Rüyada Nuh (a.s.) görmek

İhya: Rüyada tufan peygamberi olan Nuh Aleyhisselamı görmek Allah’a itaatle geçecek uzun ömre, aile fertlerinden
ve halktan gelecek sıkıntılara, so a bunlara galip gelmeye; kafirlerin helakine ve müslümanların sevincine;
Onu görmek çok yağmura, kuraklıktan kuurtulmaya; üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya; sanata, ticarete,
ziraate ve yolculuğa; Nuh Aleyhisselamı görmek bazen bid’at ehlinin ve günahkarların güç bulmasına,
müslümanların ise zayflamasına; Nuh Aleyhisselamın tandırını görmek yoksul için zenginliğe, şiddet halinde
olan kimse için mülke, bir şeyden korkan kimse için emniyete delalet eder.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts