Rüyada Hacda Yahud Umrede Ihrama Girmek görmek

Nablusi: Bu rüya, bekâr için evlenmeye, evli için ise hanımını boşamaya delâlet eder. Eğer rüyayı gören hasta ise ölür ve olduğu yerden ayrılır. Rüyayı gören ehl-i serden ise, haram iş işlemek için kendisini bundan (ihrama girmekten) men’eder. Hususiyle, rüya hac mevsiminin dışında yahut ihramiyle beraber, yüzü siyah veya avret mahalli açılmış olursa.
Rüyada ihramda bulunduğu halde av avladığını görse, avladığı bu hayvanı uyanıkken ödemesi lâzım geleceğine delâlet eder.
Rüyada ihramda bulunduğu halde bir kuşu öldürdüğünü gören uyanıkken bir deve, yaban eşeğini öldürdüğünü gören ise, bir sığır ödemesi lâzım geleceğine delâlettir.
Bir kimse hanımı ile beraber ihrama girdiğini görse hanımını bo-şar ve hanımı ona nâmahrem olur.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir