Rüyada Kan Almak görmek

Molla Cami: Bir kimse kan aldığını veya kan aldırdığını görse bir memlekete amir olur, yahut üzerine bir şey emanet edilir.Eğer iğneci ve kan alıcı ihtiyar bir insansa rüyayı görenin ceddidir (atasıdır). Eğer bilinen bir ihtiyarsa o kimse onun dostudur. Eğer genç birisi ise o kimse onun üzerine şartname ve borç yazan bir düşmanıdır. Bir kimse rüyada gerek yüksek ve gerekse alçak birisinden kan aldığım görse onlan yener. İhtiyar bir kimseden kan aldığını görse ona zafer bulur. Genç birisinden kan aldığını görse, düşmanına galip gelir.
Bazı tabirciler, kan aldırmak, hastalığın gitmesine, bazıları da, malın noksanlıgına işarettir demişlerdir.Kan aldırdığını fakat kan çıkmadığını gören kimse, so adan yerini bulamayacağı bir malı yere gömer yahut tekrar kendisine verilmeyecek bir emaneti birisine bırakır. Kan çıksa, o sene içerisinde vücudu sıhhatli ve afiyetli olur. Kan aldığı şişesi kırılan kimse hanımını boşar. yahut ölür.Bazı tabirciler, kan aldırdığını gören kimse kazanca nail olur, dediler. Hapis olan kimsenin kan aldırdığını görmesi hapislikten kurtulmasına işarettir. Boynunda enjektörün izini görse aleyhinde şahitlik yapılır. Kendisi kan almayı bilmediği halde başkasının kendisinden kan aldığınıgörmesi, serden veya korktuğu bir kimseden kurtulur. Bir kimse korktuğu bir kimseden kan aldığını görse onun şerrinden emin olur. Bazen da kan aldırmak, kendisinden kan alınan kimse tarafığdan haram malın harcanmasına yahut kan alan kimsenin haram mal kazanmasına işarettir. Rüyada baş veya göz agnsı için kan aldırdığını gören kimsenin baş ve gözünde olan ağrısından şifa bulur.
Bir kimsenin rüyada kan içmesi haram kazanca yahut gıybet etmeye işarettir, insan yahut hayvandan kanını içtiğine galip gelir. Normal şekilde kan almayı bilen kimsenin, rüyada kan almaşı, rahata ve o yerde kan alınmasına muhtaç olan kimsenin hastalıklardan şifa bulmasına işarettir. Bir yerinden kan alınmasına ihtiyaç olmayan kimsenin rüyada oyerden kan alınması, orada ilerde bir hastalığın meydana çıkarak onu korkutacağına işarettir. Rüyada bir kimse damarını uzunluğuna kestiğini görse, düşmanından kendisini kötüleyecek bir söz işitir. Ve bu söz kendisine tesir eder. Ayrıca o kimsenin malı artar. Eğer o genç kimse onun damarını enine kesdiğini ve damarının koptuğunu görse, damarlarınndan o damarı yerinde bulunan akrabasından biri ölür. Bazen de kendisi ölür. Sağ elinden kan alınan kimse , iyi bir geçim sürer ve malı bir kat daha artar, eğer sol elinden alınırsa o kimse ortak veya dostuna galip gelir ve onun ortak ve dostunun serveti bir kat daha artar. eğer başında bulunan bir damardan fazla kan alsa o kimsebaşka birisinden istifade eder hamile kadından kan alınması çocuğunu doğuracağına işarettir. Rüyada kan aldırmak, bedenini sıhhata kavuşturmak için para harcamaya işarettir. Rüyada tanımadığı bir kadının kendisinden kan aldığını görenkimsenin, talih ve bahrinin açılmasına işarettir.
Kan alacak enjektör hırsızlara, enjektörün takımları da, hırsızların kapılan ve kilitleri açacak alet ve anahtarlarıdır. Mesleki iğneci olmayan bir kadın diğer kadından kan aldığını görse, o kadınla sürtüşmesine işarettir. Eğer kan çıkarmak için damarını yarsa vedamardan çıkan kanı kendisi için zararlı görse, o kimse hasta olur ve onun malına zarar ve ziyan erişir. Eğer kan alınmasını faydalı görse ve çıkan da bünyesine uygun bir şekilde olsa, o kimsenin o sene içinde vücudu ve dinisağlam olur. Başka birisi, kendisinden kan alsın diye bir neşter alsa ve o neşterle hanımı ondan kan alsa, hanımı bir kız çocuğu doğurur. Eğer damar enine kesilirse, o kimse ile akrabaları arasında ölmesiyle veya hayatta olduğu halde ayrılık meydana gelir. Kendisinden kan alınmasını arzu ettiğini gören kimse, günahından tövbe eder. Damarını yardığını ve kan çıktığını gören kimse, tövbe eder. Günahlarından ve kötü hareketi erinden de döner. Eğer çıkan kan siyahsa o kimse büyük bir günahı işlemekte ısrar eder ve yakında tövbe etmesi de müyesser olur. Damarının yardığım ve ondan kan çıktığım gören kimse, günahtan çıkarveya onun elinden bir şeyi gider so a yine ona döner.
Kan almak, senet gibi şeylerin yazılmasında malın elden çıkmasına işarettir. Bakire bir kız rüyada kendisinden kan alındığını görse, evlenir. Küçük çocuk için kan almak, onun sünnet edilmesine, hapisteki suçlu için de hapisten çıkmaya işarettir.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts