Rüyada Kamçı Gibi Şeylerle Vurmak görmek

Nablusi: Rüyada bir kimseye kamçı ile vurmak, o kimse hakkında kötü bir söz söylemeye, dövülen kimseden kan akarsa, zarar etmesine delalet eder.
Rüyada kırbaçla vurmak, kendisinden ümit kesilmiş bir hususun canlanmasına ve müşkil bir meselenin aydınlığa kavuşmasına delalet eder.
Rüyada kılıçla vurmak düşmana galip gelmeye ve onların ileri sürdükleri delilleri iptal etmeye delalet eder. Eğer kılıç keserse vuran kimsenin ileri sürdüğü delilleri, kesmezse düşmanının delilleri kabul edilir.
Rüyada kollarını kısarak koltuğu ile yanlarına vurmak, rüya sahibi tarafından akrabaları arasında yapılacak davete delalet eder. Bazan bu rüya, rüya sahibinin sonunda pişman olacağı bir işi yapmasına ve dolayısıyle dövünmesine delalet eder. Bazan da rüyayı görenin za-türreye yakalanmasına veya yanında bulunan çoluk – çocuğundan sıkılmasına delalet eder.
Rüyada dövmek, döven vasıtasiyle dövülenin duyacağı bir habere delalet eder. Ancak ağaç parçasiyle döverse, dövülen için yalandan bir şey vadeder„ve onu yerine getirmez.
Rüyada melikin ağaç parçasiyle kendisini dövdüğünü gören kimse, melika yaklaşmaktan sakınsın. Rüyada melikin kendisini dövdügünü gören kimseye melik elbise giydirir. Eğer melik o kimsenin sırtına vurduysa, borcunu öder. Kıçına vurursa, evlendirir.
Rüyada dövmek dövüleni ayıplamaya ve ona öğüt vermeye delalet eder.
Rüyada bir kimsenin başına davul tokmağıyla vurup yaralandığını gören kimse, dövülen kimsenin reisliğinin gitmesini arzu eder. Eğer göz kapağına vursa, döven, dövülen kimseyi dininden dolayı rezil etmek ister. Kirpiklerini kökünden koparsa, döven kimse, dövülenden bid’at olan bir şeyi yapmasını arzu eder. Eğer kafa tasına vursa, dövenin dövüleni ayıplayacağına delalet eder. Kulağın yumuşak yerine vurarak onu yaracak olsa ve ondan kan çıksa, döven kimse dövülen kimsen’n kızının bekaretini izale eder.
Tabirci! Şen her uzvu kendi cevherine nisbet et. Dövmek, duadır. Bundan dolayı rüyada bindiği merkebini dövdüğünü gören kimse, Allah (C.C.) ‘a dua edip ve ihtiyacını istedikten sonra yemek yemeğe delalet eder. Rüyada bir adamı dövdüğünü gören kimse, o adam aleyhinde dua eder.
Bir kimse rüyada açık – saçık bir vaziyette bulunan bir adamı döv-se, dövenin dövülen kimseye söyleyeceği ve dövülenin reddedemeyece-ği kötü bir söze delalet eder.
Bir kimse rüyada, emri altında bulunanlardan birisini dövdüğünü görse, bu rüya, hayra ve dövenden dövülene erişecek menfaata delalet eder. Ancak dövülen, rüyayı görenin hanımı olursa, o kadının zina yaptığına delalet eder. Eli altında bulunan ve kadın da olmayan birtakım kimseleri dövdüğünü görmesi, dövenin onlara faydalı olacağına delalet eder.

Emri altında bulunmayan bir kimseyi dövdüğünü görmesi, aşağılığa ve dövülene gelecek zarar ve ziyana delalet eder.
Rüyada kendisinin dövüldüğünü ve onu döven de melek, ölü ve emri altında bulunanlardan olmadığı takdirde, hayra delalet eder. Rüyada daima efdal olan, asa veya eliyle dövdüğünü görmesidir. Kayışla dövmek kayış deriden olduğu için adiliğe delalet eder. Kamışla dövmenin tabiri de kamış cazırdadığından dolayı aynıdır.
Rüyada başkasını dövdüğünü görmesi, başkasının kendisini dövdüğünü görmesinden kendisi için daha faydalıdır. Bazı tabirciler, rüyada dövmeyi ve kamçı ile vurmayı dövenin, dövülenin terbiye etmesine delalet eder, dediler.
Eğer dövülmede kan akmazsa, bu rüyayı sen kanı menetmekle ve dövülenin dövenden emin olmasıyla tabir et. Rüyada dövmek, sefere çıkmaktır. Yeri dövdüğünü gören kimse, yolculuğa çıkar.
Rüyada kendisine yüz değnek vuruı iuğunu gören kimsenin, zina yaptığına veya zina yapmak arzusunda ıduğuna delalet eder.
Rüyada recm edilmek için bir kuyu kazıldığını gören kimsenin, evli olduğu halde zina ettiğini veya zina yapma arzusunda olduğuna delalet eder.
Kendisine kırk değnek vurulduğunu gören kimsenin, içki içtiğine, seksen değnek vurulsa namuslu bir kadına iftira ettiğine delalet eder. Dövüşme iki kişi arasında olduğundan tabir ederken her iki tarafı da gözetmek gerekir.

Bir kimse, rüyada bir ölü dövdüğünü ve ölüyü de sinirlenmiş bir vaziyette görse, o kimsenin günah işlediğine veya işlemek arzusunda bulunduğuna delalet eder. Zira ölü Hakkın evinde bulunduğundan, ancak Allah (C.C.)’ın razı olduğu şeyle memnun olur ve batıl şeylerden kaçınır.
Rüyada diri bir kimsenin ölüyü dövmesi, namaz, hac ve zekat gibi dini meselelerde dirinin dince durumunun kuvvetli olmasıdır. Bu tabir ölünün döven kimsenin bu fiilinden razı ve döven kimseye itaat ve inkiyad ettiği zamandadır.
Bazı tabirciler, rüyada bir ölünün kendisini dövdüğünü gören kimse, yapacağı yolculuktan hayra erişmesine delalet eder. Eğer o kimsenin bir şeyi kaybolmuşsa, o şey yine eline geçer.
Bazı tabirciler de, rüyada bir ölünün kendisini dövdüğünü gören kimse, borcunu öder, dediler. Rüyada yere vurmak yolculuğa çıkmaktır. Rüyada bir yerini tırmalamaksızın ve ağrıtmaksızın bir insanı dövse, eğer kış mevsiminde ise, dövülen için elbiseye, kış mevsiminde değilse, dövenin, dövülenin aleyhinde konuşmasına delalet eder.
Rüyada dövülmeye müstahak hayvanı dövmek terbiyeye, dövülmeye müstahak olmayan hayvanı dövmek de, cehalet, zulüm ve haddi tecavüz etmeye delalet eder.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts