Rüyada Susuzluk görmek

İhya: Fitneci ve bozguncu insanların ahlakı ile ahlaklanmaya, dinde bozukluğa, nikahını tazelemek gerektiğine,
ekim işlerinin durgunluğuna delalet eder.


Molla Cami: Rüyada susuzluk, dinde bozukluktur.Susuz bir kimse bir ırmaktan su içmeyi arzu ettiği halde içemediğini görse, üzüntü ve kederden kurtulur.Su içmek arzu ettiği halde içmeye kadir olamadığını veya kendisini bir ırmak, göze yahut bir kuyunun yanında durduğunu ve suya yetişemediğini görse, o kimsenin arzu ettiği şeye erişemeyeceğine işarettir. Rüyada susuzluk, fitne ve fesat çıkaran kimselerin ahlakiyle ahlaklanmaya işarettir.Çünkü onlar çıkardıkları fitneyle kıyamet gününde kevser havuzundan menedilmiştirler, Rüyada susadığını gören kimsenin,nikah yapması gerektigine işarettir.Rüyada susuzluk, mal, tarla ve çiftçilerin hallerinin durgunluğuna işarettir. Bazen fakirliğe, ticaret sahiplerinin işlerinindurgunluğuna ve yanında bulunmayan bir kimseyi arzulamaya işarettir.Diyanet: Bir kimsenin rüyasında susuz olduğunu görmesi; o kimsenin yorgunluğuna, zorlandığına, din ve dünya işlerinin fesada gittiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında susamış olup bir nehirden su içmek istediği halde içemediğini görmesi; o kimsenin keder ve hüzne kapılacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada susuzluk, dinde bozukluktur. Susuz bir kimse bir ırmaktan su içmeyi arzu ettiği halde içemediğini görse, üzüntü ve kederden kurtulur. Su içmek arzu ettiği halde içmeye kadir olamadığını veya kendisini bir ırmak, göze yahut bir kuyunun yanında durduğunu ve suya yetişemediğini görse, o kimsenin arzu ettiği şeye erişemeyeceğine delalet eder.
Rüyada susuzluk, fitne ve fesad çıkaran kimselerin ahlakiyle ah-laklanmaya delalet eder. Çünkü onlar çıkardıklan fitneyle kıyamet gününde kevser havuzundan menedilmiştirler.
Rüyada susadığmı gören kimsenin, nikah yapması gerektiğine delalet eder.
Rüyada susuzluk, mal, tarla ve çiftçilerin hallerinin durgunluğuna delalet eder. Bazan fakirliğe, ticaret sahiplerinin işlerinin durgunluğuna ve yamnda bulunmayan bir kimseyi arzulamaya’ delalet eder..


Seyyid Süleyman: Rüyada susuzluk çekmek; yorgunluk ve meşakkatle yorumlanır.
Kirmani demiştir ki: Rüyasında susadığını gören, bilmediği bir işin arkasından koşar.
Bazı tabircilere göre, susuzluk; büyük bir ihtiyaç ile yorumlanır. İçmek için su aradığı halde bulamayan, çalıştığı işte muvaffak olamaz. Ancak burada dikkat edilecek husus şudur: Şayet şahıs, rüyasında susuzluk çekeceği sebepleri hazırlayarak uyumuş ve bu rüyayı görmüşse, tabir gerekmez.


Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts