Rüyada Emirler görmek

Nablusi: Rüyada emir görmek, insanın onunla emrettiği ve iş yapmak için gayret sarfettiği ve emirlik ettiği şey üzerine delalet eder. Rüyada emir görmek bekar olan kimsenin evlenmesi ve evinde emir gibi olmasma delalet eder. Bazan eline geçirmek istediği bir şeyden hisse sahibi olur.
Bir kimsenin, kendisini sultan tarafından sınır şehirlerinden birisine vali tayin edildiğini görmesi, tayin edildği şehrin payitaht’a olan uzaklığı nisbetinde şeref, şan ve isminin yüceliğine delalet eder. Eğer bir vali, padişah taralından kendisine bir söz geldiğini veya padişahın emrini beklediğini görse işten uzaklaşması ile, fakat o vali o sıralar bir çocuk bekliyorsa bir erkek çocuğunun dünyaya gelmesi ile tabir edilir. Eğer vali hanımını boşadığını görse azl edilir.
Bir kimse kendisini bir emir veya bir reise yiyecek bir şeyler götürdüğünü görse hüzün ve kedere düşer, fakat bundan halas olur ve hiç ummadığı bir yerden eline mal geçer. Emir ve Sultanın rüyasında külahını, yahut kaftanını yahut kuşağını giymesi siyasetle meşgul olmasına delalet eder. Yeni mest giydiğini görürse müşrik ve zim-mîden eline mal geçer. Valinin rüyada azli, makamının yükselmesidir. Rüyada, kölenin emir olduğunu görmesi, hür olacağına veya dünyadan irtibatmı kesen nefsine hakim, abid bir kul olacağına delalet eder.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts