Rüyada Secde görmek

İhya: Allah’a -c.c.- kişiyi yaklaştıracak pek hayırlı işlere, düşmana galip gelmeye, zafere erişmeye ve günahlardan
arınmaya, tevazua, dünyevi ve uhrevi makamlara, Bir dağın tepesinde secdeye varmak, çetin ve zor bir işi
başarmaya, tepe ve duvara secde etmek, büyük bir zatın himmetine sığınmaya; Allah’tan gayrına -put vb.- gibi
şeylere secde etmek münafık bir topluluğa boyun eğmeye, rezil ve zelil olmaya delalet eder. ( Ayrıca Bakınız;
Okuma Secdesi, Şükür Secdesi.)


Diyanet: Rüyanızda rükuya vardığınızı, secde ettiğinizi ve Allah rızası için namaz kıldığınızı görmeniz; Allah rızası için alçak gönüllü olduğunuza, kibir ve büyüklenme nedir bilmediğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Allah için secde ettiğini görmesi; o kişinin düşmanlarına üstün geleceğine, zafere erişeceğine ve günahlarının bağışlanacağına yorumlanır.Nablusi: Bir kimse rüyada, rükuya vardığını ve secde ettiğini ve Allah için namaz kıldığını görse, Allah için tevazu eder ve boyun eğer. Kibir ve azametten ari olur. Allah-u Teala Hazretlerinin (C.C.) hudutlarını ve farzlarını yerine getirir. Namazını çok kılar, din ve dünyasınca arzu ettiği şeye çabucak nail olur. Kendisine düşmanlık eden kimseye galip gelir.
Bazıları, bir kimse Allah (C.C.) için secde ettiğini görse, düşmanlarına galip gelir, zafere erişir ve günahları affedilir, dediler.
Secde eden günahkar bir kimsedir ki, secde ettiğinde tevbekar olur. Tehlikelerden kurtulur ve istediklerine nail olur. Günahları affedilir, günahları affedilen kimsenin hayatı ve ömrü uzun olur.
Bir kimse rüyada Allah-u Teala Hazretlerinden (C.C.) başkasına secde ettiğini veya onunla secde niyet etmeksizin yüzü üzerine düştüğünü görse, eğer bir münazara ve düşmanlık içerisinde ise zelil ve rezil olur; eğer ticaretçi ise zarar eder; eğer bir ihtiyacı varsa, ihtiyacı giderilmez.
Rüyada secde eden kimse, bir dağ üzerinde secdeye kapandığını görse, çetin ve şiddetli birisine galip gelir. Yere kapanması bir tepe veya bir duvar üzerinde olursa, o kimse kıymeti yüce bir kimseye boyun eğer, tevazu eder ve onun huzurunda eğilir.
Rüyada secde, Allah-u Teala Hazretlerine (C.C.) iman etmeye, isyankar için de tevbeye delildir.
Bazan da rüku ve secde, «(İbrahim ile İsmaile de, evimi tavaf edenler (ibadet kasdıyla orada) kalanlar rüku ve sücud eyleyenler (namaz kılanlar) için titizlikle temizleyin» diye kuvvetli emir vermiştik» (Sure-i Bakara, ayet 125) ayet-i kerimesinin meal-i alîsince hacca delalet eder. Bazan secde, sünnete tabi olmaya ve Resulüllah ile Cennete komşu olmaya delalet eder.
Secde, kurtuluş ve zafere ve işlemekte olduğu günahtan tevbe etmeye, ömrün uzunluğuna, tehlikelerden kurtulmaya delalet eder.
Secde, işlerin iyi yürümesine, bazan da onu gören kimse için Allah (C.C.)’m ihsan edeceği nimetlere delalet eder.
Bir kimse altından bir kerpicin gümüşten bir kerpice secde ettiğini görse, kıymeti yüksek bir kimsenin asaletsiz bir kimseye boyun eğip tevazu etmesine delalet eder.
Bir kimse puta secde ettiğini görse, çalgı çalar ve şarkı söyler. Münafık olan bir kavme boyun eğer.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts