Rüyada İnsan Ayağı görmek

Nablusi: İnsanın rüyada görülen ayağı onun varlığıdır. Çünkü o, ayakları ile kaimdir. İnsanın ayaklarında meydana gelen şeyin tabiri, onun malına ve durumuna aittir.
Ayak, kişinin malı, genişlik ve darlığı, reisi ve itimed ettiği şeyidir. Bundan dolayı bir kimse rüyada ayaklarının göğe doğru yükseldiğini ve kendisinden ayrılıp uzaklaştığını görse, o kimsenin ana ve babası vefat eder.
Ayaklarının yeşil olduğunu gören kimsenin malında zararı olur.
Ayağı ile zina ettiğini gören kimse, haram kazanmak için kadınların arkasında gezer.
Yalınayak yürüdüğünü gören kimseye sıkıntı, meşakkat ve dert erişir.
Rüyada bir insanın ayağını yediğini görse, o kimse Allah Teala Hazretlerine yaklaştır? cak yola nail olur. Din ve dünya işinde o kimsenin bütün ihtiyaçları yerine gelir.
Ayaklarının yandığını gören kimsenin malik olduğu şeyde değişiklik meydana gelir.
Ayaklarının çok olduğunu görmek misafir için hayır ve menfaata, reisliğe müstehak olan için reis olmaya, gemiciler için çok menfaatlı yolculuğa, fakirlik için ümit ettikleri hayır şeylerinin ortaya çıkmasına, zenginler için dert ve hastalığa, az gören kimse için gözünün ışığının gitmesine, şerli insanlar için de hapis, keder ve kınanmaya delalet eder.
Bir kimse rüyada ayaklarından birinin taş olduğunu görse, ayaklarından, biri kurur ve ondan faydalanamaz.

Bir kimse rüyada ayak arı ile meliki çiğnediğini görse, o kimse yürürken üzerinde melik sureti bulunan bir altın bulur.
Ayağının kesildiğini gören kimsenin malının yarısı gider. İki ayak ana ve babadır.
Rüyada ayağının yüksek olduğunu yahut ayak parmaklarının çok olduğunu görse, izzet ve devlete ve kuvvete nail olur.
Ayaklarının ikisinin de kesildiğini görse, malı ve geçimi elinden gider, Bazen de rüyayı görenin ölümüne delalettir.
Ayağının kırıldığını gören kimse bir müddet sultana yaklaşmasın, şehrini terk etsin ve Allah Teala Hazretleri’nden afiyet istesin. Bazı tabirciler, eğer bu rüyayı gören hasta ise ölümüne delalet eder, dediler.
Bir kimse rüyada ayağının birinin diğerinden çok uzun olduğunu; görse, o kimse yolculuğa çıkar ve yardıma nail olur. Eğer zengin ise hasta olur ve işlerini gördürecek ve onu yürütecek birisine muhtar olur.
Melikin ayağı onun adamlarına delalet eder. Bundan dolayı biz melik diğer bir melikin ayağını kırdığını görse, o melikin adamlarından bir köle alır.
Rüyada dört ayağının olduğunu gören kimse eğer fakir ise yolculuğa çıkar ve orada yardıma nail olur. Eğer zengin ise hastalanır. Çünkü zengin işlerini gördürüp yürütecek bir adama muhtaç olur. Baza ı da uzun ömürlü olmasına veya bir bineğe binmesine delalet eder. Bu rüya hasta için ölüme delalet eder.

Bir kimse bir ayağı üzerinde yürüdüğünü görse, malının yahut ömrünün ya da işlerinin yarısının gitmesine, üç ayak üzerine yürüdüğünü gören kimsenin ömrünün çok uzun olacağına yahut yakalanacağı bir hastalıktan dolayı asa ile gezmeden vefat etmiyeceğine delalet eder.
Kadı ve valinin rüyada birçok ayaklarının olduğunu görmesi, azledilmelerine ve yeniden memuriyet için devlet adamlarının peşlerine dolanmalarına delalet eder.
Ayaklarının demirden olduğunu gören kimserin ömrünün uzun ve geçiminin güzel olmasına, cam ve billurdan olduklarını görmesi; ömrünün azlığına ve zayıf lığına, altından olduğunu görmesi; borcu için veya başka bir sebepten dolayı giden malınır peşinden koşturup durmasına, gümüşten olduğunu görmesi; kadınlar peşinde dolaşıp durmasına, bakırdan olduğunu görmesi; iflas ermesiyle ayaklarıyla sa’yetmesine; kolaydan olduğunu görmesi, azasından uyuşukluk meydana gelmesine yahut felç gelerek bedeninin yarıcının hareketsin kalmasına delalet eder. Ancak bu rüyada hayra delalet eden bir şey olurda, bu halde tabir o kimsenin ayaklarıyle Allah rızasma sa’y edip, Allah yolunda hizmette bulunmasına delalet eder.
Rüyada ayaklarının etinin gittiğini görmesi, çok ihtiyarlığa delalet eder. İki ayaklarının parmakları, iyi amellere, ayaklarının ağırlığını görmesi, o kimsenin günah işlemeye gayret etmesine ve ona gelecek azaba delalet eder. Bazı tabirciler, bir kimsenin rüyada ayakları ağırsa onun hali değişir, dediler.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir