Rüyada Rüya Tabircisi görmek

Nablusi: Rüyada, rüya tabircisini görmek, mahzun kimselerin feraha kavuşmalarına, ferahlık içinde olanların mahzun olmalarına, kapalı bir şeyin meydana çıkmasını ümit ve arzu eden kimsenin, istek ve arzusunun yerine gelmesine, kaybolmuş birisinden haber bekleyen kimse için de, o kimse tarafından ona haber getiren bir adamın gelmesine delalet eder.
Bazen de tabirci görmek, rumuzlu şeyleri bilmeye, müşkül şeyleri çözmeye, gizli şeyleri çıkarmaya, hikaye ve olay nakledicisine ve dinî bilgileri bilen alim bir kimseye delalet eder.
Tabirci, bazan arkadaşına öğüt verene ve onu esirgeyiciye bazan da sim gizlemeyen kimseye delalet eder.
Tabirci, hakim, fakih ve doktor gibi halkın ondan mahzun olacağı ve ferahlık bulacağı kimseye delalet eder. Bazan tabirci camiye ve Kur’an okuyucuya delalet eder. Çünkü tabirci hem müjdeleyici hem de korkutucudur.
Bazan da tabirci sarraf ve ayarcı kimse gibi, ayar ve tartı ile uğraşan kimseye delalet eder.
Tabirci görmek, bazan da çamaşırcıya, bez atıcıya, yün ve kıl kırkıcıya, üzüntü, keder ve matem zamanlarında halkı teselli eden bir kimseye delalet eder.
Bazan tabirci kitap, risale ve geçmiş meliklerin sicillerini okuyan bir kimseye delalet eder.
Rüyada tabirci olduğunu gören kimse, hakimliğe eğilse hakim olur. İlim ve Kur’an okumayı talep ediyorsa Kur’an-ı ezberler, yazıcı olmak istiyorsa, buna nail olur. Tıp öğrenmek istiyorsa, onu öğrenir.
Bunların hiçbirisini istemiyorsa, o kimse sarraf veya elbise yıkayıcı, yahut bez çırpıcı veya yün kırkıcı ya da okuyan bir kişi olur.
Bazan da tabirci hakim tarafından bir hususun keşfedilmesine memur olan kimseye delalet eder. Çünkü o kimse insanların gizli şeylerini açar ve keşfeder.
Bir kimse rüyada rüyasını tabirciye anlatsa, tabirçinin ona söylediği söz hikmetli ve sünnet-i seniyyeye uygundur. Eğer tabirci o kimsenin sorusunu düşünse ve bir şey anlayamadığını görse, belki o kişi san’atı ile ilgili bir şeyde tabirçinin delalet ettiği kimseye muhtaç olur ve bir ihtiyacı için ona müracaat eder. Bazı tabirciler de, o kimse halkın hatasını arayarak onlara muttali ve vakıf olmayı arzu eder, dediler.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts