Rüyada Ekinler görmek

Seyyid Süleyman: Rüya aleminde tanınan bir mahalde, bilinen bir ekin cinsini mevsiminde yetişmiş görmek; evlada işarettir. Onda görülen iyi, kötü her hal buna göre yorumlanır. Meçhul bir yerde; başakları yetişmiş, rengi sararmış fakat, mevsimsiz ekin gören; aleyhinde davranacak, kendisine karşı düşmanlıkta birbirine yardımcı olacak bir cemaatle karşı karşıya kalır. Ekini hasat etmek; bir topluluğun, fitne yüzünden mahvolacaklarına işaret eder. Bir tarlayı ekip hasatını biçen sonra harmana nakleylediğini gören; ümit ettiği şeye nail olur. İşlediği hayır sayesinde sevap kazanır. Biçilmiş ekinler arasında dolaşan; mücahitlerle beraber gazaya gider.
Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Bir tarladaki ekini biçtiğini görmek harp ve düşmanlıktır. Arpa, bilhassa mevsiminde biçilirse hayır ve menfaattir. O senenin ucuzluğuna işarettir. Ekinde yangın ve emsali bir durum görmek; o yerde ortaya çıkacak kıtlığa delalet eder. Yanan veya başka bir şekilde telef olan bu ekin, rüya sahibine ait ise kendisi hükumet yüzünden zarara girer. Ekini suladığını görenin, din ve dünya hayatında faydalı bir hal meydana gelir. Ekinin ortasında bir nehir veya dere görmek; iyi değildir. Ekinin başaklarını hayvan ayakları altında görmek, sahibinin uğrayacağı zarara işaret eder. Ekini eken tanınmıyorsa, rüya sahibi zarara uğrar.
Kirmani demiştir ki: Ekin görmek; kadınlarla tabir olunur.
Rüyasında tarla sürdüğünü görmek; bir kadın ile münasebete, mevsiminde yeşil ekin görmek; o mahalde rızk ve ni’metin bolluğuna işarettir. Rüya sahibi kendi mülkünde ise, bu rüyanın yorumu onun için geçerlidir. Kendi ekininin vaktinde olgunlaştığını görmek; mura-dının hasıl olmasına delalet eder. Görülen ekin, mevsiminde değilse; muhalefete veya büyük bir musibete, felakete işarettir.

Bir rivayete göre, bu rüyayı görenin veya ekinin sahibi biliniyorsa, onun aile yahut akrabasından biri aniden vefat eder. Yeşil ekinin kuruması, musibete işarettir. Kendine ait düz bir tarlada, ekin gören; zengin olur yahut başkanlığa gelir. Aynı tarlada bir veya birkaç ağaç görüp bunları sulayan; layıksa padişaha yakın olur. Hükümet icraatında vazife alır. Rüya sahibi bu vazife için ehil değilse bile, ni’mete kavuşur. Vakti dışında ekin biçtiğini görmek; o bölge halkı arasında veba gibi helak edici bir hastalığın ortaya çıkacağına delalet eder.
İsmail El-Eş’as diyor ki: Vaktinde ekin biçtiğini gören; ilahi emirlere ayrılmamak üzere bağlanır. Allah tarafından muvaffakiyete nail olur. Herhangi bir cinsten ot biçtiğini görmek; (halk arasında makbul cinsten ise; hayra, değilse) şerre delalettir. Tarlaya tohum eken; şeref ve makam sahibi olur. Allah (C.C.)’ın rızasına uygun bir iş işler. Ekmek umumiyetle herkes için, büyük gayretle tabir olunur.
Buğday ektiğini ve bunun güzel bittiğini görmek; dışının içinden iyi ve hayırlı olduğuna işarettir. Buna mukabil arpa ektiğini ve güzel mahsul aldığını görmek; içinin dışından iyi olduğuna delalet eder.
Rüya aleminde, yeşil başak görmek; bereketli seneye, kuru başak görmek ise; feyiz ve bereketin azlığına işaret eder. Padişahın eliyle bir şey ektiğini görmek; hükumetin satılan maddelere büyük kıymet biçeceğine, yüksek narh koyacağına delalet eder. Elinde bir demet başak yahut ambarda veya bir kapta başaklar gören; başkalarının ticareti sayesinde mal kazanır yahut ilim tahsil eder. Kendisine ait olmayan ekinlerden başak toplamak; arkadaşlarından çeşitli mal temin etmeye, mevsimi dışında sararmış başaklar biçmek; ihtiyarların vefatına işarettir. Fakat, başaklar yeşil ise, rüya gençlerin ölümüne yahut onların katledilmek suretiyle öldürülmelerine delalettir. Bir yatakta taneleri ile beraber buğday başağı görenin eşi, hamile kalır.
Rüyada tütün ekimi görmek; yabancı bir memleketten rızka, pirinç ekimi ise; mal ve rütbe sahibi olmak için büyük gayret göstermeye işarettir. Hububat ziraati, rızk ve bereketi ifade eder. Ayrıca, hayırlı kazanç ve geçim için bütün kuvvet ve kudretini kullanarak çalışmaya delalettir. Bazı tabirciler ise, bu rüyayı yukarıdakinin zıddıyla yorumlamışlardır. Dolayısıyla tabirde rüya sahibinin durumu dikkate alınır.

Bir rivayete göre, bütün ziraat rüyaları hayırdır. Saman helal maldır. Yerde ne oldukları anlaşılmayan birçok ot görmek; din ve devamlılık ile tabir olunur. Başka bir görüşe göre, ekin rüyası yahut biçilmemiş otlar; insanlar ile tabir edilir.
Bir mekanda ekin veya bir cins ot görmek yahut yemek; hayır ve ni’mettir. Onlardan birşeyi bir yerden başka bir yere nakletmek; rızk talebi için yolculuğa işarettir.
Bazıları demişlerdir ki: Tarladaki ekinin olgunlaştığını görmek; hayırdır. Bir rivayete göre ekin rüyası, halkın ameline delalettir. Ekin yeşil ise; halkın ameli salih, sararmış ise; kötüdür. Kendine ait tanınan bir ekin cinsini gören; helal mal kazanır. Salih ameller işler. Ziraat yapılması mümkün olmayan bir mahalde, ekin görmek; şeri’ate muhalif ve faydasız bir şeye talip olmaktır. Dolayısıyle bu iyi bir rüya değildir. Hububatın haricinde bir şey ekmek; halk için hayırlı ve faydalı çalışmalarda bulunmaya işaret eder. Bir rivayete göre bu rüya; karışıklık, bozukluk, tehlike, emniyetsizlik gibi manalar taşır.
Bazı tabircilere göre, pişirmeksizin yenilen şeylerin ekimi iyi, bunun dışındakilerin ekimi fenadır. Bir şey ektiğini fakat bitmediğini görmek, üç türlü tabir edilir: Güç iş, netice hasıl olmayacak herhangi bir şey ve ictihad.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts