Rüyada Ölüden Bir Şey Alıp Vermek görmek

Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini gören, zengin olur. Bir ölünün kendisine verdiği elbiseyi giydikten sonra çıkarıp ölüye iade ettiğini görenin ailesinden biri vefat eder. Şayet rüya sahibi elbiseyi geri vermezse, mal kazanır. Ölünün, verdiği elbiseyi geri istemesi; onun duaya ihtiyacı olduğuna işarettir. Bir ölünün eski elbisesini verdiğini gören, fakir düşer. Ölünün kendisi Kur’an veya dinle ilgili başka bir kitap verdiğini gören, ibadet ve hayra muvaffak olur. Meyyite bir şey satmak; o maddenin pahalanacağına delalettir. Ölünün kendisine verilen bir şeyi reddetmesi; zararla yorumlanır.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Bir ölüden iyi bir şeyler alanın; rızkı genişler, hayra nail olur. Ölünün kendisine sarık verdiğini gören, makam sahibi olur. Fakat, meyyitin takke vermesi, zarar ve sonunda iyileşilecek bir hastalıktır. Ölüden bal almak; ümit edilmeyen yerden mal kazanmaktır. Bir ölünün kendisine ilim öğrettiğini gören, dinde salaha (kurtuluşa) erer. Vefat etmiş amcasından veya halasından bir şey alan, mirasa konar. Selamete çıkar.
Bazı tabircilere göre, ölüden bir şey almak; iyi, vermek; fenadır. Ölüden zehirli yahut sokucu bir şey almak iyi değildir. Ölünün kötü bir şey yaptığını görmek; onun ahiret hayatı için iyi değildir.
Danyal (A.S.
) buyurmuştur ki: Ölünün kendisine yiyecek ve içecek verdiğini fakat bunları yiyip, içmediğini görenin malı eksilir. Şayet yer ise hayır ve menfaattir. Vefat etmiş bir şahsın kendisine elbisesini verdiğini gören, şiddetli bir üzüntüye ve ağır bir hastalığa yakalanır. Meyyitin verdiği elbiseyi giymediğini, ölünün ise bu elbiseyi tekrar sırtına taktığını gören, yakın zamanda vefat eder.
İbn-i Şirin yukarıdaki yorumuna ilaveten şunları söylüyor: Biri ölüye elbise verdiğini ve bunu yıkayıp dikmesini söylediğini gören, kedere düşer. Ölü bu elbiseyi giyerse, rüya sahibi vefat eder.
Ebu Said’ül Vaaz ise bir ölünün kendisine kirli elbise verdiğini görenin, fena şeyler yapacağını ifade ediyor. Ölünün kendisine karpuz verdiğini gören, sıkıntıya düşer. Üzülür.
Meyyitin meçhul bir şey vermesinde beis yoktur. Ölünün bir cemaate bilmediği bir şey verdiğini gören, anlamak istediği bir işe vakıf olamaz. O konu müphem (gizli) kalır. Meyyite ikrah (nefret edilecek) olunacak yahut zehirleyecek bir şey verdiğini gören, kederden kurtulur. Ölünün kendisine yeni elbise verdiğini gören, çok kudretli, itibarlı ve zengin olur.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts