Rüyada Bacak görmek

İhya: İnsanın ömrü ve geçim vasıtalarıdır. Bacaktakı güzellik ve sağlamlı dünyayığının iyiliğine, ömrün bereketine,
Kıllı bacak borçlanmaya, Eğri bacak harama göz dikmeye, Bacağın demirden olduğunu görmek uzun ömre,
ağaçtan olduğunu görmek az geçime ve tembellliğe, Bacağın cam, porselen ve diğer çabuk kırılan şeylerden
meydana geldiğini görmek ecelin yaklaşmakta olduğuna ya da dünyalıktan bir zarara, İki bacağın kırılması
dünyalığın gitmesine ya da ayağı yerden kesecek yolculuk ya hut yapacağı hayra karşılıkilahi hoşnutluğa
ermesine, Tek bacakla yürümek ve tek bacağın kırılması malın yarısına gelecek zarara ya da ömrün yarısına
gelmiş olmaya, Güzel bacak verilecek hediyenin makbul olmasına ya da güzel bir hediye gelmesine,
Bacakların ecis bücüş olması ve birlirine dolaşması sıkıntı ve korkuya, Tanıdık bir kadının bacağını görmek ,
sözkonusu kadınla ya da başka biriyle evlenmeye, Kadının kendi bacağını açılmış görmesi daha iyi bir duruma
gelmesine ya da elde olanlardan daha hayırlı bir şeye nail olmaya, Kadının bacağında gördüğü kıllar onun
dünyalığına gelecek zarara, ona yapılacak hileye ya da uygunsuz halden hidayete ermeye, Hayvan
bacaklarının etli yerleri mal ve ganimete, ince yerleri yetim malına delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Uyluk.)

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts