Rüyada Sarhoşluk görmek

Nablusi: Rüyada kendisini sarhoş görmek, üzüntü ve kedere delalet eder.
Rüyada sarhoş olmak fazla sevinmekle beraber nimet ve malın çokluğuna delalet eder.
Rüyada sarhoşluk eğer hurma ve üzümden olursa, herhalde devlet ve saltanata delalet eder.
Bir kimse rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa, o kimsenin nimet ve ikbalinin genişliği sebebiyle bunu hazmedemeyerek azmasına ve nimetlere tahammül edememesine delalet eder.
Şarap içtiğini ve ondan sarhoş olduğunu gören kimseye haram mal isabet eder. Ve içtiği şaraptan sarhoş olduğu nisbette o maldan devlet ve saltanata kavuşur.
Sarhoşluk eğer şaraptan olursa saltanat ve maldır. Şarapdan başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk, sarhoşluk nisbetinde şiddetli bir korkudur.
Sarhoşluk, erkek ve kadın için durumlarından aşağı düşmeğe delalet eder. Çünkü sarhoşluk, cehaletin çokluğuna, işlerin durgunlaşmasına delalet eder.
Rüyadaki sarhoşluk korku içinde bulunan kimse için hayra delalet eder.
Rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü vermek, kendisinde bulumnayan bir şeyi kendisinde olduğunu iddia etmeğe delalet eder. Bazan bu rüya, rüya sahibine bir töhmet ve belanm inmesine ve bundan şaşarak dehşete düşmesine delalet eder. Eğer rüyayı gören salih birisi ise Allah (C.C.)’a aşk ve muhabbetinden ötürü vec-de gelir ve gönül sarhoşluğuna erer.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir