Rüyada Ölüm Anı görmek

Nablusi: Rüyada halet-i nezi görmek, dinde münakaşaya veya Kur’an-ı Kerim’de şüphe etmeye delalet eder. Bazan da ölüm anını görmek, misafiri hazırlamaya ve bekarın evlenmesine, bir evden diğer bir eve, bir sanattan diğer sanata nakletmeye delalet eder. Bazan da ölüm anını görmek, borcu ödemeye, haklardan istifade etmeye ve hanımları boşamaya delalet eder.
Bir kimse rüyada canının çıkma anındaki şiddet ve müşkülat içerisinde olduğunu görse «Ölümün şiddetleri içinde meleklerin de pençelerini uzatarak kendilerine (haydi bakalım) canlarınızı kurtarın» (Sure-i En’am, ayet 93) mealindeki ayet-i kerimenin işaretince kendisi veya başkaları için zulmettiğine delalet eder.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts