Rüyada Tavşancıl Kuşu görmek

Nablusi: Rüyada tavşancıl kuşu, kendisinden yakını ve uzağı korkup, emin olmayan heybetli ve sert saltanat sahibi bir zata delalet eder. Eğer rüyada tavşancıl kuşunun evinin üzerine konduğunu veya evinin arasında olduğunu görse, Azrail (A.S.)’a delalet eder.
Tavşancıl kuşuna rastgeldiğini ve onun kendisine itat ve inkiyat ettiğini gören kimse, ümitsiz, sert ve heybetli bir melike yaklaşır.
Kendisine itaat, inkıyat etmediğini gören kimse de, sert olan melikten korku üzerine bulunur.
Tavşancıl kuşunun yavrusu, sultana yaklaşan yiğit bir çocuktur.
Rüyada tavşancıl kuşunun tırnaklarıyla kendisini dövdüğünü gören kimse, mal ve canca sıkıntıya girer ve o şahsın bulunduğu mahalle halkma bir musibet erişir.
Bir kimse rüyada tavşancıl kuşunun etini yediğini görse, o kimsenin temahkar bir adam olduğuna delalet eder. Rüyada tavşancıl kuşunun bir ağaç üzerinde olduğunu gören kimse, hayır, bereket ve nimete nail olur. Tavşancıl kuşunun düz bir şekilde uçtuğunu gören kimse, ihtiyaçlarını temin eder. Ve bütün düşmanlarına galip gelir.
Bir kimse rüyada tavşancıl kuşunun büyük bir kaya veya yüksek bir yer üzerinde durduğunu görse, bir şeyi yapmaya başlamak arzusunda bulunan kimse hakkında hayra, bir şeyden korkan veya misafir olan kimse hakkında da hayırsızlığa delalet eder.
Tavşancıl kuşunun başına düştüğünü gören kimse, ölür.

Tavşancıl kuşuna bindiğini görse, bu rüya şerefli, büyük ve zenginler hakkında onların ölümlerine delalet eder. Fakirler hakkında ise, servet sahibi bir kavmin yanında olmakla onlardan çokça faydalanmaya delalet eder. Yolculukta bulunan kimse, hakında da o kimsenin yolculuğundan döneceğine delalet eder.
Bir kimse rüyada tavşancıl kuşunun kendisini korkuttuğunu görse, o kimsenin büyük bir zat tarafmdan korkutulmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada tavşancıl kuşunun kendisine yaklaştığını, kendisine bir şeyler verdiğini veya anlayacağı bir şekilde konuştuğunu görse, hayır ve menfaata delalet eder.
Bir kimse rüyada bir kadının tavşancıl kuşu doğurduğunu görse, o kadın asker veya bir kavmin yahut birçok kavmin büyüğü ya da meliki olacak bir çocuk doğurur. Köle olan bir kimse rüyada ölmüş bir tavşancıl kuşu görse, efendisinin öleceğine delalet eder.
Bir kimse bir tavşancıl kuşu tırnaklarıyla kalp ve bağırsaklarını tuttuğunu ve halkın toplantı yerine bıraktığını görse, o kimsenin bir çocuğu olur ve o çocuk bulunduğu şehir ve kasabanın sevilen ve meşhur bir kişisi olur.
Hırsız ve hilekar kimselerin, rüyada tavşancıl kuşunu görmeleri, onların azaba düşmelerine delalet eder.
Kendisini tavşancıl kuşunun sırtladığını ve onunla beraber başka bir yere uçtuğunu gören kimse, saltanat ve şerefe nail olur veya uzak bir yere yolculuğa çıkar.

Tavşancıl kuşuyla kavga ettiğini gören kimse, sultanla veya saltanat sahibi bir kimse ile münakaşada bulunur.
Harpte bulunan bir kimsenin tavşancıl kuşunu görmesi, yardıma ve düşmanma zafer bulmasına delalet eder. Zira tavşancıl kuşu manasına gelen «ukab» Resulullah (S.A.V.) ‘m sancağının adıdır. Bazen de tavşancıl kuşu tüylerinin oklarda kullanılmasına binaen çok mala ve harbe delalet eder.
Tavşancıl kuşunun dişini görmek, hatalı ve kusurlu kadınlara, yavruları da zinadan olan çocuklara delalet eder.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts