Rüyada Sergi görmek

İhya: Bilgi ve beceri ürünü olan işleri insanların beğenisine sunmaya, medeni cesarete ve şöhret bulmaya delalet
eder. Yere serilen şeyler için Bakınız; Döşek.


Diyanet: Rüyanızda herhangi bir konuda açılmış bulunan bir sergiyi gezdiğinizi görmeniz; iş amaçlı bir yolculuk yapacağınıza ve neticede elinize az miktarda para geçeceğine işaret eder.Nablusi: Sergi, rahatlık, izzet ve yüksekliktir. Özellikle sergiye malik olur, ve zamanında üzerine oturursa. Döşek ve ona ait olan yastık ve çarşaf gibi şeyler ev sahibinin alet ve edevatıdır. Bazıları da, «komşularıdır,» dediler.
Döşek veya döşeğe benzer bir şey üzerinde oturduğunu gören kimse bir arazi satın alır. Rüyayı gören harbde ise selamete kavuşur.
Bir kimse serilmiş bir döşeği ve onun üzerinde de konuşan bir adam suratına baktığını görse, eğer adamı tanıyorsa o’nun batıl üzerinde olduğunu ve rüyayı görenin o kimseden taaccüb edeceği bir şey göreceğine veya bir sözü işitmesme delalet eder.
Döşek, sahibinin, yani kendisi için döşenilen kimsenin dünyası ve üzerinde fiil ve saltanatmı tesis ettiği ve onda emirlerini ve hükümlerini icra ettiği mülküdür.
Bir kimse, döşeğini düşürmüş görse dünya o kimseden uzaklaşır veya yakında o kimse için yeni bir döşek döşenir.
Eğer görülen döşek yeni, geniş, sanatlı ve sağlam olursa, rüya sahibi için uzun ömre, dünyaca genişliğe, yeni bir devlete, nimetin bekasına, emir ve hükmünde kuvvete nail olmasına delalet eder.
Bir kimse meçhul bir kavmin içerisinde bilinmeyen bir serginin kendisi için döşendiğini görse, o kimse gurbette, şehir ve ailesinden uzak bir yerde dünyalığa, mal ve nimete nail olur. Bilinen bir kavim arasında bir köyde bir döşek serildiğim görmek ise, o yer halkına müşterek bir nimetin zuhur etmesine delalet eder.

Döşek, ince ve yırtıksa az bir ömürle yine dünyaya delalet eder.
Bir kimse döşeğim durulmuş olduğu halde omuzu üzerinde görse o kimse bulunduğu yerden bilinmeyen bir yere göç eder ve mülkünden çıkar, dünyası ve tebaası da dürülür.
Göç ettiği yerde ölülerden birisini görse, o ölünün halini tahkike delalet eder. Eğer kendisinin toplamadığı ve ondan önce yayılı olarak görmediği, halbuki kendi malı olan bir döşeğin dürülüp toplandığım görmesi, dünyanm o kimseden yüz çevirmesine, fakirliğe ve geçim sıkırıtışı çekmesine delalet eder. Döşeğin kendisi için açılıp serildiğini görse, rızkı geniş olur, fakirlik ve geçim sıkıntısından kurtulur.
Döşek, hakimler ve reislerle ve ona ayak basan herkes ile toplanıp sohbet etmeye delalet eder.
Bir kimsenin, rüyasında döşeğinin toplanması, hükmünün geçersizliğine yahut dünyasının kendisine yüz çevirdiğine delalet eder.
Bir kimseden rüyada döşeği kaçırılırsa veya yansa, o kimse ölür veya yolculuğa çıkması mümkün olmaz.
Döşeğinin yüzü incelse eceli yaklaşır ve vücuduna zayıflık arız
olur.
Parça parça kesilmiş döşek, üzüntü ve kederdir. Döşek, nefsini medh ve tezkiye eden batıl ve yalanı çok olan erkektir.
Rüyada sergi görmek, giysiye delalet eder. Kış gününde görülen serginin tabiri yaz gününde görülen serginin tabirinden daha güzeldir.

Bir kimse rüyada sergiyi sırtına aldığım görse veya sergiye bü-ründüğünü görse — bu gibi şeyleri yapmak adeti olmayan kimse için— fakirleşmesine ve başkalarına ihtiyacını arzetmesine delalet eder.
Sergi görmek, esnaf, fakih ve imam için kendilerini fakirlik ve zaruretten emin kılacak, şiddet ve korkulardan koruyacak bir san’attır.
Sergisinde kir olduğunu gören kimsenin geçimi kötü ve şöhreti noksanlaşır.
Bir kimse rüyada süslü bir sergiyi yaz günlerinde sağ koltuğundan alıp sol omuzu üzerine atmış olduğunu görse, o kimsenin —üzüntülü olduğu halde — haddinden fazla bezenip süslenmesine delalet eder. Çünkü yaz mevsiminde sıcaklık üzüntüdür.


Seyyid Süleyman: Bkz. Yaygı.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts