Rüyada Katran görmekMolla Cami: Rüyada katran görmek, müfsit (bozguncu) kimseleri fesat çıkarmaktan meneden bir adama işarettir. Bir kimsenin rüyada katran süründüğünü görmesi, Cenab-ı Hakkın Cehennem ehli hakkında varid olan: “Gömlekleri katrandandır” mealindeki ayet işaretince, o kimsenin günah ve yaramaz işler işlemesine işarettir.

Nablusi: Rüyada katran görmek, müfsit kimseleri fesat çıkarmaktaki meneden bir adama delalet eder. Çünkü katran yara ve cesedde meydana gelen kurtları öldürür.
Bir kimsenin rüyada katran süründüğünü veya katran elbise giydiğini görmesi, Cenab-ı Hakkın Cehennem ehli hakkında varid olan: «Gömlekleri katrandandır» (Sûre-i İbrahim, ayet 50) mealindeki ayet işaretince, o kimsenin günah ve yaramaz işler işlemesine delalet eder.

Seyyid Süleyman: Rüyada katran görmek; haram malla yorumlanır. Katrana gark olduğunu gören, faizde boğulur yahutta bütün malı haramdır. Bu sebeple belaya düşer. Katranı kaynar halde gören; yetimin malını yer. Bundan yemek, içmek te aynıdır.