Rüyada Yağlar görmek

Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) demiştir ki; yağ, mal ve ni’mettir. Bir rivayete göre mirasla tabir olunur. Belsem (*) (pelesenk) zambak gibi ağır yağlar, ilim ve hikmetle tevil olunurlar. Pelesenk yağı; büyüklerden menfaat, yasemin yağı; ehl-i Hindden fayda, menekşe yağı; ziraatçilerden istifade, nilüfer ve süsen yağları; büyüklerden hayır görmektir.
İbn-i Şirin diyor ki: Vücuduna yağ bulaştığını (ne yağı olursa olsun) gören, hastalanır. Yağı israf etmeksizin başa sürmek; sıhhat ve zinete delalettir. Bir şeyin yağını çıkardığını gören, mühim bir işle meşgul olup, hayırseverliği ile şöhret kazanır.
Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Yağ yemek ve israf etmeksizin yağlanmak; zinet ve sağlıktır. Yağ israf olunursa, rüya üzüntüyle yorumlanır. Bıyığını ve göğsünü yağladığını gören, yalan yere yemin eder.
İsmail El Eş-as’a göre zeytin yağının dışındaki yağlar, üzüntü ile tabir olunurlar. Zeytin yağı yemek, mala işarettir. Susam yağı görmek; hayır ve menfaattir. Badem yağı, haşin bir şahıstan gelecek malın habercisidir. Bir rivayete göre, şifa ve rahatı ifade eder.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla yorumluyor: Güzel cariye, övgü, güzellik, menfaat, iyi söz, ve güzel huy. Kötü kokulu ve bozuk yağlar; ahlaksız zevce, fasık (dinsiz) bir adam ve çirkin söz demektir.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Rüyasında susam sıktığını ve yağ çıkardığını gören, büyük mertebeye nail olur.
Zeytin sıktığını gören; hayra, menfaate ve sıhhate erişir. Ceviz, badem gibi yiyeceklerin yağını sıkan, kazancını zahmetle elde eder. (Ayrıca bkz. İlaç)
(*) Belsem (Pelesenk): Kerestesi ve yağı kullanılan, sıcak ülkelerde yetişen büyük ve siyah bir cins ağaç.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts