Rüyada Süt Emmek görmek

Molla Cami: Rüyada başka bir kadından süt emmek, yetimliğe, ihtiyaca, telef olmaya ve mizacın değişmesine işarettir. Bir kadının rüyada birisini emzirdiğini görmesi, dünya kapılarının ve sebeplerinin üzerlerine kapanmasına, yahut onların hapsine işarettir. Bu sütü emen kimse ister çocuk, ister büyük; erkek veya kadın olsun yine tabir bu şekildedir.Bir kimse sütten kesilmiş bir çocuğu emzirdiğini görse, o kimse hapsolunur yahut hasta olur. Yahut üzerine kapı kapanır. Eğer rüyayı gören hamile bir kadınsa hamileliginden kurtulur. Bir kimse rüyada bir çocuğu emzirse yahutçocuktan emse o kimseye şiddet ve meşakkat erişir. So a AJlah-u Teala Hazretleri onu meşakkat ve şiddetten kurtarır. Kimseyi emzirmediği takdirde iki memesinde süt oldugunu gören kimse için dünyanın yüz çevirmesinden so a ona yeniden fazlaca teveccüh ve yönelmesine işarettir.Eğer birisini emzirirse, gerek emen ve gerek emilen kimse için hayır yoktur.Bir kadın rüyada bir erkeğin kendisinden emdiğini görse, o erkek emdiği süt kadar kadının malından alır. Bir kimse rüyada kadınların etrafında gezinip onların memelerinden emdiğini ve sütün de çıkmadığını görse okimse çocuklan öper.Hasta kimse süt emdiğini görse iyileşir.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında birisinin memesinden süt emdiğini görmesi; o kimsenin tutuklanacağına, bir erkeğin rüyasında çocuk emzirdiğini görmesi; o kimsenin keder ve üzüntüye maruz kalacağına yorumlanır, Ebu Saîd el-Vaiz’in yorumuna göre: Rüyanızda bir kadının memesini emdiğinizi görmeniz; sizin hasta olacağınıza, bir kadının rüyasında kendi memesinden süt içtiğini görmesi; o kadının kızının mirasından yiyeceğine, bir kadının rüyasında başka bir kadının memesinden süt emdiğini, fakat süt çıkmadığını görmesinde bir hayır olmadığına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir hayvanın memesini emdiğini görmesi; o kimsenin bir nimete mazhar olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir insanın veya bir hayvanın emilmeye uygun olmayan bir yerini emdiğini görmesi; o kimsenin çok zor bir işin arkasına düşeceğine, eğer süt çıktığını görürse işi başaracağına fakat biraz zorlanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir çocuktan süt emdiğini veya bir çocuğa süt verdiğini görmesi; o kimsenin tutuklanacağına, kişinin rüyasında kendi annesinin memesini emdiğini görmesi; o kimsenin şeref ve mertebeye ereceğine yorumlanır. Bir kadının rüyasında kendi evladını emzirdiğini görmesi; o kadının evladının büyük bir mertebeye ereceğine ve şanın çok yüceleceğine işaretle tabir olunur. Rüyanızda elinizden süt emdiğinizi görmeniz; sizin dünyada zafere nail olacağınıza ve zenginliğe kavuşacağınıza, rüyanızda kadınları tutup memelerini emdiğinizi, fakat süt çıkmadığını görmeniz; sizin birtakım mekruh işler yaptığınıza işaret eder. Bir erkeğin rüyasında bir kadının memesinden tutup emdiğini görülmesi; o adamın sütünü emdiği kadının malından alacağına delalet eder.Nablusi: Rüyada başka bir kadından süt emmek, yetimliğe, ihtiyaca, telef olmaya ve mizacın değişmesine delalet eder.
Bir kadının rüyada birisini emzirdiğini görmesi, dünya kapılarının ve sebeplerinin üzerlerine kapanmasına, yahut onların hapsine delalet eder. Zira emziren kadın, memesini çocuk terkedinceye kadar hapis, gibidir. Kadının memeleri çocuğun ağzında bulunduğu müddet içinde kadın için hareket mümkün değildir. Bu sütü emen kimse ister çocuk, ister büyük erkek veya kadın olsun yine tabir bu şekildedir.
Bir kimse sütten kesilmiş bir çocuğu emzirdiğini görse o kimse hapsolunur yahut hasta olur. Yahut üzerine kapı kapanır. Eğer rüyayı gören hamile bir kadınsa hamileliğinden kurtulur.
Bir kimse rüyada bir çocuğu erhzirse yahut çocuktan emse o kimseye şiddet ve meşakkat erişir. Sonra Allah Teala Hazretleri onu meşakkat ve şiddetten kurtarır.
Kimseyi emzirmediği takdirde iki memesinde süt olduğunu gören kimse için dünyanm yüz çevirmesinden sonra ona yeniden fazlaca teveccüh ve yönelmesine delalet eder. Eğer birisini emzirirse, gerek emen ve gerek emilen kimse için hayır yoktur.
Bir kadın rüyada bir erkeğin kendisinden emdiğini görse, o erkek emdiği süt kadar kadının malından alır. Halbuki o kadın ondan razı değüdir.
Bir kimse rüyada kadınların etrafında gezinip onların memelerinden emdiğini ve sütün de çıkmadığım görse o kimse çocukları öper.
Hasta bir kimse emdiğini görse hastalığından iyi olur. Çünkü süt besleyicidir.


Seyyid Süleyman: Birinin memesinden süt emdiğini gören, hapse girer. Bir kısım tabirci süt vermeyi ve süt emmeyi iyi saymamışlardır.
Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Bir kadının memesini emdiğini gören, hastalanır veya geçim sıkıntısı çeker. Kendi memesinden süt emdiğini gören kadın, kızının mirasını yer. Bir kadının başka bir kadının memesini emdiğini fakat, süt çıkmadığını görmesi hayır değildir. Kadının diğer organlarından süt çıktığını ve bunu emdiğini gören, mal ve menfaat sağlar. Ancak emilen kişi zarara uğrar. Bir hayvanın memesini emmek; mal ve ni’mettir. Bir kadının memesini emmek hayır değildir.
Kirmani diyor ki: Emmek; maldır. İnsandan veya eti yenmeyen hayvandan emmek; haram malla, eti yenen hayvandan emmek; helal malla yorumlanır. Bir rivayete göre insanın süt vermesi, şefkat ile tabir edilir.
Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Memesi olmayan birinden emdiğini gören, cimri bir adamdan yardım ister. Emdiği yerden süt çıkarsa, bu talebi yerine gelir. Bir insanın yahut hayvanın emilmesi uygun olmayan bir yerini emen, çok zor bir işin peşine düşer. Emdiği yerden süt çıkarsa, bu zahmetli işte güçlükle muvaffak olur. Bir çocuktan emdiğini gören erkek, hapse girer.
Bazı tabircilere göre annesinin memesini emdiğini gören, büyük itibar ve makam sahibi olur. Elinden süt emdiğini gören; dünyada muvaffak olup, servete kavuşur.
Bir erkeğin kadının sütünden emmesi, o kadının malından almasına delalet eder. İnsan ve hayvan memesinden süt yahut başka bir mayi emmek; mala işarettir. Fakat, memeden cansız bir şey çıkması hayra yorulmaz. Bir rivayete göre, menfaattir. Bu cansız, madde daha sonra hareketlenirse, rüya evlat ile yorumlanır.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts