Rüyada Oğlan Çocuk görmek

Nablusi: Kucakta taşınacak kadar küçük çocuğu rüyada görmek, üzüntü ve kedere delalet eder. Buluğ çağına yakın bir çocuğu görmek, müjdedir.
Etrafı kuşatılmış bir şehirde ıstırap içinde bulunan insanlardan birisi rüyada, güzel yüzlü ve erginlik çağına yaklaşmış bir çocuğun şehre girdiğini veya gökten indiğini ya da yerden çıktığını görse, kurtuluşun yaklaştığını ve o şehir halkının üzüntüden kurtulmalarına delalet eder.
Rüyada buluğ çağına ermiş çocuğu görmek, izzet ve kuvvete delalet eder. Kur’an okumayı önceden bilen tır kimsenin rüyada okula giden bir çocuğu olduğunu görmesi, günahından tevbe etmesine delalet eder.
Alim veya vali olan bir şahıs, mektepte okuduğunu görse, o kimseyi cehalet istila eder veya izzetten zilete düşer.
Tüysüz bir çocuk olduğunu gören kimse, anası tarafından mirasa kavuşur.
Fakir bir kimsenin rüyada anasından doğmuş bir çocuk olduğunu görmesi, rızka ve zenginliğe kavuşmasıdır.
Zengin bir adamın rüyada çocuk olduğunu görmesi, iyi değildir ve onun zenginliği kemale ermez. Hasta bir adam rüyada çocuk olduğunu görse, ölür.
Mahkemesi olan bir kimse rüyada çocuk olduğunu görse, kahra uğrar. Hanımı hamile olan bir kimse yüzünü çocuk yüzü gibi görse, hamım kendisine benzeyen bir oğlan çocuğu doğurur.
Rüyada çocuğu arkasına almak, üzüntü ve kederdir. Rüyada görülen çocuk, başlangıçta sadakat, sonra düşmanlık izhar eden zayıf bir düşmandır.

Bir kimse rüyada doğmuş birtakım çocukları olduğunu görse, üzüntü ve kedere delalet eder. Eğer çocuk, erkek olursa, rüya sahibinin akibeti iyi; eğer dişi olursa, akibeti kötü olur.
Rüyada bir çocuğu arkasına alıp götürdüğünü gören kimse, bir mülkü idare etmeye muktedir olur. Büyük bir insanın rüyada meme emen bir çocuğa dönüştüğünü görmesi, cehalet sebebiyle insanlığını kaybetmesine delalet eder. Eğer o kimse, üzüntü, keder ve sıkıntı içindeyse, bunlardan kurtulup sıhhat ve afiyete kavuşur. Günahlardan tevbe ederek anasından yeni doğmuş gibi günahsız olur.
Bazı tabirciler, rüyada evlenmeksizin küçük bir çocuğu olduğunu gören kimsenin, dünyada erişeceği ilerlemeye, sıhhat, emniyet ve izzete delalet eder.
Küçük çocuklar, küçük ve basit üzüntülere delalet eder. Kucağında bağırıp çağıran bir çocuğun bulunduğunu gören kimsenin, ud çalacağına delalet eder.
Rüyada çocuk görmek, Cenab-ı Hakkın: «Suç işleyenleri yapagel-dikleri hilekarlıklar sebebiyle, Allah (C.C.) katmdan bir horluk ve çetin bir azap çarpmaktadır.» (*) mealindeki ayetin işaret ettiğine göre, suç, kusur ve günaha delalet eder.

Bazan çocuk görmek, sevinç ve zinete, bazan da rüya sahibinin ¦—kendi evladı olduğu takdirde— mal sebebiyle fitneye düşmesine, hırs ve temahı terkedip dar bir geçime kanaat ederek geçim yollarını araştırmadan acizlik göstermesine ve yalnızca ihtiyaçları gidermek ve hizmet için saklanan köleye delalet eder.
Rüyada çocuk öldürmek, Hızır (A.S.)’ın kıssasında olduğu gibi birçok ilimleri elde etmeye delalet eder.
Bazı tabirciler, oğlan çocuklarını görmek, mal, hanım ve birbiri ardınca çıkacak çok hayra delalet eder.
(*) Sure-i En’am, ayet 124.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts