Rüyada Yedi yıldız (yedi kardeşler) görmekYedi yıldızı görmek, alim ve şerefli erkeğe işarettir. Bu yıldızların hepsinin düştüğünü görmek, o şehrin alimlerinin vefatını işarettir. Bir kimse yedi yıldızı kendisi ile beraber görürse, yahut o yıldızlara karıştığını görse, bir insana dost olur, yahut evladı olur, yahut da bir kadınla evlenir.

Rüyada yedi yıldızı görmek, âlim ve şerefli erkek kardeşe delâlet eder. Rüyada o yıldızların semadan döküldüğünü görmek, alim ve fazıl kimselerin vefatına alâmettir.

Rüyada yedi yıldızı kendisi ile birlikte görmesi yahut onlara malik olduğunu görmesi, yada kendisinin o yıldızlara karıştığını, onların isimlerini bildiğini görmesi bir kimse ile dost, samimi arkadaş olacağına, sırdaş bir kimse olacağına, güvenilir olacağına delalet eder.

Rüyada Yedi yıldız (yedi kardeşler) görmek