Rüyada Süprüntü görmek

İhya: Bakınız; Çöp.


Molla Cami: Rüyada süprüntü görmek, adi ve pis işlerde bulunan kimse için hayra, fakirler hakkında servet, mal ve eşyalarının çokluguna işarettir.Zenginler için reisliğe ve onların mat eşyalarının çokluguna bütün insanlar nazarında erişecekleri izzet ve şerefe işarettir.Nablusi: Rüyada süprüntü görmek, adi ve pis işlerde bulunan kimse için hayra, fakirler hakkında servet, mal ve eşyalarının çokluğuna delalet eder. Zenginler için reisliğe ve onların mal ve eşyalarının çokluğuna bütün insanlar nazarında erişecekleri izzet ve şerefe delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada mezbele yani süprüntü görmek; dünya ile tabir olunur. Hz. Peygamber Efenimiz (S.A.V.)e dünyanın mahiyeti sorulduğunda, Fahr-i Kainat Efendimiz, onu çöplüğe benzetmişlerdir.
Bazı tabirciler demişlerdir ki: Dünya, çöplüğün temsilcisidir. Dolayısıyle rüyasında bir çöplüğün üzerine çıktığını, bilhassa orada oturduğunu görenin, bahtı çok açık olur. Bir rivayete göre, üzüntüye düşer.
Çöplük rüyası, umumiyetle mal ile tabir olunur. Mendiline veya cebine süprüntü doldurduğunu gören, mal sahibi olur. Bir kap içindeki çöpü, evinden dışarıya döken; malını israf eder. Süprüntüyü evine götüren; zengin olur.
Çöplük satın alan; çok para kazanacağı bir işe başlar. Fakirse, zengin olur.
Abdulgani’en Nablusi diyor ki: Bir mezbelenin üzerinde durduğunu, onu satın aldığını veya evinin çöplük haline geldiğini gören, şifaya kavuşur. Emniyet içinde yaşar ve mal sahibi olur. Bekarsa, evlenir. Fakirse, zengin olur. Belki mirasa konar.
Bir kısım tabirci bu rüyayı, makamla yorumlamışlardır. Bir mezbele üzerinde elbisesini çıkardığını gören, memursa; azledilir. Hasta ise; vefat eder. zenginse; zühd yolunu seçer, dünyaya sırt çevirir ve fakir düşer.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts