Rüyada Göz Kapağı görmek

Nablusi: Rüyada gözkapağı, acı ve hastalıklardan uzak olan bütün insanlar ve hassaten kadınlar için iyi bir rüyadır. Görülen gözkapaklarında et az olur veya yara ve çıban olursa, üzüntü ve kedere delâlet eder.
Gözkapakları, silâh gibi insanın kendisiyle korunduğu şeye ve kendisinden kötülükleri menedip terbiye eden hocasına delâlet eder.
Bazan gözkapakları, erkek ve kız itardeşlere, karı koca ve evlâda kapının iki halkalarına, sandık ve hazineye, perdeci ve bekçiye, köle ve hizmetçilere, sur gizliyenlere, emanet sahiplerine, hasta vb kızgınlığa delâlet eder.
Bir kimse, iktidarlı olan bir zatın gözkapaklarının yüzünde canlandığını görse, o zatın, rüyayı gören timseye kızıp buğzetmesi veya kızmasını gerektiren bir şeyine muttali olmasına delâlet eder.
Gözkapakları karı – kocaya delâlet ederse, üst kapak erkeğe, alt kapak da kadına iki kapak arasmda meydana gelen çapak v.s. gibi şeyler de çocuğa delâlet eder.
Gözyaşları nokta gibidir. Gözkapaklarında olan kirpikler onlara gelecek eziyet veren halleri defetmesine delâlet eder.
Gözkapaklarının, gözün akmasmdan ve akıp durmasından ötürü göze arız olan zayıflık, temizlik ve güzellik, göz kapaklarının delâlet ettiği kimsenin halinin güzelliğine delâlet eder.
Gözkapaklarında görülen zayıflık ve fersizlik, hürmetin noksanlığına ve ilimsizliğe delâlet eder.
Gözkapakları bulutlara, gözyaşları da yağan yağmura benzetilmiştir.

Hastalarm göz kapakları, rüya sahibi için aşk ve aşkın şiddetli tesiriyle durgunluk ve hayranlığa söz ve ahvalini düzenleyememesine delâlet eder.
Göz, mala delâlet ettiğinde göz kapakları o malın zekâtı ve muhafazasına delâlet eder.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir