; ibadet ve itaat ehli olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Gece namazı kılmayı arzu
ettiğinize…

» Kirmanî: Gece namazı kılmayı
sevdiğinize işarettir.

MÜCADELE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mücadele
suresini okumak; ev halkıyla husumet edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Kadınlarla aranızda bir
husumet çıkacağına…

» Kirmanî: Allah yolunda insanlarla mücadele edeceğinize
işarettir.

MÜDDESSİR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Müddessir suresini
okumak; doğru yolda ilerleyebilmek için çaba sarf edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Salih amel ehli
olacağınıza, ancak birinin kötülüğünü kalbinizde taşıyacağınıza…

» Kirmanî: Kalbinizde doğruluk olduğuna
işarettir.

MÜLK SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Mülk suresini
okumak; kabir azabından kurtulacağınıza…

» Kirmanî: İşinizin akıbetinin güzel
olacağına ve insanlara iyilik edeceğinize işarettir.

MÜMİN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mümin suresini okumak; duanızın
müstecap olacağına…

» Müellif:
Allah’a yakın kişilerden olacağınıza…

» Kirmanî: İşinizin sonunda mutlu
olacağınıza işarettir.

MÜMİNUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Müminun suresini okumak;
insanlar tarafından emin olarak bilineceğinize ve herkesçe takdir edileceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Cennette müminlerle
birlikte olacağınıza…

» Kirmanî: Makam ve erdem sahibi biri
olacağınıza işarettir.

MÜMTEHİNE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mümtehine suresini
okumak; ölümünüze neden olacak bir işe girişeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: İşlerinizi doğru bir
şekilde kontrolünüz altına alacağınıza…

» Kirmanî: İyi insanlarla arkadaş
olacağınıza işarettir.

MÜNAFİKUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Münafikun suresini
okumak; nifaktan dolayı tövbe edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Gizlice nifak
çıkaracağınıza…

» Kirmanî: Münafıklara karşı sevgi
besleyeceğinize işarettir.

MÜRSELAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mürselat suresini okumak;
rızkınızın bollaşacağına…

» İbn-i Sîrîn: Yalan konuşmaktan tövbe
edip kötü şeyleri terk edeceğinize…

» Kirmanî: Doğru ve dürüst bir yaşam
tarzı seçeceğinize işarettir.

NAHL SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Nahl suresini okumak;
Allah’ın inayetiyle ilim öğreneceğinize ve hastaysanız şifa bulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Helal kazanç elde
edeceğinize ve dindar kimseleri seveceğinize…

» Kirmanî: Sıkıntılardan güvende
kalacağınıza işarettir.

NAS SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Nas suresini
okumak; Allah’ın sizi kötülerin öfkesinden koruyacağına…

Bu sureyle birlikte “Subhânallâh, lâ ilâhe
illâllah ve Allâh-u ekber” zikirlerini söylediğinizi, dua okuduğunuzu veya
Resul-i Ekrem’e (s.a.a) ve Ehlibeyt’ine (a.s) salâvat getirdiğinizi görmek; rızkınızın çoğalacağına, izzet ve zafer elde
edeceğinize…

Bu sureyle
birlikte “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” demek; muradınıza
ereceğinize ve gelir elde edeceğinize işarettir.

NAZİAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Naziat suresini okumak;
kalbinizin hilelerden temizleneceğine…

» İbn-i Sîrîn: Ölüm anında korku içinde
olacağınıza…

» Kirmanî: Azaptan güvende olmak için tövbe edeceğinize
işarettir.

NEBE SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Nebe suresini
okumak; işinizden dolayı endişe içinde olacağınıza…

» Kirmanî: İşinizin gelişeceğine ve
kariyerinizin yükseleceğine işarettir.

NECM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Necm suresini okumak;
Allah’ın size salih bir evlat nasip edeceğine…

» İbn-i Sîrîn: Rahmet kapılarının
yüzünüze açılacağına…

» Kirmanî: Düşmana galip geleceğinize
işarettir.

NEML SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Neml suresini okumak; bol
miktarda gelir elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Saygınlık kazanacağınıza…

» Kirmanî:
Maddî durumunuzun iyi olacağına işarettir.

NİSA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Nisa suresini okumak;
hacetlerinizin reva olacağına, dinî konularda hassasiyet göstereceğinize ve
akrabalarınızdan miras alacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Miras alacağınıza ve
akrabalarınızın çoğalacağına…

» Kirmanî: Makam ve gelir sahibi biri
olacağınıza işarettir.

NUH SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Nuh suresini okumak;
korku ve endişeden güvende olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Akıbetinizin iyi olacağına
işarettir.

NUR SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Nur suresini
okumak; adil bir âlim olacağınıza, kalbinizin ilim ve hikmetle aydınlanacağına
işarettir.

RÂD SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Râd suresini okumak; ömrünüzün
kısalacağına…

» İbn-i Sîrîn: Daima dua ve Kurân
okumakla meşgul olacağınıza, Allah’ı tespih edeceğinize…

» Kirmanî: İbadet ve hayır işlerle meşgul
olacağınıza işarettir.

RAHMAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Rahman suresini okumak;
mal bulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Yalan sözlerden
kaçınacağınıza…

» Kirmanî: İyi biri olduğunuza ve doğru yolda ilerlediğinize
işarettir.

RUM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Rum suresini okumak; düşmana
galip geleceğinize…

» Kirmanî:
Cihat edeceğinize ve bazı savaşlara katılacağınıza işarettir.

SAD SURESİ

» Müellif:
Rüyada Sad suresini okumak; malınızın çoğalacağına ve büyük bir şahsiyet
olacağınıza işarettir.

SAF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Saf suresini okumak;
ömrünüzün şehadetle son bulacağına…

» İbn-i Sîrîn: Allah yolunda hayır işler
yapacağınıza…

» Kirmanî: Daima Allah’ın rızasını
gözeteceğinize işarettir.

SAFFAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Saffat suresini okumak;
salih bir evladınız olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Allah tarafından size din
ve diyanet verileceğine…

» Kirmanî: Emanet sahiplerinin
emanetlerini gözetip koruyacağınıza işarettir.

SEBE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Sebe suresini okumak;
salih kişilerin yaşam tarzlarını benimseyeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Zahit ve abit olacağınıza…

» Kirmanî: İbadet konusunda Allah’tan
başka kimsenin bilmediği eşsiz bir makama ulaşacağınıza işarettir.

SECDE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Secde suresini okumak;
akıbetinizin iyi olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Secde halinde dünyadan
göçeceğinize işarettir.

ŞEMS SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Şems suresini okumak; belalardan
güvende olacağınıza…

» Müellif:
Kötü bir iş yapacağınıza…

» Kirmanî: Yaptığınız bir işin sonunda pişman olacağınıza
işarettir.

ŞUARA SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Şuara suresini
okumak; Allah’ın güvencesinde olacağınıza, günahlarınızdan arınacağınıza ve din
yolunda çaba sarf edeceğinize işarettir.

ŞURA SURESİ

» Müellif:
Rüyada Şura suresini okumak; namaz ve oruç ehli, takva sahibi iyi biri
olacağınıza işarettir.

TÂHÂ SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tâhâ suresini okumak;
meşhur bir alim olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Düşmanlarınızla husumet
içinde olacağınıza, onlarla savaşacağınıza, onları alt edeceğinize ve adınızdan
övgüyle söz edileceğine işarettir.

TAHRİM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tahrim suresini okumak; haramlardan
uzak duracağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Kendi evinizde nifak
çıkaracağınıza, ancak içinizdeki sinsice planlara ulaşamayacağınıza işarettir.

TALAK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Talak suresini okumak
eşiyle inatlaşacağına işaret eder

» İbn-i Sîrîn: Eşinizle aranızda tartışma
çıkacağına…

» Kirmanî: Hayatınızın her zamanki
seyrinde devam edeceğine işarettir.

TARIK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tarık suresini okumak; zorlukların
kolaylaşacağına…

» İbn-i Sîrîn: İyi ve güzel bir çocuğunuz
olacağına işarettir.

TEBBET SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tebbet suresini okumak;
bir grup insanın size zarar vermek için bir araya geldiklerine, ancak hedeflerine
ulaşamayacaklarına…

» İbn-i Sîrîn: Hilekâr biri olduğunuza,
bu yüzden ilahî azap tehlikesiyle karşılaşabileceğinize…

» Kirmanî: Zarara uğrayacağınıza
işarettir.

TEGABUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tegabun suresini okumak;
doğru sözlü biri olacağınıza ve durumunuzun iyi olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Çok sadaka vereceğinize…

» Kirmanî: Zayıflara yardımcı olacağınıza
işarettir.

TEKASUR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tekasur suresini okumak;
iyi bir ticaret yapacağınıza ve iyiliklerinizin artacağına…

» İbn-i Sîrîn: Salihlerin ziyaretine
gideceğinize işarettir.

TEKVİR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tekvir suresini okumak;
korktuğunuz şeyden güvende olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Azaptan korkacağınıza…

» Kirmanî: Doğuya doğru çok sayıda
yolculuk yapacağınıza işarettir.

TEVBE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tevbe suresini okumak;
insanlar arasında sevileceğinize, makbul biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Günahlardan gerçek manada
tövbe edeceğinize…

» Kirmanî: Akıbetinizin hayırlı olacağına
işarettir.

TİN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tin suresini okumak;
dünya ve ahiret saadetini elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: İyi huylu ve erdem sahibi
biri olacağınıza…

» Kirmanî: Malınızın bollaşacağına
işarettir.

TUR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tur suresini okumak;
Mekke’ye yerleşeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Düşmana galip
geleceğinize…

» Kirmanî: Hakka yardım edip batılı alt
edeceğinize işarettir.

VAKIA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Vakıa suresini okumak;
ibadet ehli biri olacağınıza ve bahtınızın açık olduğuna…

» İbn-i Sîrîn: Günahlardan tövbe
edeceğinize…

» Kirmanî: İbadet ehli olacağınıza
işarettir.

YUNUS SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Yunus suresini okumak;
sözlerinizin insanlar tarafından beğenileceğine…

» İbn-i Sîrîn: Rızkınızın bollaşacağına
ve işlerinizin arzu ettiğiniz gibi gelişeceğine…

» Kirmanî: Kâfirlerin ve hasetçilerin
hilelerinden uzak olacağınıza ve düşmanınıza galip geleceğinize işarettir.

ZARİYAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Zariyat suresini okumak;
Allah’ın size bir hayır bahşedeceğine ve ziraatla uğraşıp gelir elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Hayır işler yapmaya
muvaffak olacağınıza…

» Kirmanî: Zor işlerin sizin için
kolaylaşacağına işarettir.

ZİLZAL SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Zilzal suresini okumak;
bir topluluğu Allah’a şirk koşmaktan alıkoyacağınıza…

» İbn-i
Sîrîn: Biriyle iş yapacağınıza ve
bu işte insafı gözeteceğinize…

» Kirmanî: Üzerinizdeki hakları sahiplerine ödeyeceğinize
işarettir.

ZUHRUF SURESİ

» Müellif:
Rüyada Zuhruf suresini okumak; namaz ve niyaz ehli biri olacağınıza ve halk
arasında doğru sözlü biri olarak tanınacağınıza işarettir.

ZÜMER SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Zümer suresini okumak;
işiniz konusunda kariyerinizin yükseleceğine ve dinî inancınızı takviye edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Allah tarafından
günahlarınızın affedileceğine…

» Kirmanî: İşiniz konusunda iyi bir
netice alacağınıza işarettir.


Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts