Rüyada Omuzlar görmek

Seyyid Süleyman: Omuzlar; ana babaya, iki kardeşe, iki ortağa, yüksek makama, güzelliğe, kuvvete ve iyi bir isme işarettir.
Omuzunun yüksek veya kambur olduğunu gören, etrafındakilerin yükünü taşır. Omuzunda erkek çocuğu görenin, güzel bir şöhreti olur. Kız çocuğunu omuzunda gören, rütbe ve hayra nail olur. Omuzları üzerinde ağır bir yük gören, ya dünya ni’metinden faydalanır yahut müşkülat (sıkıntı) çeker. Omuzlarında kıllar gören, din ve dünyada kuvvetli olur. Bir omuzunu diğerinden büyük ve farklı göreni, yakınlarından biri daha çok sever.
Bazı tabircilere göre, omuzda herhangi bir hayvan görmek; günaha işarettir. Bu hayvan eti yenmeyenler cinsinden ise, işlenen günah büyüktür. Bir kısım tabirci demiştir ki: Omuzunda deve, koyun, sığır gibi eti yenilen bir hayvan görmek, helal malla yorumlanır. Eti yenilmeyen bir hayvanı omuzda görmek, haram mala delildir. Omuzunu sivri gören, yakınlarının yardımından lakayd kalır.
Omuzlarını geniş ve dolgun gören, yakınları ile beraber kuvvetli olur.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts