Rüyada Sarık görmek

İhya: Başta görülen sarık evin hanımına, şöhret, kuvvet ve rütbesine, Sarığın altın olduğunu yahut altından
olduğunu görmek, yukarıdaki şeylerden birini yitirmeye, Sarığın dürülmesi, baştan alınması veya kaçırılması
görevli kimsenin görevden alınmasına, diğerlleri için şöhretin elinden gitmesina yahut boşanmaya, Başına sarık
konmayı yüksek bir memuriyete, Çift sarık ziyade şöhret ve güce, Sarı sarık hastalığa, siyah sarık ululuğa,
Büyük bir zatın yahut üst seviyedeki bir yöneticinin güzel bir sarığı olduğunugörmek ondan iyi muameye
görmeye, kendi başında güzel bir sarık görmesi, insanlara iyi muamele etmeye; Sarak bazen yolculuğa delalet
eder.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts