Rüyada Göz görmek

İhya: İnsanın iman nuruna, kalb gözüne, feraset ve sezgi gücüne, Göz ucuyla bakmak kin ve nefrete, Birçok gözü
olmak dindar ve salih kul olmaya, Tek gözlü olduğunu görmek, meselelere tek yönden bakmaya, yalnız bir
taraftan menfaat beklemeye; dinen zayıflamaya,, erkek kardeşi yahut çocuğu varsa birinin ölmesine yahut
doğru sözlü, mümin bir kimseye, Gözlerini yitirmek yardım görmeye yahut çocuğun vefat etmesine yahut
kendisini ilgilendirmeyen şeylere bakmamaya, Şaşı göz üçkağıtçı ve yalancı insana, Güzel göz sevinç, neşe
ve akllılığa, iman ve ilim aydınlığına, Çirkin göz kötü söz ve nazara, Kirpikleri yolunmuş göz dine zarar
vermeye, Bir kirpiğinin yolunması, kendini rezil etmek isteyen düşmana, Sağ göz erkek, sol göz kız çocuğuna,
Gözünü çıkardığını görmek bir çınanı deşmeye, bir iltihabı akıtmaya, Göz oymak uzun ömre, Göze perde
inmesi üzüntü ve kedere, buna sabrederek erişilecek ecir ve mutlulğa, Gözkapakları malı koruyan her türlü
tedbire ve onu gövenceye alan zekata, Gözkapakları sevinç ve mutluluk sebebi olan şeylere,
Gözkapaklarının kenarı din ve imanı koruyan tedbir ve amellere, Gözde görülen çapak çocuğa, Gözün zayf
görmesi haramlardan mümkün mertebe kaçınmaya, Gözleri yummak haramlardan kaçınıp, farz ibadetleri yerine
getirmeye, Göz ağrısı ve ondagözlenen hastalık ve çirkinlik din ve dünyalıktaki noksanlığa, gerçeklere
gözlerini tıkayıp batıl şeylerle ilgilenmeye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Gözyaşı.)

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir