Rüyada Serçe görmek

İhya: Güzel kadına, erkek çocuğa, Birçok serçe kuşu zahmetsizce elde edilecek rızka, Elinde serçe görmek on
altına, serçe görmek ve onu avlamak kadri ve kıymeti yüksek bir kimseden yardım görmeye, Serçe kesmek
arzu ettiği bir şeyde muvaffakiyete, Serçenin tüyüünü yolmak yanu onun etini yemek itibar sahibi birinden mal
ve servete kavuşmaya, bu kuş dişi ise varlıklı bir kadından böyle bir nimete ermeye, Serçeler aile ve
akrabaların bir araya gelerek ülfet ve muhabbet etmelerine, Serçe yavrularına rastlamak, bir çocuğu varsa
kuyuya düşmesine, Serçeler bazen günah ve masiyette toplanmaya, tefrikaya ve hezimete uğramaya delalet
eder.


Molla Cami: Rüyada serçe görmek, oyun ve hikaye ile insanları güldüren bir amigoya işarettir. Serçe kuşu, erkek çocuğa da işarettir. Bundan dolayı bir kimse serçe kuşunu kestiğini görse, o kimsenin zayıf bir çocuğu dünyaya gelir veonun öleceğinden korkulur. Bazı tabirciler zengin,otoriter, işleri hususunda hilekar, kin tutmayı ve münakaşa yapmayı seven bir kimsedir, dediler.Serçe kuşu güzel olan kadına da işarettir. Serçelerin güzel sesleri ise, güzel söz ve ilim okumaya işarettir.Rüyada çok sayıda serçe topladığını görmek, gören kimse için meşakkatsiz elde edilen mallardır. Serçeler çocukla da tabir edilir. Elinde bir serçe olduğunı gören kimse, on altına nail olur.Serçe kıymeti büyük bir kimsedir. Binaenaleyh rüyada bir serçeye rastladığını veya sahip oldugunu gören kimse, büyük bir kimseden yardıma nail olur. Serçe kuşu avlamanın tabiri de böyledir.Serçeyi kestiğini gören kimse, galip gelmeye arzu ettiği güçlü bir kimseye zafer bulur. Serçenin tüyünü yolduğunu veya etinden yediğini gören kimse,kadir ve şanlı kimsenin malından servet sahibi olur. Eğer serçe dişi olursa,bir kadına işarettir. Bir serçeye sahip oldugunu gören kimsenin, bir çocuğu olur ve büyük adamlar arasına geçer. Bir kimse, elinde veya kafesinde bir serçe olduğunu, fakat so a uçtugunu ve tekrar geldiğini görse, o kimseninhasta bir çocuğu varsa, vefat eder. Rüyada serçelerin gözlerini oyduğunu ve onları kör ettigini gören kimse, çocuklara hile yaparak onlan aldatmaya çalışır. Serçelerin yavrulanna rastladığını gören kimsenin, eğer küçük birçocuğu varsa kuyuya düşer. Rüyada serçelere sahip oldugunu gören kimse zenginleşir ve olgun bir topluma vali olur. Serçeler aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye işarettir. Bazen de serçe kuşlan günah ve masiyette toplanmaya, tefrika(ayrılık) ve hezimete ugramaya işarettir.Diyanet: Rüyada bir serçe kuşu görülmesi; asaletli bir erkeğe yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir serçe kuşu tuttuğunu görmesi; o kimsenin asil bir erkekle arkadaş olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir dişi serçe kuşu bulduğunu veya satın al¬dığım görmesi; o kimsenin asil bir aileye mensup bir hanımla evleneceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir serçe yavrusu bulduğu¬nu görmesi; o kimsenin çocuğunun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında elinde bulunan bir serçenin uçtuğunu ve bir daha geriye dönmediğim görmesi; o kimsenin bir çocuğunun olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında birçok serçelerinin olduğunu görmesi; o kimsenin bir toplumun başına reis olacağına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada serçe kuşu görmek, oyun ve hikaye ile insanları güldüren bir kimseye delalet eder. Serçe kuşu, erkek çocuğa da delalet eder.- Bundan dolayı bir kimse serçe kuşunu kestiğini görse, o kimsenin zayıf bir çocuğu dünyaya gelir ve onun öleceğinden korkulur.
Bazı tabirciler zengin, otoriter, işleri hususunda hilekar, kin tutmayı ve münakaşa yapmayı seven bir kimsedir, dediler.
Serçe kuşu güzel olan kadına da delalet eder. Serçelerin güzel sesleri ise, güzel söz ve ilim okumaya delalet eder.
Rüyada çok sayıda serçe topladığını görmek, gören kimse için meşakkatsiz elde edilen mallardır. Serçeler çocukla da tabir edilir. Elinde bir serçe olduğunu gören kimse, on altma nail olur.
Serçe kıymeti büyük bir kimsedir. Binaenaleyh rüyada bir serçeye rastladığını veya malik olduğunu gören kimse, kadir ve kıymeti büyük bir kimseden yardıma nail olur. Serçe kuşu avlamanın tabiri de böyledir.
Serçeyi kestiğini gören kimse, galip gelmeyi arzu ettiği kadir ve şanlı bir kimseye zafer bulunur.
Serçenin tüyünü yolduğunu veya etinden yediğini gören kimse, kadir ve şanlı kimsenin malından servet sahibi olur. Eğer serçe kuşu dişi olursa, öyle bir kadına delalet eder.
Bir serçeye malik olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu olur ve büyük adamlar araşma geçer.

Bir kimse, elinde veya kafesinde bir serçe olduğunu, fakat sonra uçtuğunu ve tekrar geldiğini görse, o kimsenin hasta bir çocuğu varsa, vefat eder.
Rüyada serçelerin gözlerini oyduğunu ve onlan kör ettiğini gören kimse, çocuklara hile yaparak onları aldatmaya çalışır.
Serçelerin yavrularına rastladığını gören kimsenin, eğer küçük bir çocuğu varsa kuyuya düşer.
Rüyada serçelere malik olduğunu gören kimse zenginleşir ve olgun bir topluma vali olur.
Serçeler aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye delalet eder.
Bazan da serçe kuşları günah ve masiyette toplanmaya, tefrika ve hezimete uğramaya delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada serçe görmek; çok kıymetli bir şahısla yorumlanır. Serçe bulduğunu gören, böyle bir insanla arkadaşlık eder. Dişi bir serçe bulan veya alan, şerefli bir kadınla evlenir. Serçe yavrusu bulduğunu görenin, bir çocuğu olur. Elindeki serçenin uçtuğunu ve bir daha dönmediğini görenin, evladı vefat eder. Serçenin gözlerini diken, çocukları aldatır. Birçok serçeye sahip olduğunu gören, bir cemaate başkan olur. Bir serçenin boğazına girdiğini görenin, evladı yahut akrabalarından birinin oğlu kuyuya düşer. Serçe cinsinden kuşlar da aynı suretde tabir olunur.


Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts